V paprskoch Lásky


Čas príprav nastáva


V paprskoch Lásky

Ľudské telo je oživované neprestajným kolobehom krvi, ktorá je činnosťou srdca pravidelne vypudzovaná do krvného riečiska, aby doputovala k jednotlivým orgánom. Vďaka tomu sú orgány okysličované a zásobované potrebnými látkami a slúžia tak svojmu účelu – základu telesnej vitality a zdravia. Obrazne možno povedať, že každý úder srdca je pre telo darom lásky, darom života.

Podobne ako naše telo je i celé Stvorenie od počiatku svojho vzniku podobným spôsobom oživované, aby nám, ľudským duchom, mohlo poskytovať priestor na duchovné dozrievanie, ktorého cieľom je návrat do pravého domova– duchovného Raja. Všetko malé sa odzrkadľuje vo veľkom a opačne. Je v tom prejav dokonalých Zákonov Stvorenia!

Čo pre naše telo znamená príliv krvi, to znamená pre trvanie Stvorenia príliv energie, naplnenej dokonalými tónmi Božej Lásky. Bez nej, bez tejto zázračnej a zachraňujúcej posily by život nemohol existovať, čiže ani sa rozvíjať.

Príliv energie Lásky však nikdy neprichádza náhodne či podľa akejsi ľubovôle. Niečo také neexistuje! Takýto príliv energie nastáva v presne určenom čase, na sklonku roku, približne po oslavách Vianoc. Pozemsky ide presne o deň 29. december. V tomto čase vstupuje do Stvorenia príliv Božej Lásky.

Vďaka prílivu energie Božej Lásky sa dokážeme aj v priebehu celého nasledujúceho roka ľahšie sa s Ňou spájať, prežívať ju v sebe, ale i vo vzťahu k našim blízkym. A to nielen voči tým, ktorí nás majú radi a podporujú nás, ale aj tým, ktorí k nám cestu porozumenia zatiaľ nehľadajú. Bez prílivu Božej Lásky by prežívanie ušľachtilých medziľudských vzťahov nebolo vôbec možné. Ľudia by z nedostatku vzájomného porozumenia duševne chradli, telesne chorľaveli a napokon predčasne odchádzali zo Zeme so silným zármutkom z nenaplnenia života, a nie s pocitom oblažujúceho šťastia a vďaky za dar života tak, ako to má správne byť.

Nemožno si však myslieť, že energia čistej Lásky, o ktorej hovoríme, je do veľkého Stvorenia vyliata či vypudená v uvedenom termíne jednorázovo, a potom sa na rok zastaví. To by bol veľmi zúžený a pozemsky obmedzený názor, pretože všetko, čo sa v Stvorení zachvieva vo Vôli Božej, sa nikdy nezastaví, ale je v stálom harmonickom a rytmickom pohybe. Pre lepšie pochopenie sa opäť vráťme k príkladu nášho srdca.

Srdce pôsobí tak, že krv do obehu vypudí a potom nastáva medzičas niekoľkých stotín sekundy, keď sa zdá, akoby prestalo pracovať, pretože práve novú krv do obehu nevypudzuje. Srdce však aj napriek tomu intenzívne pracuje, a to tak, že prijíma novú krv, ktorá je až následne vypudená. Srdce i krv sú tak v neustálom pohybe.

To, čo je v prípade zdanlivej nečinnosti srdca len nepatrným zlomkom niekoľkých stotín sekundy, je v prípade vylievania energie Lásky do Stvorenia práve medziobdobím jedného roka. Až taký veľký je totiž kolobeh stáleho prúdenia energie Lásky vo Stvorení.

V priebehu jedného roka dochádza ešte k ďalším prílivom energie do Stvorenia, ktoré sú naplnené tónmi Čistoty a Sily.

Každý človek, ktorému nie je osud Zeme ľahostajný, nech sa obzvlášť 29. decembra stíši a otvorí v modlitbe k duchovnému prijímaniu. Už v týchto dňoch by malo pre každého človeka nastávať obdobie vážnych príprav, spočívajúcich v postupnom nalaďovaní sa na spomínaný 29. december. To všetko pritom možno zvládnuť i pri plnení každodenných povinností v našom živote! Preto nepremeškajme ani jedinú minútu! Premeškaný čas práve v nadchádzajúcom období by schopnosť neskoršieho prijímania oslabil, ba snáď i znemožnil.


Vaša redakcia