Články z časopisu Prebúdzajúce sa Slovensko 2/2008O občianskom združení

O občianskom združení

Všetky aktivity Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti sú závislé na znalosti a naplňovaní Zákonov Stvorenia v praktickom živote. Tieto Zákony sú ľuďom všeobecne známe ako prírodné alebo vesmírne Zákony, ktoré vo svojej podstate obsahujú Dokonalú Vôľu Stvoriteľa.

Človek a celý vesmír ako aj celé rozľahlé Stvorenie, prejavujúce sa ďaleko za hranicami hrubohmotnej úrovne, je Dielom Jediného Boha, na ktorom sme všetci bezpodmienečne závislí!

Ak si pod týmto Najvznešenejším Pojmom človek predstaví Zdroj energie, Sily alebo Prasvetla, je to jeho osobné stanovisko, ktoré nemožno nikomu upierať, ktoré sa ale môže meniť v závislosti od pochopenia zmyslu života ...čítať článok


Zákony Stvorenia - úvod

Mojžiš

Milí čitatelia, na tomto mieste vám chceme postupne a v jednotlivých kapitolách priblížiť základné informácie o pôsobení univerzálnych pravidiel a zákonitostí, ktoré sa právom nazývajú aj ako Zákony Stvorenia.

Pre mnohých je tento pojem celkom neznámy. Jedná sa však o tie Zákony, ktorých účinkom sme dennodenne vystavení. Zákony fyziky, chémie, prírody a celého vesmíru sú iba čiastkovým rozvetvením Dokonalých Zákonov Boha, ktoré riadia a udržujú nielen rozľahlý vesmír, ale aj celé Stvorenie ...čítať článok


Základné priblíženie pojmov

Základné priblíženie pojmov

Svetlo–Prasvetlo, Stvoriteľ, Boh. Dokonalý, večný, sám seba obnovujúci Zdroj Sily, ktorý si nemožno ľudsky predstaviť v Jeho nezávislej bezbytostnosti. Ľudský duch však môže vytušiť Dokonalosť Stvoriteľa v Jeho Diele, vo Stvorení ľudského ducha.

Stvorenie - Dielo Stvoritela. Stvorenie ľudských duchov sa sformovalo z Božieho vyžarovania a je ako Dielo ohraničené. Svojou rozlohou a usporiadaním úrovní je však ako celok nepredstaviteľne veľké. Prasvetlo - Stvoriteľ, stojí mimo svojho Diela Stvorenia. Toto dokonalé Dielo je však závislé na Jeho nepretržitom vyžarovaní podobne, ako je príroda závislá na slnečnom žiarení ...čítať článok


Človek vo Stvorení

Človek vo Stvorení

V celom Stvorení od jeho najvyšších, najsvetlejších a pre človeka nedosiahnuteľných výšok, až po jeho najspodnejšiu časť pozostávajúcu z viditeľného vesmíru, pôsobia Dokonalé Zákony, prejavujúce sa s neomylnou presnosťou. Tvoria nemennú Vôľu Stvoriteľa, ktorú v okamihu aktu Stvorenia votkal do svojho Diela, aby všetko udržovala a formovala.

Nič vo Stvorení nepodlieha ľubovôli alebo náhode, všetko sa opiera a čerpá z pôsobenia týchto Zákonov. Tak aj človek, ako bytosť a tvor obývajúci toto Stvorenie je povinný poznať tieto Zákony, v ktorých sa prejavuje reč Stvoriteľa ...čítať článok (časopis č.2/2008)


Drevorezba – umenie z dreva

Drevorezba – umenie z dreva

Je krásne vnímať, ako sa malé semienko stromu stáva výhonkom a potom mocným stromom, ktorého vetvy sa ako rozpažené ramena tela rozťahujú nahor k slnku, do voľného priestoru. Ale to nie je všetko, rovnako krásne je i veľkolepé tušenie tajomstiev, čakajúcich na svoje odhalenie celé desaťročia v samotnom kmeni stromu a to až do chvíle, kým sa nenájde ich objaviteľ.

