Janko Kráľ - SlovoZajasal blesk jasnej zory

ponad vrchy, ponad hory:

zahučte, slovenské polia,

sloboda nás k činom volá.

Hore, za česť, slobodu

slovenského národu!Kto si Slovák z duše, z rodu,

teraz sa hlás ku národu;

rovnosť práva, život nový,

odmyká ústa, okovy.

Hore, za česť, slobodu

slovenského národu!Povedala vrana vrane,

že nás šklbať neprestane;

sľubov, rečí krásnych dosti –

veríme len skutočnosti.

Hore, za česť, slobodu

slovenského národu!Nehľaďme na škodu, na zisk;

tam sa spojme, kde je nátisk;

ako reťaz držme spolu –

zradca, kto vystúpi z kolu.

Hore, za česť, slobodu

slovenského národu!Choďme mierne, pevne, vážne;

kde treba, vystúpme rázne,

nech vlasť našu váhu skúsi;

čo chceme, to stať sa musí!

Hore, za česť, slobodu

slovenského národu!Chorvát, Maďar, naši bratri,

nech každý má, čo mu patrí;

nadvláda len právo haní –

všetci sme rovnakí páni.

Hore, za česť, slobodu

slovenského národu!S krivdami von! tie netajme,

práva si národné hájme;

nebojme sa žiadnej moci,

inakšie sme len otroci.

Hore, za česť, slobodu

slovenského národu!Jarmili nás dosiaľ všade,

verili sme podlej zrade,

v nevoli nám srdce skleslo:

sloboda je naše heslo!

Hore, za česť, slobodu

slovenského národu!