Články


Na tomto mieste budeme publikovať nielen zaujímavé články z časopisu. Touto formou plánujeme zriadiť aj možnosť zverejňovať aj prípadné Vaše články, ktoré považujete za hodnotné, pričom tie najlepšie môžeme uverejniť v časopise.


Odkaz na ďalšie hodnotné a zaujímavé článkyČlánky z aktuálneho čísla v predaji: Pre Slovensko 12/2011


Janko Kráľ - Hlásnik národa

Janko Kráľ

Nad horami, nad dolami,

nad mestami, dedinami

smutno stojí, pusto stojí,

kto moje rany zahojí? –

Nad horami, nad dolami,

nad mestami, dedinami,

pusto, ticho ak’ to pole,

keď je žitko už v stodole ...čítať článok


Plamenná túžba bojovníka z Výšin

Plamenná túžba bojovníka z Výšin

Keď vznešená zvesť otriasla svetom,

Plamenná túžba v duchu vzniká.

Mohutným rozmachom a s nevídaným vzletom,

Raziac si cestu, dolu preniká.

Mocné tkanie spúšťa nové dianie,

keď vrstva za vrstvou dušu halí.

Sledujúc jej vlastné prianie

Z čistého prameňa Pánovej chvály! ...čítať článok


„Zlá“ energia

„Zlá“ energia

Mám v sebe zlú energiu, ktorá mi robí problém žiť život normálne. Prosím vás, poraďte mi, kde alebo kto mi môže pomôcť? Stačil by farár alebo niekto, kto vie vyháňať zlých duchov z posadnutých ľudí? Prosím Vás o radu, mám s tým veľké problémy v každodennom živote.

To, čo Vám môže pomôcť najviac, je pochopenie dejov a súvislostí, aby ste mohli nájsť cestu k východisku, ktorá existuje vždy, bez ohľadu na stav, v ktorom sa človek nachádza. Pomoc, ktorá je na to potrebná, je každému z nás stále nablízku. Potom sa však touto cestou musíte aj vydať. Potrebujete na to pevné predsavzatia, na ktoré potom nesmiete v žiadnej situácii zabúdať.

Ako prvé by ste si mali uvedomiť, že neexistuje „dobrá“ alebo „zlá“ energia. Je len jedna energia, ktorú všetci využívame na dobré alebo zlé účely bez toho, žeby sme si to uvedomovali, bez toho, aby sme chceli ...čítať článok


Ôsme prikázanie - Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!

Mojžiš

Pred očami mnohých, ktorí čítajú toto prikázanie, premietne sa bezprostredne obraz pozemského súdnictva a svedectiev v prípadoch, podliehajúcich vyšetrovaciemu procesu. „To sa ma predsa netýka“, pomyslí si každý a v tom okamihu je presvedčený o tom, že keby raz on bol predvolaný svedčiť v nejakom súdnom konaní, nepochybne by postupoval čestne a úprimne.

Možno ho ešte napadne, že v prípade nejakého sporu medzi priateľmi či kolegami v práci pomohol by dobrovoľne, ako neovplyvnený svedok, pri objasňovaní prípadu. Tým sa považuje za čestného a ideálneho občana štátu a domnieva sa, že ani proti ôsmemu prikázaniu sa ničím neprehrešil. Je to správne, pokiaľ ide o spomínané prípady. Je správne, keď je človek pripravený takto konať!. Veď práve čestné svedectvo pred pozemských súdom nie je dnes vôbec samozrejmosťou. Skôr naopak! Dá sa hovoriť o výnimkách, ktoré takto konajú ...čítať článok


Noemov koráb

Noemov koráb

Z biblického príbehu o Noemovi sa dozvedáme, že ľudstvo žilo v temnote hriechu a nechcelo sa z neho pozdvihnúť. Ba čo viac, všetkému dobrému sa rúhavo posmievalo. Stvoriteľ, vidiac tento úpadok, rozhodol sa ľudstvo ponechať zákonitým následkom jeho nenapraviteľnej hriešnosti. Na Zem dopustil príchod potopy, akú svet dovtedy nezažil. Pred touto potopu sa malo zachrániť len niekoľko omilostených jednotlivcov. Títo sa mali stať pokračovateľmi nového života na očistenej pozemskej pôde.

