Literárne okienkoJán Botto

Ján Botto

Ján Botto, pseudonym Janko Maginhradský básnik, najvýraznejší predstaviteľ slovenského literárneho romantizmu, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou.

Ján Botto patrí popri Samovi Chalupkovi, Andrejovi Sládkovičovi a Jankovi Kráľovi medzi najvynikajúcejších poetov našej literárnej romantiky. Bol najmladším štúrovským básnikom. Stretol sa aj s myšlienkami bratislavskej mládeže v Levoči pod vedením Jána Francisciho a svojimi dielami sa zaradil medzi najlepších zo Štúrovej básnickej školy. Celý život sledoval pozorne slovenské národné a kultúrne úsilia a podporoval ich, bol sústavne literárne činný ...čítať článok


Samo Chalupka

Samo Chalupka

Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu, je tvorcom historickej epiky a historického spevu.

Chalupkovi sa dokonale podarilo uskutočniť cieľ, ktorý sledoval od tridsiatych rokov, totiž poéziu vzniesť do vedomia širokých vrstiev základné idey národného hnutia, informácie o historickej existencie národa a vzbudiť vôľu bojovať proti útlaku, a to spôsobom básnicky zvrchovane účinným. Chalupkova básnická cesta bola víťazná. Nenapísal mnoho, ale premnoho povedal ...čítať článokObsah článkov

  • Svetozar Hurban Vajanský
  • ProsbaStránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.