Janko Kráľ - Hlásnik národaNad horami, nad dolami,

nad mestami, dedinami

smutno stojí, pusto stojí,

kto moje rany zahojí? –

Nad horami, nad dolami,

nad mestami, dedinami,

pusto, ticho ak’ to pole,

keď je žitko už v stodole.Pusté, tiché je to pole,

ale žitka niet v stodole.

Nad horami, nad dolami,

nad mestami, dedinami

pusto, ticho ak’ v tej hore,

keď sú ovce už na dvore.

Pusto, ticho je v tej hore,

ale oviec niet na dvore.

Nad horami, nad dolami,

nad mestami, dedinami

pusto, ticho ak’ v dedine,

keď sú chlapci v javorine.

Pusto, ticho je v dedine,

chlapcov niet na javorine.Kryptou stal sa svet ten celý,

čo žili, tí už pomreli –

mohyly ich: vrchy, skaly;

mňa samého tu nechali.

Tí sú v hrobe, ja nad nimi

ako hlásnik nad spiacimi.Hej, veď sa už v svete šerí,

zberte sa, nebuďte mdlými!

Hneď ku vstaniu čas uderí:

čo si počnem ja s mŕtvymi!

Mŕtvi budú spať i potom,

keď už hlásnik z veže zišiel;

načo som ja medzi mŕtvych

jeden živý na svet prišiel?Všetko leží, ja v hrobli sám,

nikde nikto, čo by sa hnul;

ak’ strašidlo sem tam blúdim

hneď bych si tiež radšej ľahnul.

Všade pusto, všade temno

ako úhor čierny stojí,

na ňom nič, len kde-tu kremeň –

kto moje rany zahojí?Upokoj sa, duša drahá,

utíš sa, srdce strápené:

kto nezaspal, čím viac ich spí,

tým viac bude mu zverené.

Ty si maják v čiernej noci,

nepodľahlý živlom, mdlobe,

lampa v zapadnutej izbe,

kriak na zapadnutom hrobe.Príde čas, že hroby vstanú,

hory, doly vravieť budú,

a teba po večné veky

nikdy v svete nezabudú!