Články z časopisu Pre Slovensko 5/2008Poviedky pre potešenie duše 2

Poviedky pre potešenie duše

„Bože, daj mi silu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Daj mi trpezlivosť znášať veci, ktoré zmeniť nemôžem. A daj mi múdrosť, Pane, aby som ich dokázal rozoznať.“

Keď sa človek narodí, dostane do vienka dva druhy zŕn. Veľká kopa čiernych znamená nutnosť: okolnosti, ktoré nemôžeme zmeniť, naše záväzky a povinnosti, všetko, s čím musíme žiť bez toho, aby sme to mohli ovplyvniť.

Druhá, malá hŕstka bielych predstavuje to, o čom rozhodujeme sami, čo vzíde z našej vôle: našu slobodu ...čítať článok


Balíček keksov

Balíček keksov

Istá slečna čakala na letisku na lietadlo. Keďže jej let mal meškanie, rozhodla sa, že si na skrátenie času kúpi nejakú knihu. Ku knihe si kúpila aj balíček keksov, pohodlne sa usadila a začala čítať.

Na vedľajšie sedadlo si po chvíli prisadol neznámy muž. Otvoril si časopis a začítal sa doň. Keď si ona vzala z balíčka prvý keks, muž si na jej veľké prekvapenie bez jediného slova tiež zobral jeden. Cítila sa pobúrená jeho správaním, ale nepovedala nič, mysliac si: „To je ale drzosť!”

Zakaždým, keď si ona vzala keks, muž urobil to isté. Popudzovalo ju to čím ďalej, tým viac, ale nechcela robiť scény ...čítať článok


Pravá podstata závislosti a depresie

Pravá podstata závislosti a depresie

Moja dcéra počas štúdia prepadla alkoholu a už dva roky má ťažké depresie. Skúšala som hľadať pomoc u liečiteľa a nakoniec aj u psychiatra, no bezúspešne. Nikto dcére nepomohol a cíti sa ešte horšie. Po týchto neúspechoch prestáva veriť vo svoju záchranu a má strach, že ak sa jej stav aj niekedy zlepší, do konca života ju budú duševne mučiť živé spomienky na stav momentálnej beznádeje a strachu.

Veľmi prosím o radu a pomoc, lebo dlhšie to asi nevydržíme. Nechcem svoju dcéru stratiť. Čo mám robiť, prosím? ...čítať článok


Eutanázia

Eutanázia

Už takmer sedemnásť rokov pracujem ako špecializovaná setra na jednotke intenzívnej starostlivosti a často sa starám o ľudí, ktorí tam v ťažkostiach a neopísateľných bolestiach dožívajú svoj život. S nikým som o tom doteraz nehovorila, ale keď vidím týchto ľudí trpieť bez šance na uzdravenie, kladiem si otázku, či má ich život ešte nejaký zmysel.

Ak nie, nebolo by prejavom ľudskosti pomôcť týmto ľuďom oslobodiť sa od utrpenia skrátením života, ak s tým sami súhlasia? Je to predsa ich život, o ktorom by rozhodli, prečo teda nesplniť ich posledné prianie? Chcem si túto vec konečne ujasniť. Môžete mi ponúknuť na zamyslenie Váš názor, prosím? ...čítať článok


Jeden deň

Jeden deň

Obloha na východe sa nežne sfarbuje ružovými rannými zorami a hlas rána pomaly prebúdza pani domu do nového dňa. Ešte chvíľu vníma príjemné teplo postele. Z jej vnútra sa ozve hlas: „Ale, ale, kto to tu vylihuje?“

Pani sa pousmeje a potichu opúšťa izbičku. Ľahko zbehne dolu po schodoch, v tichu prízemnej miestnosti si upraví svoj zovňajšok a dlhé vlasy si zopne do hladkého účesu. Na dlhé šaty si oblečie zásteru a v zrkadle sa uistí, či žena, ktorá sa na ňu pozerá v jeho odraze, je pripravená vstúpiť do nového dňa.

Opatrne odhrnie ťažké závesy z okien, aby ranné lúče slnka mohli cez biele mušelínové záclonky ožiariť útulnú izbu. Jej oči spočinú v hĺbke belasej oblohy. Ruky sa jej samovoľne spoja a z jej duše vytryskne ďakovná modlitba ...čítať článok


Vzťah k národu

Vzťah k národu

Hľadať duchovný a srdečný vzťah k národu je jednou z najväčších úloh súčasnej generácie. Spolu so vzťahom k národu sa totiž rozvíja cit spolupatričnosti, ktorý je základom pravého ľudského milosrdenstva a pomoci.

