Andrej Sládkovič - ZvonySlyš ty zpěvy, Otče s nebes výsosti!

Víc dát neví vděk náš Tvojí milosti:

Slyš volání, když první hlas zvona

k Tvé cti zove lid Tvého Siona.Slychej prosby, když v den vezdejší z rána

k Tobě vést nás bude posvatná hrana:

Když světlo v tmu, v pokoj pot se změní,

vděčné naše slýchej díkčinění!Dej slyšet nám zvuk nábožné ocele,

volající k poctám svaté neděle:

Slovu svému uděl požehnání,

naše přijmiž chvály a vzývání.Nedej slyšet, pro věčné smilování,

zvonů strašné v prostřed plamenu lkání:

Však když ztřesceš hříchy Babylona,

nedej srdce jako srdce zvona.Lásku dej nám nehrdou, nestudenou,

lásku s vírou a nadějí spojenou;

ať slovo to: Jsme evanjelíci!

není při nás jako zvon znějící.Když nad hroby našich aneb našími

zvony s věže zní zvuky lkajícími,

těš nás a vznes duše s hlasy zvonů,

k milým našim nad nebes oponu.Tak když jednou zamlknou všecky hlasy

a utonou v věčnosti naše časy,

uléč srdce v hříších rozbolené,

Otče! a přijm’ mezi své zvolené.