Samo Chalupka - SmútokNad Tatrou sa nebo kalí,

kalí mraky hromovými;

mútny sa Váh i Hron valí

krajmi žiaľom uvädlými.Váh i Hron Slovensko rosí,

Slováci doň slzy ronia;

Matka Tatra smútok nosí,

jej deťom do hrobu zvonia.Hrob ten pre nás zrada čierna

do tej zeme vykopala,

ktorej krv slovenská verná

neraz v obeť už sa liala.Nesmúť, Tatro, milá mati!

Zlož zo seba šat ten tmavý;

hoj, – Boh zradu tú prevráti

zradcom na ich podlé hlavy.A náš kraj sa zas osvieži

a vykvitne kvetom novým:

Jasný Váh i Hron pobeží

spevným poľom Slovákovým.