Ľudia a pohlavná energia


Ľudia a pohlavná energia

Predstavme si, čo by sa asi stalo, keby poverili náhodne vybraného chodca z ulice riadením jadrovej elektrárne. Je celkom jasné, že skôr alebo neskôr by musel zapríčiniť katastrofu, pretože absolútna nevedomosť v tejto oblasti by mu nedovolila zvládnuť obrovskú energiu, uvoľňujúcu sa v jadre atómu.

Niečo podobné prežíva v určitom období vývoja každý z nás, keď sa musí vyrovnať s takmer rovnako intenzívnou pohlavnou energiou, aktivizujúcou sa v čase dospievania. A táto energia je skutočne taká silná a tak prenikavo ovplyvňuje celý náš život, že nevedomé alebo ľahkomyseľné podceňovanie a následne nezvládanie jej účinkov musí ľuďom zákonite prinášať iba nepríjemnosti a neraz i životné tragédie.

Pre nás všetkých a obzvlášť pre mladú generáciu sa preto stáva priam životne nevyhnutným poznanie, ktoré ľuďom umožní vyrovnať sa s pohlavnou energiou v súlade so Zákonitosťami Stvorenia, pretože iba ono im môže priniesť šťastie namiesto nešťastia.

V čom teda spočíva cesta k jej ovládnutiu? Je až zarážajúco jednoduchá a ani zďaleka nevyžaduje také rozsiahle vedomosti, aké sú potrebné na zvládanie energie atómu. Tým kľúčom a rozhodujúcim činiteľom, ktorý z nás robí vo stvorení pánmi, a teda aj nad pohlavnou energiou, kľúčom, otvárajúcim všetky brány k víťazstvu pravého človečenstva je... naša myseľ!

Ako to teda funguje v praxi? Človek, ktorý je schopný trvalo udržiavať ľudsky plnohodnotnú, vysokú úroveň čistoty a ušľachtilosti vlastných myšlienok, je touto čistotou postavený na vysoký piedestál pravého človečenstva. Uvedomujúc si skutočný význam, zmysel a účel všetkého, čo ho obklopuje, získava nevyhnutný nadhľad nad vecami, umožňujúci mu ich ovládať, a nie byť nimi ovládaný. Boj s nesprávnym, nečistým a zvrhlým je schopný víťazne vybojovať už na úrovni svojho myslenia i cítenia, a to tým, že všetko neplnohodnotné bdelo a okamžite odsúva bokom, keďže do chrámu jeho vnútra majú voľnú cestu iba veci dobré, čisté a ušľachtilé. Takýmto spôsobom potom dokáže ovládať i pohlavnú energiu, ktorá je spôsobom jeho myslenia nasmerovaná len na čisté, zdravé a prirodzené cesty, na ktorých nikdy nespôsobí škodu, ale iba šťastie a radosť.

Vzájomnú previazanosť vzťahu medzi kvalitou mysle a pohlavnou energiou v zmysle jej ovládania možno prirovnať ku vzťahu medzi krotiteľom a dravým zvieraťom. Keď je krotiteľ rázny a zviera cíti jeho prevahu, poslúcha ho a podrobuje sa mu. Keby však vycítilo jeho neistotu či váhanie, začne ho ohrozovať a môže mu spôsobiť ťažké alebo dokonca smrteľné zranenia. Ak si teda naša myseľ podrží zodpovedajúcu mieru čistoty, osobnosť človeka dokáže mať odstup od pohlavnej sily a ovládať ju. Keď však, naopak, dôjde k nedostatočnej sebadisciplíne v myslení či k zdanlivo neškodnému myšlienkovému pohrávaniu sa, pohlavná energia, ktorá dokáže byť naozaj energiou nespútanou, sa pri chvíľkovej nepozornosti vrhne na našu myseľ a ovládne ju ako zviera, vrhajúce sa na človeka, vyciťujúc jeho slabosť.

Treba navyše zdôrazniť, že v bdelosti nad čistotou myslenia a cítenia môžeme nájsť cestu k oslobodeniu sa od akýchkoľvek závislostí – či už od alkoholu, cigariet, drog, alebo iného druhu lipnutia na niečom. Ak totiž dokážeme nad neustálym nutkaním k opätovnému skĺznutiu do starého návyku zvíťaziť už vo svojom vnútri a nepripustiť si ani tú najmenšiu myšlienku naň, jeho fyzický, vonkajší prejav vyschne a vyhynie ako nezavlažovaný kvet v kvetináči.

Ale vráťme sa späť a vysvetlime si, ako sa prejavuje a aké následky prináša nezvládanie a nevyrovnanie sa ľudí s pohlavnou energiou. Každodenný život okolo nás nám poskytuje nepreberné množstvo príležitostí pozorovať to, lebo, žiaľ, rozhovory, správanie, konanie a samozrejme aj myslenie väčšiny súčasnej populácie je neodškriepiteľným obrazom ľudsky nedôstojného, fatálneho nezvládania tejto energie. Je veľmi smutné vidieť na každom kroku, ako sa tento dar, ktorý mali ľudia dôstojným spôsobom ovládať a on im mal slúžiť, stal, naopak, ich prekliatím a oni jeho otrokmi.