Zodpovedný vzťah k národu upevňuje vzťah k vlastnej kultúre a vďaka tomu si človek dokáže vážiť kultúru iných národov. Dokáže ju rešpektovať a chrániť a podporovať ...čítať článok


O ľudskej jedinečnosti

O ľudskej jedinečnosti

V hovorovej reči dochádza medzi ľuďmi často k nedorozumeniam kvôli rozdielnemu chápaniu významu jednotlivých slov. Ponechajme bokom príčiny, ktoré k tomu vedú. Netreba sa zaoberať „chytaním za slovíčka“, zamerajme teraz svoju pozornosť na slovo jedinečný.

Často sa zamieňa s významom slov, ktorými chceme zdôrazniť mimoriadnu hodnotu niekoho či niečoho pre určitú jednotlivosť, ktorú možno nájsť vlastne vo všetkom. Používa sa vo význame, ktorý nadhodnocuje, keď sa niekto či niečo vymyká „nad“ bežný hodnotový rámec, napríklad pre nejakú schopnosť, vlastnosť. Takáto jedinečnosť je ilúziou, pretože každý sa riadi vlastným hodnotovým rebríčkom. Jedinečnosť nespočíva v jednotlivosti, ale vyplýva z celku. To len človek vyzdvihuje niečo, čo viac vystúpilo pred jeho krátkozrakým, rozumom riadeným pohľadom ...čítať článok


Ľudia a pohlavná energia

Ľudia a pohlavná energia

Predstavme si, čo by sa asi stalo, keby poverili náhodne vybraného chodca z ulice riadením jadrovej elektrárne. Je celkom jasné, že skôr alebo neskôr by musel zapríčiniť katastrofu, pretože absolútna nevedomosť v tejto oblasti by mu nedovolila zvládnuť obrovskú energiu, uvoľňujúcu sa v jadre atómu.

Niečo podobné prežíva v určitom období vývoja každý z nás, keď sa musí vyrovnať s takmer rovnako intenzívnou pohlavnou energiou, aktivizujúcou sa v čase dospievania. A táto energia je skutočne taká silná a tak prenikavo ovplyvňuje celý náš život, že nevedomé alebo ľahkomyseľné podceňovanie a následne nezvládanie jej účinkov musí ľuďom zákonite prinášať iba nepríjemnosti a neraz i životné tragédie ...čítať článok


Zákonitosť ľudskej povahy

Zákonitosť ľudskej povahy

Čo nám o zákonitosti ľudskej povahy prezrádza klát dreva vo chvíli, keď ho chceme rozseknúť na dve časti? Keď ho položíme na zem a začneme sekať sekerou zboku, čiže cez kôru, drevo presekneme len veľmi namáhavo a pomaly, neraz za cenu pálivých otlakov na dlaniach. Niekedy ho dokonca nepresekneme vôbec.

Čo sa ale stane, keď klát postavíme na výšku a začneme sekať do letokruhov zhora? Odpoveď je jednoznačná: jedným silným úderom na správne miesto ho rozsekneme na dve časti, a to dokonca bez väčšej námahy a straty času. Podstata tohto úspechu nie je náhodná. Spočíva v spoznaní a využití smeru rastovej štruktúry dreva, teda vo využití jeho vnútornej logiky či zákonitosti. Ak sme túto zákonitosť spoznali, nepotrebujeme drevo nikdy „sekať na silu“, aby sme ho hravo opracovali.

Obdobou pevného a tvrdého dreveného klátu je neraz i zatvrdnuté srdce človeka, ktoré chceme otvoriť hlbším duchovným citom silou slova ...čítať článok


Bije zvon Slobody, čujte ho národy...

Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miloslav Hurban, rodák z Beckova, patrí k najaktívnejším a najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného a literárneho života 19. storočia. Národne a literárne sa začal angažovať pod vplyvom svojho učiteľa Ľ. Štúra počas štúdia na lýceu v Bratislave. Patril medzi najaktívnejších členov Spoločnosti českoslovanskej pri Evanjelickom lýceu v Bratislave – neskôr Ústavu reči a literatúry československej.