Noe bol omilostený muž, ktorý mal v očistnom pláne Zeme dôležitú úlohu. Na Stvoriteľov príkaz musel postaviť koráb z cyprusového dreva, do ktorého by pred potopou sveta vstúpil so svojimi blízkymi. V ňom by prečkal všetky hrôzy sveta a ostal pred živlom vody uchránený ...čítať článok


Posledné obdobie premeny ľudstva k lepšiemu

Posledné obdobie premeny ľudstva k lepšiemu

Na poli spoločenského diania pozorujeme vzrastajúce snahy mimovládnych i vládnych organizácií o presadenie takých zákonných zmien, ktoré by čo najskôr globálne ozdravili hospodárenie v krajinách sveta. Cieľom týchto snáh je znížiť pravdepodobnosť ďalších živelných a potom i hospodárskych katastrof, ktoré nás denne ohrozujú. Veď ako môžeme neustále pozorovať, následky nášho svojvoľného šafárenia s darmi prírody sa nám doslova rúcajú na hlavu.

Je nepopierateľné, že toto úsilie môže byť pre našu pokojnejšiu budúcnosť prospešné a nenahraditeľné. Zároveň si však uvedomujeme, že jeho praktické naplnenie môže trvať aj niekoľko rokov, ba i desaťročí. Dovtedy sa situácia bude v dôsledku súčasného životného štýlu väčšiny ľudí s najvyššou pravdepodobnosťou stále viac komplikovať. Vážnosť situácie netreba ďalej zdôrazňovať; svedčí o tom článok „Čo nás čaká“ ...čítať článok


Duchovný stav Zeme k 03. 03. 2011

Duchovný stav Zeme k 03. 03. 2011

Množstvo udalostí otriaslo krajinami a národmi. Mnohé udalosti však ešte len prídu, lebo po dlhej zime sa ohlásila jar svetov!

Nové prúdy síl lámu staré ľadové príkrovy a jednotlivé kryhy sú navždy odplavované do minulosti.

Ľudí sa zmocňuje strach, inokedy eufória alebo údiv nad všetkým, čo sa deje.

Ako vždy, každý pozoruje, žiaľ, zase len vonkajšie dianie. To, čo je na prvý pohľad pozemským očiam skryté, je opäť väčšinou prehliadané či nevnímané ...čítať článok


Slovo na úvod

Slovo na úvod

Pri hľadaní pravého zmyslu života sa upíname často na duchovné autority, rôzne učenia a knihy, ktoré nás niečím oslovili. Nadobudnutím pocitu, že sme už zmysel života skutočne našli, môže sa v nás nevedomky zakoreniť názor, že akékoľvek životné okolnosti a situácie, odvíjajúce sa každodenne v našom okolí, nás už nemajú o čom poučiť. Pritom si vôbec neuvedomujeme nebezpečenstvo duchovného úpadku, ku ktorému možno vďaka takémuto názoru postupne dospieť.

Nájdenie pravého zmyslu života nás totiž nikdy nebude pútať výlučne k duchovným autoritám, učeniam či knihám, nech by boli aké hodnotné. Bude nás viesť k slobodnému poznávaniu, že všetko, s čím prichádzame denne do kontaktu, môže byť pre náš duchovný vzostup a poznanie Pravdy nenahraditeľným poučením ...čítať článok
Odkazy na články z jednotlivých čísiel časopisu


Časopis 2008/1
1/2008
Časopis 2008/2
2/2008
Časopis 2008/3
3/2008
Časopis 2008/4
4/2008
Časopis 2008/5
5/2008
Časopis 2009/6
6/2009
Časopis 2009/7
7/2009
Časopis 2009/8
8/2009
Časopis 2010/9
9/2010
Časopis 2010/10
10/2011
Časopis 2011/11
11/2011


Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.