Janko Matúška - Po dolináchPo dolinách kvákajú havrany!

Pane Bože, čože bude s nami?

Tajné šumy popod skaly

Čudno zaznievajú –

Strašlivá sa povesť valí

Po slovenskom kraju.Ponad Tatru krkavce lietajú,

Holubičky jedom napájajú.

Poďme, bratia, berme zbroje,

Že ich vyhladíme!

Hájme naše, bráňme svoje,

Tatru očistíme.Pre krkavcov nový strach sa budí,

Nielen vtákov, kazia už i ľudí.

Nuž tak poďme! Preč ich, bratia,

Ta na močariny!

Tatra skvitne, keď sa ztratia

Z povážskej doliny.