V evanjelickom prostredí pretrvával vplyv češtiny. Aj táto skutočnosť viedla štúrovcov k tomu, aby hľadali cesty na zjednotenie všetkých Slovákov bez ohľadu na konfesiu. Za hlavný prostriedok zjednotenia považovali jednotný slovenský jazyk. Táto myšlienka sa „pretvorila v život“ na schôdzi, ktorá sa konala v Hlbokom u J. M. Hurbana v júli roku 1843. Na hlbockej fare sa stretli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban. Prijali rozhodnutie: uzákoniť spisovnú normu tzv. Śtúrovu slovenčinu. Za základ jazyka prijali stredoslovenské nárečie ...čítať článok


Zázračná premena

Zázračná premena

V nasledujúcich riadkoch Vám chcem opísať krátky, no skutočný príbeh, vypovedajúci o dvoch zdanlivo nezlučiteľných veciach – kúsku dreva a hodnotách dobra v našich blížnych.

Bolo to v čase sychravého a chladného počasia, keď som kráčal jednou bočnou uličkou neďaleko domu, kde bývam. Zdanlivo náhodne som si všimol niečo, čo ma napriek svojej všednosti nesmierne zaujalo – obyčajný kúsok dreva, pohodeného v priekope pri ceste, zablateného od bicyklov, ktoré naň špliechali mútnu vodu z neďalekej mláky. Podobný kus dreva ma nikdy predtým nezaujal, no tentokrát to bolo iné. Náhle som v ňom videl, akoby zakliaty, nádherný tvar budúceho výrobku, ktorý som sa rozhodol práve z tohto zablateného a nikým nepovšimnutého dreva vytvoriť ...čítať článok


Existuje pravý vzťah medzi mužom a ženou?

Existuje pravý vzťah medzi mužom a ženou?

Poslucháči mali možnosť uvedomiť si dôležitosť prvých krokov mladého človeka v hľadaní si životného partnera, keď začína túžiť po nájdení svojho doplnkového protipólu. Ako príklad bolo uvedené, že keď žena v sebe pestuje aktívne prvky pôsobenia, ktoré sa môžu prejavovať napr. dobre rozvinutými organizačnými schopnosťami, prierazným prístupom k riešeniu situácií vyžadujúcich aktívny mužský prístup či schopnosť presadiť sa v čisto mužských zamestnaniach, pravdepodobne si nevedome vyberie partnera, ktorý bude mať v charaktere doplňujúce povahové vlastnosti, prejavujúce sa jemnejšími, mäkšími, „ženskejšími“ spôsobmi v správaní, konaní, v prístupe k životu.

Ak túžime po pravej harmónii, po vzťahu, ktorý by nám priniesol pravé doplnenie, a hľadáme v druhom človeku vlastnosti, ktoré nám chýbajú, avšak zároveň niekoho, kto je s nami v určitom smere rovnorodý, napríklad podobnými podmienkami vyrastania v rodine v období detstva, úrovňou vzdelania, či chápaním rôznych životných súvislostí podobným spôsobom ...čítať článok


O zdravej výžive

O zdravej výžive

Jedzme s mierou. V prvom rade je nutné zdôrazniť, že organizmu stačí dodávať len toľko potravy, koľko jej potrebuje. Zjednodušene možno povedať, že treba dodržiavať zákon rovnováhy medzi príjmom a výdajom energie. Nemali by sme preto prijímať viac, ale ani menej ako potrebujeme s ohľadom na svoju činnosť a stav organizmu. Je samozrejmosťou, že rovnako treba vždy dodržiavať pravidlo striedmosti a mali by sme sa usilovať o čo najvyváženejšiu stravu bez nadbytku ktorejkoľvek suroviny.

Plnohodnotné a kvalitné potraviny v správnom čase a množstve. Ak chceme organizmu pomôcť, aby mu to čo najvýraznejšie prospievalo a aby mohol vytvárať zdravú krv, mali by sme sa snažiť prijímať plnohodnotné a kvalitné potraviny, najlepšie z biologického poľnohospodárstva, bez nepriaznivo pôsobiacich prídavných látok a v tom období, keď nám ich príroda ponúka ...čítať článok


Modlitba Františka z Assisi

Modlitba Františka z Assisi

Ó, Pane, učiň ma, prosím, nástrojom svojho pokoja,

aby som miloval, kde sa ľudia nenávidia,

aby som odpúšťal, kde človeka urážajú,

aby som spájal, kde sú spory a nedorozumenia,

aby som vzbudzoval nádej tam, kde vládne temnota a malomyseľnosť,

aby som prinášal radosť tam, kde prebýva žiaľ ...čítať článok


Odpustenie 3.časť

Odpustenie

Ako docieliť, aby sme dokázali odpustiť a prežívali pokoj, prinášajúci hlboký zážitok šťastia zo života? Človek, vážne hľadajúci odpoveď na túto kľúčovú otázku života, cíti sa neraz bezradný, pretože si neuvedomuje jednu dôležitú skutočnosť: Odpustenie musí byť okrem prežívania vrúcnej lásky vedome upevnené poznaním vlastného podielu viny na vzniku situácie, ktorou mu niekto ublížil.

