Samo Chalupka - Bolo i budeVeje vietor, veje

Od Tatry k Dunaju:

Smutné hlasy idú

Po slovenskom kraju.Po slovenskom kraju

Také idú hlasy:

Už sa pominuly

Tie slovenské časy.Časy naše, časy,

Časy našej slávy,

Keď nad Nitrou vialy

Slovenské zástavy.Hoj, Nitra, zlatý trón

Kráľa Svätopluka,

Čo raz naň pomyslím,

Srdce vo mne puká.Boli sme my, boli

Medzi národami,

Ako ten náš Kriváň

Nad tými Tatrami.Bol ten náš kraj v kvete,

Ale ten kvet zvädol:

Dobrú noc, Slováci!

Váš deň už zapadol! –A keď i zapadol,

Veď on zasa svitne;

Ten náš slovenský kraj

V nový kvet vykvitne.Hore sa, Slováci!

Hore sa! – a BOH DÁ:

Bude Slovák ešte,

Čím býval inohdá.Stojí ešte, stojí

Kriváň nad Tatrami:

Bude Slovák, čím bol

Medzi národami.