Andrej Sládkovič - SvornosťTicho je u nás; hej, mŕtvo ticho:

Že mŕtvo? ba žijú telá!

Ale hýbavosť, duša života,

nevieme, kde sa podela:

Svorno je u nás, ako keď mŕtvi

ku mŕtvym svojim poľahnú,

čo jedni k druhým dakedy sotvy

v bratskom sa bozku už nahnú.Ticho je u nás; od riek ku horám

posteľ ohromná sa stlaje,

rieky v pokoji tečú ku morám,

háj s horou tíško si vlaje:

utíchli žiale, aj spravodlivá

žaloba stránky nedelí;

Slovensko svorno si odpočíva

na sedmispáčov posteli.Ticho je u nás; veď stíchli búre,

Slovensko drieme v pokoji,

rozbroja ostrožravé pazúre

zatupli v samom rozbroji:

niet slov závisti, zášti, sočenia,

písmeny značenej jedom,

studený pohľad vzájom si menia

sused so svojím susedom.Ticho je u nás; hádam čušíme

pod bičom prísnych osudov,

hádam vystúpiť len sa bojíme

pred duchom, tým sudcom bludov:

len v spodnej, hádam, srdca temnici

dujú kameň zlostné boje

a škripia ticho: – ale v ulici,

v knihách – no všade, ticho je!Oj keby radšej surmy hlásili,

rana za ranu padala,

že by zsinela sila zo sily,

víťazom znela pochvala!

Asnáď úprimné potom zmierenie

prišlo by za statočný boj:

vraj, len z víťazstva koreňa ženie

haluz palmy svätý pokoj!Ale nie, Bože! nie ohňa cesty,

nie nástroj tvrdej oceli,

nedaj moc zvade a právo pästi –

jedni padnúť by museli:

zväzok veľkého kráľa Moravy

buďmež’ od čiastky do čiastky,

tak veď nás k jasným výšinám slávy

svätou cestou svätej lásky!Ale ďaleko Kanaan lásky,

kde nádej, viera už rodí: –

Bratia! mocné sú šľachetných zväzky:

svornosť nech záveje brodí! –

Potom už či boj, či pokoj: s Bohom!

Nezhynú naše nádeje;

zaviatym slávy dávnej prielohom

svornosť prebrodí záveje!