Slovo na úvodSlovo na úvod

Milí priatelia,

Pri hľadaní pravého zmyslu života sa upíname často na duchovné autority, rôzne učenia a knihy, ktoré nás niečím oslovili. Nadobudnutím pocitu, že sme už zmysel života skutočne našli, môže sa v nás nevedomky zakoreniť názor, že akékoľvek životné okolnosti a situácie, odvíjajúce sa každodenne v našom okolí, nás už nemajú o čom poučiť. Pritom si vôbec neuvedomujeme nebezpečenstvo duchovného úpadku, ku ktorému možno vďaka takémuto názoru postupne dospieť.

Nájdenie pravého zmyslu života nás totiž nikdy nebude pútať výlučne k duchovným autoritám, učeniam či knihám, nech by boli aké hodnotné. Bude nás viesť k slobodnému poznávaniu, že všetko, s čím prichádzame denne do kontaktu, môže byť pre náš duchovný vzostup a poznanie Pravdy nenahraditeľným poučením.

Vďaka tomuto spoznávame, že aj človek, ktorého by sme v zhone každodenných povinností inak prehliadli, je svojou jedinečnou povahou a osobnosťou schopný poskytnúť nám istú dôležitú čiastku životnej skúsenosti alebo poznania. A hoci by to z nášho pohľadu bolo celkom nepatrné a bezvýznamné, práve to môže byť pre našu budúcnosť veľmi dôležité. Podobne sa máme učiť aj z prírody, zachvievajúcej sa v harmónii so Zákonmi Stvorenia, plnej živých útvarov a jedinečnej krásy.

Skutočnosť, že aj maličkosti môžu byť veľmi dôležité, sa dá prirovnať k mechanizmu hodín. Ak by sme z neho odstránili hoci len najmenšie koliesko, vzájomné prepojenie ostatných, aj keď nových a nepoškodených, by sa narušilo a stroj by bol nefunkčný. V lepšom prípade by fungoval, ale podával by o čase iba nepresné informácie.

Vážení čitatelia, ak chceme, aby sa nám v našej spoločnosti lepšie žilo, snažme sa pristupovať odteraz ku každej životnej situácii s ochotou naučiť sa niečo nové, aj vtedy, keď pôjde o zdanlivú maličkosť! Veríme, že Vám náš časopis bude pri tom svojím obsahom vždy dobrým radcom.

Prajeme Vám prežitie hodnotných chvíľ pri jeho čítaní.


Redakcia