Vzťah k národu


Vzťah k národu

Hľadať duchovný a srdečný vzťah k národu je jednou z najväčších úloh súčasnej generácie. Spolu so vzťahom k národu sa totiž rozvíja cit spolupatričnosti, ktorý je základom pravého ľudského milosrdenstva a pomoci.


Zodpovedný vzťah k národu upevňuje vzťah k vlastnej kultúre a vďaka tomu si človek dokáže vážiť kultúru iných národov. Dokáže ju rešpektovať a chrániť a podporovať.


Poznáme však našu kultúru a históriu, ktorá nás formovala? Poznáme umenie, ktoré vzniklo na našom území?


Ak sa opäť nechceme stať lacnou korisťou iných národov, musíme si na túto otázku urýchlene odpovedať, pretože len citovo a intelektuálne rozvinutý národ má šancu zachovať si svoju identitu.


Nevedomosť oslabuje a robí z ľudí otrokov. Múdrosť, zakotvená v poznaní minulosti, dáva šancu predvídať budúcnosť.


Vaša redakcia