Samo Tomášik - Hej, Slováci!Hej, Slováci! Ešte naša slovenská reč žije,

dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije:

žije, žije duch slovenský, bude žiť na veky,

hrom a peklo! Márne vaše proti nám sú vzteky!Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,

nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny:

i nechže je toľko ľudí, toľko čertov v svete,

Boh je s nami, kto proti nám, toho parom zmetie.I nechže sa aj nad nami hrozná búra vznesie,

skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie:

my stojíme stále pevne, ako múry hradné -

čierna zem pohltí toho, kto odstúpi zradne!