Pravá podstata závislosti a depresie


Pravá podstata závislosti a depresie Odpovede na otázky

Na prednáškach, ktoré uskutočňujeme s prianím pomôcť hľadajúcim ľuďom nájsť zmysel života, nám poslucháči kladú mnoho zaujímavých otázok, ktorými sa iste zaoberá nejeden z vás. Niektoré z nich sme zaznamenali v písomnej forme, aby sa mohli stať užitočnou súčasťou a obohatením časopisu. Veríme, že aj Vy v nich nájdete povzbudenie na ceste k Svetlu.Pravá podstata závislosti a depresie

Moja dcéra počas štúdia prepadla alkoholu a už dva roky má ťažké depresie. Skúšala som hľadať pomoc u liečiteľa a nakoniec aj u psychiatra, no bezúspešne. Nikto dcére nepomohol a cíti sa ešte horšie. Po týchto neúspechoch prestáva veriť vo svoju záchranu a má strach, že ak sa jej stav aj niekedy zlepší, do konca života ju budú duševne mučiť živé spomienky na stav momentálnej beznádeje a strachu.

Veľmi prosím o radu a pomoc, lebo dlhšie to asi nevydržíme. Nechcem svoju dcéru stratiť. Čo mám robiť, prosím?Milá pani, všeobecne možno povedať, že každý prejav závislosti je následkom nedostatku lásky, pocitu duševnej samoty a snahou uniknúť z reality. Žiaľ, rodičia sa neraz zúfalo pozerajú na svoje dieťa, ako sa duševne rúti a chcú ho zmeniť, chcú mu veľmi pomôcť. Neuvedomujú si však, že je potrebné, aby zmenili nie svoje dieťa, ale najskôr sami seba, pretože stav ich dieťaťa je často len následok ich dlhodobého partnerského či výchovného zlyhávania.

Aj keď o tom lekári nevedia, pravou podstatou závislosti, vyplývajúcej z nedostatku lásky, nie je samotná potreba organizmu pravidelne užívať návykové látky, ale často ovládanie závislého človeka jednou či viacerými záhrobnými bytosťami, ktoré mu nechcú dovoliť nájsť cestu k duševnej slobode. V jeho otroctve a využívaní môžu totiž aspoň čiastočne spoluprežívať to, čo im bolo smrťou odopreté: potešenie z uplatňovania premrštených telesných pôžitkov a chúťok. Ak človek raz upadol, snažia sa ho tieto bytosti z uvedených dôvodov trvalo udržiavať v stave duševného otroctva. Depresia, ktorá po období závislosti často nasleduje, nie je teda vo väčšine prípadov nič iné ako sklamanie z neúspešných pokusov nájsť v boji s týmito bytosťami cestu k slobode.

Temné záhrobné bytosti však ťažia vždy len z ľudskej nevedomosti, a preto svoj vplyv upevňujú jediným prostriedkom: udržiavaním človeka v nevedomosti a podsúvaním deštruktívnych myšlienok, maskujúcich sa do šatu jeho vlastných názorov na situáciu, v ktorej sa nachádza. Uvedomenie si tejto skutočnosti dáva každému, aj tomu najslabšiemu jedincovi, šancu svoj stav zásadne zvrátiť v priebehu jednej sekundy. Keby totiž človek smel aspoň na okamih vidieť pravú fyzickú podobu temných záhrobných duchov, ktorí ho kvôli jeho vlastnej nevedomosti ovládajú, musel by žalostiť nad ich duševnou slabosťou a bolo by mu ľúto každej minúty strachu a beznádeje, ktorú si pre nich trpko prežil. Tiež by v ňom namiesto strachu vzrástla úprimná snaha pomôcť im spoznať Svetlo Pravdy, aby nemuseli naďalej živoriť v záhrobnom kroví, ale prebudili sa k životu dôstojných duchovných bytostí, smerujúcich vpred na ceste k Svetlu.

Preto si pamätajte, že temným záhrobným bytostiam je z uvedených dôvodov Svetlo poznania cudzie a vyhýbajú sa mu z celých zvyškov síl, ktoré im ešte zostávajú. Je preto len na Vás, ako sa rozhodnete. Strach robí z ľudí otrokov, no sloboda založená na poznaní Pravdy im umožňuje vzlet nahor!


Ak na Vás či na Vašu dcéru bude aj napriek týmto zachraňujúcim poznatkom naďalej pôsobiť temná záhrobná bytosť, využite tieto štyri cenné rady:

1. Spomeňte si na Ježiša, Jeho liečivú Lásku a schopnosť vyháňať zlých duchov tam, kam patria – teda na miesta ich rovnorodosti. Modlite sa k Nemu vrúcne, aby Vám poslal na pomoc duchovného pomocníka, ktorý Vás nikdy nenechá osamote. Pomocníka, ktorého ušľachtilý zjav rozbije obklopujúce temnoty už len samotným priblížením sa do Vašej prítomnosti.

2. Keď je noc, nebuďte sama v tme, ale nechajte svietiť aspoň malé nočné svetlo, ktoré Vám bude pripomínať slnko a radosť.

3. Nezabudnite zhlboka dýchať. Temný záhrobný duch sa snaží vyvolať v človeku strach, aby mu tým zabránil harmonicky dýchať. Nedostatočným dýchaním dochádza k narušeniu spojenia astrálneho tela s telom fyzickým, a v dôsledku toho sa človek ťažšie bráni vonkajším vplyvom, usilujúcim sa obrať ho o energiu.

4. Užívajte Vodu Svetla, ktorá okrem iného spriechodňuje tok blokovaných energií. Ak to bude potrebné, odľahčite dočasne svoj jedálny lístok od ťažkých mäsitých pokrmov, pretože kvalitná strava môže zásadne zlepšiť vyžarovanie krvi, ktorého dostatočná kvalita je pre duševný vzostup človeka v danej situácii nevyhnutná.


Do mesiaca prežila táto žena takmer zázračný účinok pomoci. S vrúcnym dojatím pri osobnom rozhovore ďakovala múdremu duchovnému vedeniu za pomoc v podobe cenných rád, ktoré spôsobili, že jej dcéra sa konečne začala radovať zo života a má vôľu bojovať o svoje šťastie.


Vaša redakcia