Čistý a harmonický život


Čistý a harmonický život

Aby sme mohli so svojimi blížnymi nažívať v čistom harmonickom súzvuku, musíme najskôr sami vynaložiť čo najväčšie úsilie vo svojom chcení, myslení a konaní.

Kam až siaha toto čisté a harmonické konanie? Sme si vedomí toho, že aj ten najnepatrnejší záchvev nevôle je už disharmóniou? Že akýkoľvek úsudok bez hlbokého skúmania, vynesený narýchlo s čo i len miernym odsúdením, je už nečistý?

Je nás mnoho, ktorí sa snažíme žiť čisto, poctivo a láskyplne. Avšak nikto z nás nie je dokonalý a naše úsilie sa teda nikdy neskončí. Stále možno poznávať, až do tých najmenších detailov, čo všetko sa ešte nezachvieva v tej najvyššej čistote ušľachtilých a spravodlivých myšlienok. Ak sa teda považujeme za tých, ktorí sa snažia žiť čisto a pravdivo, poctivo a ušľachtilo každý deň, neznamená to, že tak vždy, v každom okamihu konáme. Usilujeme sa o to! Týmto úsilím sa môžeme posúvať po malých stupienkoch dopredu. Iste sme už všetci zažili, že v tých najnáročnejších situáciách sme niekedy nezvládli svoje emócie a neudržali svoje myšlienky čisté. Neznamená to však, že sa tým máme trápiť, ale že sa máme vo svojej bdelosti nabudúce viac snažiť, aby sme včas zachytili jemný náznak našej nie úplne harmonickej reakcie, aby sme dokázali aj tými najnáročnejšími situáciami prechádzať s pokojnou múdrosťou svojho ducha. Viem, že je to veľmi náročné a nie je to vždy samozrejmosťou. Preto je veľmi dobré pokúsiť sa vedome prežiť jeden deň plného sústredenia, bdelosti ducha aj pre tých, ktorí sa snažia v harmónii a láske žiť stále. Môžeme tak objaviť ešte jemnejšie zákutia tohto zachvievania. A reakcia „ja predsa takto žijem každý deň, tak prečo by som sa mal sústrediť na jeden konkrétny deň“, už sama osebe vypovedá o tom, že nie je vyrieknutá s pokojným a čistým záchvevom ducha. Čosi sa nás dotklo, ak takto reagujeme.

Najlepším skutkom je radosť a vnútorný súhlas s tým, že je medzi nami mnoho tých, ktorí túžia po harmónii, láske, čistote. V tejto radosti môže človek vynaložiť svoje úsilie na konkrétny deň, keď sa naplno sústredene a v ponorení sa do jemných záchvevov všetkého, čo k nemu prichádza, snaží stáť čo najčistejšie, bez neharmonických emócií. Táto radosť spočíva aj v tom, že spolu s ním sa usiluje o to isté v tej istej chvíli mnoho iných. V poznanom vnútornom prežití človek často nájde, v čom ešte nestojí dostatočne bdelo, čisto a radostne. Toto prežitie si môžeme uchovať pre svoje ďalšie dni, aby sme si osvojovali stále viac a viac. Koľko síl treba vynakladať na to, aby sme vždy dokázali opravdivo stáť v napĺňaní všetkých Zákonov Stvorenia, v Prikázaniach Božích!

Všetci istotne veľmi túžime po takom živote, ale stále ešte očakávame, že toto úsilie budú vynakladať tí druhí. Stále ešte vidíme viac nedostatky iných a svoje „malé chyby“ ospravedlňujeme tým, že sme nedokonalí a že každý z nás robí chyby. Skúsme to však naopak. Snažme sa vidieť u druhých ich krásne a dobré vlastnosti, snažme sa podporovať ich úsilie o dobro, snažme sa pochopiť, z čoho pramenia ich slabiny. A na seba vezmime ten prísnejší meter. Neospravedlňujme svoje chyby, ale snažme sa ich naprávať. To neznamená, že by sme mali stále len premýšľať, čo nerobíme dobre, ale mali by sme sa usilovať o čo najčistejšie myšlienky a skutky, mali by sme sa vždy snažiť s čo najväčším úsilím napĺňať všetky ľudské hodnoty, ktoré sme schopní obsiahnuť a pochopiť. To všetko má zmysel. To všetko stojí za tú námahu a úsilie.

Preciťujme vždy všetko, čo k nám prichádza, čistým a otvoreným srdcom. A pamätajme, že keď sa nás niečo dotkne, nebýva vina na tej druhej strane, ale v nás. Poznáme predsa príslovie „trafená hus zagágala“ či „šliapol mu na otlak“. V týchto prísloviach je mnoho múdrosti, s ktorou hľadeli už staršie generácie na správanie ľudí.

Doprajme si navzájom tie najčistejšie a najláskyplnejšie myšlienky a dávajme seba druhým ľuďom vo svojej láskavosti, s ktorou sa budeme snažiť vždy pristupovať ku každému človeku. Ak situácia vyžaduje prísne pokarhanie alebo odmietavý prístup, nech je tento prístup vždy vecný a bez emócií, ktoré nám dokážu zakaliť našu pokojnú myseľ. Skúmajme najskôr všetko do hĺbky, aby sme nereagovali v povrchnosti, ktorá nám nikdy nepodáva pravdivý obraz skutočnosti. Vžime sa do každej situácie srdcom a počúvajme pokojne svoje vnútro. Nie je to náročné na čas, stačí aj zlomok sekundy, aby sme sa naladili na svetlý prúd čistoty a lásky, neustále k nám prúdiaci zhora.

Prajem nám všetkým, aby sme dokázali takto čisto a harmonicky prekonávať každú situáciu, ktorá sa pred nami objaví.


Prevzaté z www.ao-institut.sk