Samo Chalupka - Píseň vojenskáPod Tatrou zástavy vejú, kráľ náš ide v boje,

za ním, kto je pravý Slovák: do zbroje, do zbroje!

Hej, pastieru, dolu z hole,

sem sa, sem, roľníku, z role!

Kráľ volá, tvoj volá kraj,

pod zástavy ruku daj.Do boje, slovenské rody, ostrú šabľu k boju,

hore sa na bujné kone, do tábora v skoku:

Vôkol kráľa šiky spojme,

pri ňom skalopevne stojme:

ku obrane vlasti nás

volá kráľa svatý hlas.Zbojom, vlasti, ľúba mati, zbroje nezložíme,

len keď vencom slávy svoje sluchy ovenčíme:

Keď o zem vrahom udreme,

lebo v obeť ti padneme:

hej, my dáme svetu znať,

že si hodná synom mať.Keď padneme, veď našu krev slovenská zem vpije,

keď ju vpije, vo kvet nový zase sa rozvije.

Mužný boj, rodáci, bime.

Vďačne za svoj kraj padnime!

Krásne je krev vernú liať

za vlasť, našu svatú mať!