Ani zdanlivá nespravodlivosť nie je náhodná. Ako možno hovoriť o vlastnom podiele viny, keď trpíme napríklad už v období ranej mladosti, v detstve, teda v čase, keď sme podľa vlastnej mienky ešte nemali príležitosť previniť sa tak, aby sa nám mohlo čokoľvek vrátiť? ...čítať článok


Podstata duchovného života

Podstata duchovného života

V mladosti som žila pre svoju kariéru a neskôr i pre rodinu. Aj napriek spoločenskému úspechu, ktorý som dosiahla, nachádzala sa v niekde v hĺbke mojej duše nevysloviteľná a ničím neutíšiteľná prázdnota, nepokoj. Hľadala som východisko z tohto stavu a bolo mi povedané, že stratený pokoj nájdem, keď sa priblížim k Bohu a celý svoj život preduchovním.

Nesmierne som tejto rade dôverovala, a tak som sa začala vážne zaoberať čítaním duchovnej literatúry a pod. Žiaľ, aj napriek dlhoročnému úsiliu v tomto smere žiadna dlhodobá úľava nenastala. Teraz strácam dôveru v Boha. Dokonca som zvažovala, či má ešte nejaký význam chodiť na Vašu prednášku. Čo mám v tejto situácii robiť, prosím? Existuje z nej nejaké východisko? Vopred srdečne ďakujem za ochotu odpovedať ...čítať článok


Uzatváranie kruhu

Uzatváranie kruhu

„Začiatok sa spája s koncom“ – v tom sa prejavuje Spravodlivosť i dokonalý Zákon Stvorenia. Toto nevyhnutné spojenie vytvára kruh pevného zachvievania, do ktorého nemožno dodatočne vstúpiť, pretože je celistvý. Je to teda významný dej, pretože všetko, čo nestihlo byť pred svojím uzatvorením splnené, ostáva kusým dielom, zanecháva medzeru, prázdnotu, ... zachvieva sa neharmonicky.

Uzatvorením jedného veľkého kruhu v živote človeka je i koniec kalendárneho roka. Nový rok je novým začiatkom. Preto všetko, čo v starom roku ostalo nepochopené, musí sa vo Stvorení zachvievať neharmonicky ...čítať článok


Moja duchovná cesta

Moja duchovná cesta

Prečo cesta? Pretože život je pohyb, vývoj, dynamika. Niekde sme a niekam neustále smerujeme.

Prečo duchovná? Lebo šťastie a múdrosť hľadáme zmenou svojho vnútra, objavujeme podstatu seba samého, zdroj vlastného vedomia a bytia.

Prečo moja? Pretože nik iný ju za mňa neurobí; žiadne cvičebné techniky, žiadne náboženské vierouky, žiadne vedecké náuky, len odhodlané, úprimné a samostatné hľadanie.

Aká má byť moja duchovná cesta? V prvom rade vlastná a úprimná ...čítať článok


Tolerancia a odolnosť

Tolerancia a odolnosť

Základnou povahovou črtou súčasného moderného človeka je sklon hľadať chybu vždy v niekom inom. Kto si to neuvedomuje, nech sa viac zameria na náš vzťah k prírode a potom iste mnohé sám pochopí. Zamyslime sa nad nasledujúcim príkladom:

Keď počujeme hovoriť o brezách a ich vysádzaní v blízkosti obydlí, zabúdame často na ich krásu a hovoríme: „Breza je nevhodný strom, pretože obsahuje silné, zdraviu škodlivé alergény.“ Niektorí alergici brezu dokonca považujú za úhlavného nepriateľa zdravia v oblasti alergií, ktorého treba odstrániť, ak sa niekde vyskytuje.

