Uzatváranie kruhu


Uzatváranie kruhu

„Začiatok sa spája s koncom“ – v tom sa prejavuje Spravodlivosť i dokonalý Zákon Stvorenia. Toto nevyhnutné spojenie vytvára kruh pevného zachvievania, do ktorého nemožno dodatočne vstúpiť, pretože je celistvý. Je to teda významný dej, pretože všetko, čo nestihlo byť pred svojím uzatvorením splnené, ostáva kusým dielom, zanecháva medzeru, prázdnotu, ... zachvieva sa neharmonicky.

Uzatvorením jedného veľkého kruhu v živote človeka je i koniec kalendárneho roka. Nový rok je novým začiatkom. Preto všetko, čo v starom roku ostalo nepochopené, musí sa vo Stvorení zachvievať neharmonicky, musí prinášať do životov tieseň i nešťastie. A to až dovtedy, kým sa v rytme Stvorenia opäť nevytvoria jedinečné podmienky na premenu. To však môže trvať dlhý čas, pretože i semienko, ktoré nevyklíčilo, musí na svoju príležitosť čakať do najbližšej jari, teda do obdobia, keď bude príroda ako celok opäť priaznivo naklonená možnosti vývoja a rastu.

Ešte je čas! Čas, aby každý z nás pred sebou sprehľadnil svoj život pred definitívnym uzatvorením kruhov tomto roku. Na nápravu toho, čo teraz ľahkovážne či z nevedomosti premeškáme, nemusíme dostať príležitosť celé ďalšie desaťročia! Pamätajme na to a napnime duchovnú silu k premene v poctivom prístupe k životu a jeho pravým hodnotám.

Nedávajme si do nového roku veľké predsavzatia, ale vynasnažme sa splniť poctivo aspoň väčšinu toho, čo sme si predsavzali splniť tento rok, alebo čo nám bolo spravodlivo uložené Vyššou Vôľou.

Nepoliehajme sa na zajtrajšok! V ňom nikdy nemožno naplniť ideu duchovného života a šťastia, po ktorom túžime. Existuje len prítomnosť, tento okamih a len v ňom možno žiť a napĺňať život.

Nech sa ideály dobra nevytratia spolu s dymom dohárajúcej novoročnej sviečky. Nech je kruh, ktorý bude v živote každého z nás pre tento rok uzatvorený, čistý a harmonický...


Vaša redakcia