Karol Kuzmány - Kto za pravdu horíKto za pravdu horí v svätej obeti,

kto za ľudstva právo život posvätí,

kto nad krivdou biednych slzu vyroní,

tomu moja pieseň slávou zazvoní.Keď zahrmia delá, orol zaveje,

za slobodu milú kto krv vyleje,

pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:

tomu moja pieseň slávou zazvoní.Kto si stojí slovu: čo priam zhŕkne svet,

komu nad statočnosť venca v nebi niet,

koho dar nezvedie, hrozba neskloní:

tomu moja pieseň slávou zazvoní.Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,

večné on pre podlosť peklo podpálil,

kto ctí pravdy božskej božské zákony:

tomu moja pieseň slávou zazvoní.