Všetko samozrejme začína v mysli. Vo veku prebúdzania sa pohlavnej energie dochádza hlavne z nevedomosti a z neznalosti sily a ďalekosiahleho vplyvu nášho myslenia pod zhubným vplyvom okolia, kamarátov, kníh, filmov a časopisov k – na prvý pohľad – neškodným, avšak v skutočnosti nečistým myšlienkovým kombináciám, ktoré veľmi rýchlo prekročia istú, presne stanovenú hranicu ušľachtilosti a čistoty mysle človeka, dosiaľ ešte správne stojaceho vo stvorení. Podobá sa to ľahkomyseľnému otvoreniu brány všetkej okolitej špine a nízkosti, ktorá následne ako kalný príval zaplaví myseľ, nechránenú bdelosťou a ovládne ju. Mladý človek sa potom z nevedomosti a pre nedostatok sebadisciplíny v myslení dostane pod vplyv rôznych nízkych prejavov pohlavnej energie, ktoré ho ponižujú a zotročujú, a s ktorými si už nedokáže poradiť.

Ako sa potom tento človeka nedôstojný stav prejavuje navonok? Ak sa pozrieme na svet mužov, tak ten je v tomto smere celkom otrávený, čo sa neraz prejavuje situáciami, hraničiacimi až so zvrhlosťou. O ich zotročení, ba priam deštrukcii mysle vlastným pohlavným pudom, svedčia ich slová, záujmy a správanie. Každodenná realita, a hoci len krátky, náhodne vypočutý rozhovor dvoch mužov bude pre mnohých dostatočným svedectvom, ktoré nepotrebuje ďalší komentár.

A čo ženy? Ako bytosti citlivejšie dokážu veľmi vnímavo vyciťovať nízke záujmy mužov, ktorí v nich vidia predovšetkým objekt svojej zmyselnej žiadostivosti. Ale namiesto toho, aby si z úcty k vlastnej dôstojnosti udržiavali zachovávaním ušľachtilosti myslenia odstup od okolitej nízkosti, práve naopak, vychádzajú jej takmer všemožne v ústrety.

Ako? Istotne netreba hovoriť o príkladoch, zachádzajúcich do extrémov, ale uveďme zdanlivo nevinnú vec, ktorej v trestuhodnej povrchnosti podlieha prevažná väčšina súčasných žien, a tou je ich vzťah k „móde“, ktorá je najmä v poslednom období cielene navrhovaná tak, aby čo najprovokatívnejším spôsobom odhaľovala ženské telo a vystavovala ho na obdiv pohľadom mužov. A tomuto trendu nehanebného obnažovania tela sa ochotne a bez námietok podvoľuje takmer celá ženská populácia. Následný nízkosťou zakalený záujem mužov potom lichotí ich márnivosti, pričom si neuvedomujú, že v skutočnosti ide o pošpinenie a výsmech pravej ženskej dôstojnosti. Čo je však ešte smutnejšie, ženy si neuvedomujú, ako v skutočnosti nečisté, zvrátené myšlienky mužov, ktoré tým na seba priťahujú, na nich jemnohmotne uľpievajú a špinia ich ako slizké bahno, ktorého sa tak ľahko nezbavia, a ktoré nielenže pomaly ovplyvňuje ich vnútro a spôsobuje ešte väčší mravný úpadok, ale negatívne ovplyvňuje aj ich vlastný osud, napríklad v tom, ako necitlivo sa k nim muži vo všeobecnosti správajú...

Ani v tomto prípade nemusíme chodiť po dôkazový materiál ďaleko. Stačí sa prejsť po ulici a najmä v letných dňoch budeme žasnúť, čo uvidíme. Vyzývavé oblečenie, ktoré bolo pred pár desaťročiami výsadou neviestok, stáva sa v súčasnosti bežným módnym trendom. Podobné konanie však nie je nijakým vyzdvihnutím krásy a príťažlivosti modernej ženy, ale iba úbohým a žalostným svedectvom odchýlenia sa ľudstva od hodnôt a kritérií, ktoré sú Zákonmi Stvorenia kladené na bytosť, zvanú človek. A žiaľ, celospoločenské akceptovanie podobných výstredností strháva národy i celú civilizáciu niekam hlboko dole, kde sa do popredia záujmov spoločnosti dostávajú iba čisto zvieracie pudy. To však nie je žiadny pokrok, ako sa nám mnohí snažia nahovoriť, ale posun späť na nižšie vývojové stupne ľudstva. A toto kráčanie späť v oblasti morálnej na jednej strane a rozumovo technický pokrok na druhej strane vytvára čoraz širšiu, ničím nepreklenuteľnú priepasť, do ktorej sa budú musieť zrútiť všetci jednotlivci i celé národy, ktoré sa ešte včas nespamätajú.

Preto ako fanfára, ako nádherný akord, schopný rozozvučať v ľuďoch to najkrajšie, najčistejšie a najušľachtilejšie, znie celým Stvorením volanie:

Udržujte krb svojich myšlienok čistý, tým založíte mier a budete šťastní!

Milan Šupa