Modlitba Františka z Assisi


Modlitba Františka z Assisi

Ó, Pane, učiň ma, prosím, nástrojom svojho pokoja,

aby som miloval, kde sa ľudia nenávidia,

aby som odpúšťal, kde človeka urážajú,

aby som spájal, kde sú spory a nedorozumenia,

aby som vzbudzoval nádej tam, kde vládne temnota a malomyseľnosť,

aby som prinášal radosť tam, kde prebýva žiaľ.Ó, Pane, odním odo mňa všetko, čo je moje.

Daj, nech sa usilujem,

nie aby som bol utešený, ale sám utešoval,

nie aby som bol chápaný, ale sám chápal,

nie aby som bol milovaný, ale sám miloval,

lebo ten, kto obetuje, prijíma,

ten, kto odpúšťa, tomu bude odpustené,

kto tu umiera, prebudí sa k večnému životu.


Amen.Súvisiace články:

Modlitba

Exupéryho modlitba