Janko Matúška - PlačAch, vy hory, čierne hory,

Šum váš tajné báje tvorí;

Nad vami sa slnko smeje –

A vy spíte bez nádeje!Ach, vy háje, tmavé háje,

Ktorým túžbam dych váš praje?

Nad vami vták v prudkom lete,

Lež vy v kliatbe nečujete!Ach, vy rieky, Tatry rieky,

Strápených sŕdc voľné lieky –

Hojte rany, krieste sily,

Zmite rod váš zhanobilý!Ach, vy skaly, dumné skaly,

Nad vami sa búrka valí!

Čo vám po tom vo vás zlate,

Keď sa predsa nehýbate?Čierne hory, dumné háje,

Kto vás z poroby odkľaje?

Všetko kvitne kvetom novým –

Len žiaľ poľom Slovákovým.