Položme si však otázku: Je breza naozaj zlý a nebezpečný strom len preto, že jej peľ pôsobí v určitom období na človeka ako alergénna látka? Alebo je príčinou alergických reakcií človek sám, keďže stratil svoju prirodzenú odolnosť? ...čítať článok


Samostatnosť a prirodzená ochrana

Samostatnosť a prirodzená ochrana

Súlad s prírodou a rytmami v nej človeku prirodzene pomáha stať sa v rámci svojich možností čo najviac samostatným. Nielenže je tým podporované jeho prirodzené sebavedomie, ale vytvára si tým zároveň aj prirodzenú ochranu pred rôznymi nepríjemnými vplyvmi zvonku. Toto je zvlášť aktuálne v dnešnej dobe, v ktorej život sa vyznačuje až neprirodzenou závislosťou na súčasnom spoločenskom systéme, ktorý však zároveň sa stáva čoraz zraniteľnejším. Napriek všetkým technologickým vymoženostiam si preto, paradoxne, nikdy nemôžeme byť istí, aká kalamita môže nastať, aké nečakané situácie nás môžu prekvapiť ...čítať článok


Cesta Cti

zvon

Ako možno pomáhať meniť spoločnosť a zároveň ísť cestou vlastného duchovného vzostupu?

Čo k tomu môže každý z nás pridať?

V čom spočíva duchovný vzostup jednotlivca?

Jediným cieľom je, aby každý človek mohol prežiť život ako Cestu Cti, na ktorej nadobudol osobnú hodnotu samého seba a pritom pomohol iným ...čítať článok


Čistý a harmonický život

Čistý a harmonický život

Aby sme mohli so svojimi blížnymi nažívať v čistom harmonickom súzvuku, musíme najskôr sami vynaložiť čo najväčšie úsilie vo svojom chcení, myslení a konaní.

Kam až siaha toto čisté a harmonické konanie? Sme si vedomí toho, že aj ten najnepatrnejší záchvev nevôle je už disharmóniou? Že akýkoľvek úsudok bez hlbokého skúmania, vynesený narýchlo s čo i len miernym odsúdením, je už nečistý?

Je nás mnoho, ktorí sa snažíme žiť čisto, poctivo a láskyplne. Avšak nikto z nás nie je dokonalý a naše úsilie sa teda nikdy neskončí. Stále možno poznávať, až do tých najmenších detailov, čo všetko sa ešte nezachvieva v tej najvyššej čistote ušľachtilých a spravodlivých myšlienok. Ak sa teda považujeme za tých, ktorí sa snažia žiť čisto a pravdivo, poctivo a ušľachtilo každý deň, neznamená to, že tak vždy, v každom okamihu konáme ...čítať článok


V paprskoch Lásky

V paprskoch Lásky

Ľudské telo je oživované neprestajným kolobehom krvi, ktorá je činnosťou srdca pravidelne vypudzovaná do krvného riečiska, aby doputovala k jednotlivým orgánom. Vďaka tomu sú orgány okysličované a zásobované potrebnými látkami a slúžia tak svojmu účelu – základu telesnej vitality a zdravia. Obrazne možno povedať, že každý úder srdca je pre telo darom lásky, darom života.

Podobne ako naše telo je i celé Stvorenie od počiatku svojho vzniku podobným spôsobom oživované, aby nám, ľudským duchom, mohlo poskytovať priestor na duchovné dozrievanie, ktorého cieľom je návrat do pravého domova– duchovného Raja. Všetko malé sa odzrkadľuje vo veľkom a opačne. Je v tom prejav dokonalých Zákonov Stvorenia! ...čítať článok


Duchovný stav Zeme k 9.9.2008

Planéta Zem

V priebehu augusta nastal u mnohých ľudí, ktorí sa inak snažia usilovať o duchovné hodnoty vo svojom živote, pokles smerom dole tým, že sa pri užívaní si letných dní stali veľmi nebdelými vo svojom cite. Tento pokles sa týka všetkých krajín severnej pologule Zeme a je pravdepodobné, že spätné účinky tohto stavu nebdelosti doľahnú na celú ľudskú spoločnosť v nasledujúcich mesiacoch tohto roku.

Obrana v cite bola u týchto ľudí, žiaľ, ľahkomyseľnosťou zoslabená práve v tom najnevhodnejšom čase, pretože k Zemi sa teraz blíži dianie, ktoré bolo prorokmi označené ako čas, keď si „Boh zahalí svoju tvár“...čítať článok


Čistota

Čistota

Ako kalich belostnej ľalie rozvíja sa vnútro každej ženy, aby svojou čistotou osviežovalo všetko vôkol seba. Ako vznešené ochrankyne všetkých ženských cností – také by mali byť všetky ženy na Zemi a jedine také si zaslúžia úctu druhých.

