Samo Chalupka - KráľohoľskáNa Kráľovej holi

jasná vatra svieti;

okolo tej vatry

dvanásť hôrnych detí.Hoj, švárna to junač,

ako jeden všetci:

valaška im v pästi,

karabín na pleci;V opasku širokom

pekných pár pištolí:

také deti rastú

na Kráľovej holi. –Nad Kráľovou hoľou

čierne mraky stály,

ten náš milý národ

v ťažkom nám je žiali.V tom našom národe,

zle to tam, nedobre:

krivda za stôl sadla,

pravda u dvier žobre. –Do Kráľovej holi

bijú hromy z neba:

Hoj, ktože zastane,

národ náš, za teba?A ktože by zastal?

Nik, iba boh a my:

boh do krivdy hromom,

a junák guľami. –Pod Kráľovou hoľou

jasné šíky stoja:

kráľ volá: do zbroje!

ty rodinka moja!Do zbroje! kto si syn

svojho rodu hodný:

abože mi zahyň,

abo buď slobodný.