Svetozár Hurban Vajanský - ProsbaMyslíte, píšte, plesajte a žiaľte,

striasajte duchov, zahrievajte, páľte!Čítajte, chváľte, kritizujte,

haňte, šľachetných ľúbte, napádaných bráňte!Hovorte hlasno, počúvajte zbožne,

hľadajte dobré, ničte neosožné!Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle,

slobodu ducha, činy nezávislé!Milujte jazyk a čo sa v ňom kliesni,

tešte sa, plačte s tónom rodných piesní!Obrazy duše, maľované skvostne,

okrášľujte vám hojné dni i pôstne.Mrvme sa, bratia, živo, bez prestania,

ďaleko nenie nám už do svitania!Mrvme sa, hýbme, rozcíťme sa ladne:

lenivosť, chladnosť nech do pekla padne!