Čistota, cudnosť, mravnosť, ušľachtilosť, dôstojnosť... Pre príliš málo žien vytúžené ciele, pre príliš mnoho pojmy, neprávom vyvolávajúce posmech.

Kto sa však môže posmievať žene, ktorá nesie tieto vznešené ideály vo svojom srdci, ktorá sa ich v každej chvíli svojho života usiluje napĺňať? Len tá žena a ten muž, ktorí už tieto ideály stratili. Podvedome to vedia, cítia to a snažia sa to nahradiť všetkým iným. Zdanlivé uspokojenie z tejto chabej náhrady sa však vytráca v okamihu, keď stretnú človeka, ktorý tieto ideály nielen má, ale aj napĺňa ...čítať článok


Modlitba

Modlitba

Úprimná, precítená modlitba, ktorá nečakane vytryskne z hlbín nášho vnútra, je veľkou pomocou, ktorú máme k dispozícii kedykoľvek. Nezáleží, či sa tak stane z vďačnej radosti, alebo v najväčšej núdzi, či je obalená do slov, alebo nie - len nech je naplnená pokornou čistotou. Tá potom vynesie modlitbu s ľahkosťou do Výšin, odkiaľ bude môcť okamžite prísť pomoc ...čítať článok


Ľudská spoločnosť - Budúci vývoj Zeme

Ľudská spoločnosť - Budúci vývoj Zeme

Dnešný svet ľudí na Zemi nie je taký, akým mal byť pôvodne! Tento stav si uvedomuje čoraz viac ľudí. Pre väčšinu z nich však zostáva dosiaľ nezodpovedané to najdôležitejšie – ako má vyzerať ľudská spoločnosť? Akú úlohu v nej zastáva človek ako jednotlivec, hľadajúci svoje životné šťastie? Existuje Spravodlivosť, alebo sme všetci vydaní napospas skorumpovaným vládam, nadnárodným spoločnostiam, bankám, tajným konšpiračným spoločnostiam, fanatickým šialencom, vládnucim neobmedzenými finančnými zdrojmi? ...čítať článok


Stres a zdravie

Stres a zdravie

Stres. Kedy vlastne dochádza k stresu – k stresovej situácii? Slovo stres sa veľmi často používa v bežnej reči, ale čo vlastne znamená? Z hľadiska dnešnej medicíny sa stres považuje za nervovú a hormonálnu odpoveď organizmu na podnety – stresory, ktoré narúšajú vnútornú rovnováhu, nazývanú homeostáza. Ide teda o podnety, ktoré pri svojom zapôsobení vyvádzajú organizmus z rovnováhy – z rovnovážneho vnútorného stavu, pri ktorom prebieha v organizme všetko takým spôsobom, že telesne funguje všetko správne, optimálne. Podnetov zvonku, teda mimo organizmu, ale aj zvnútra organizmu môže byť nespočetne veľa, ale odpovede organizmu na ne sú veľmi podobné ...čítať článok


Darujme si čas

krása Vianoc

Prežil som sviatky Lásky pri bohato prestretom stole. V izbe blikal nový umelý stromček z dovozu. Každý jedol a pil kedykoľvek chcel, otvárali sa darčeky... Za úsmevom matky sa však zračila takmer neúnosná vyčerpanosť a hlavne, to jediné a najpodstatnejšie ostalo celkom zabudnuté – Ježiš a Pravda, ktorú priniesol, aby zblúdilé ľudstvo nemuselo stratiť nádej na záchranu.

Po rokoch a čase postupného dozrievania som prežil sviatky Lásky v skromnosti a tichu, ďaleko od mesta. Na drevenom stole bola kapustnica s chlebom a medovníky s jablkami. Horela svieca. Za oknami ticho padal sneh a len detský hlas občas doplnil tichú posvätnosť chvíle. V tejto jednoduchej atmosfére dalo sa ľahko na chvíľu zastaviť a citom vrátiť späť, do čias detstva, krásneho a čistého, keď bol príchod Vianoc vždy s príchodom Lásky do sŕdc a domov. Slzy rozochvenia stekali po tvárach ako poslovia nádeje a nového rána ...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.