A snáď práve v tom spočíva úloha umelcov, zaoberajúcich sa drevom – objavovať tajomstvá, ktoré do stromov vložila samotná príroda v kolobehu rokov, aby sa stali všetkým poznateľné a prinášali svoje významné výpovedné posolstvo bez slov. Nie je to však ľahká úloha, pretože každý strom si svoje tajomstvá bedlivo stráži a odhaľuje ich len tým najtrpezlivejším, je však nesmierne hodnotná a krásna, pretože učí pokore a tým vedie k vlastnému sebapoznávaniu ...čítať článok


Člověk na cestě k Bohu a k Ráji

Člověk na cestě k Bohu a k Ráji

Vesmír, jak obrovský je proti maličkému lidskému tělu, které je jako mikroskopická částečka v něm. Co galaxií, slunečních systémů, hvězd a planet nachází se v něm. Člověk, v otevření se této velikosti umlká ve své domýšlivosti na plody své práce. S vědomím své malosti může se v něm znovu probudit pokora a otevření se něčemu vyššímu ...čítať článok


Prológ Jána Lazoríka

Ján Lazorík

Tu na našom Slovensku všetko len a len o cudzom svete... A ten cudzí svet naopak - chcel by len o nás, ale zakrátko tu už okrem hôr a hradov nebude nič na kultúrnu zvedavosť...

Nesmierne ma mrzí, že toto moje písanie je len veľmi nedostatočné – vo výpočte omylov a skáz zapríčinených tými, ktorí jediní majú dnes právo publikovať, vystupovať a za všetkých hovoriť... Narodil som sa v roku 1920, mám 88 rokov. Zbieral, nahrával, fotografoval a zapisoval som čo som videl v nádeji, že to raz bude mať cenu. Nie v tom, aby sa človek nad človeka vyvyšoval, ale aby sa spoznal a sám seba prijal, lebo jedno i druhé ho oslobodí ...čítať článok


Čo možno ihneď zmeniť v spoločnosti - 1.časť

orgován

Život na Zemi – nádherný, ničím nenahraditeľný dar. Smieť precitnúť k životu na Zemi je pre ľudského ducha nádhernou milosťou – darom, ktorý, poskytovaný Stvoriteľom človeku ako možnosť na dozrievanie, otvára mu týmto precitnutím – narodením vždy jedine cestu vpred, k pokroku vo všetkých smeroch vývoja vlastnej osobnosti.

Každý človek, narodený na Zemi, smie tak rozvíjať vlastnosti a schopnosti duchovného druhu, ktoré si na určitom stupni zrelosti prináša už obsiahnuté vo svojom ja ...čítať článok


Listen – Zahradní dvůr

Listen – Zahradní dvůr

Také v každem roce se v Záhradním dvoře uskuteční již tradiční zahradní Slávnosti, ktere společně s celou přírodou oslavíme v nadcházejících slunovratech a rovnodennostech. V přírodě se k těmto dnům již od pradávna váží významné události, které dřívější člověk vždy dobře vycítil a při svých slavnostech a obřadech dokázal vyzdvihnout. Tak take zde, v Zahradním dvoře, se chceme pozastavit v rychlém běhu dnešní uspěchané doby. Nechceme nechat Slunce na jeho pouti ( ve skutečnosti putuje právě Země na které jsme hosty ) bez povšimnutí.

V podmanivé atmosféře Zahradního dvora, můžete shlédnout divadelní hry, vyslechnout množství dnes již zapomenutého lidského umu, který člověka vedl ke kráse a harmonii. Ať již to bylo využíváním materiálů z okolní přírody nebo ve výrobě nádherných, avšak užitečných věcí ...čítať článok


Ako prestať fajčiť

ako prestať fajčiť

Fajčenie spútava človeka na tele aj na duši. Nejeden fajčiar po tom, ako zažil prvé nepríjemné dôsledky fajčenia zistil, do akej šlamastiky sa zaplietol, keď chcel prestať fajčiť a... nešlo to! Keď človek naivne siahol po prvej cigarete, netušil, čomu sa tým upisuje. A aké ľahké bolo začať.

Väčšina fajčiarov už aj chcela prestať fajčiť, ale podarilo sa to iba tým, ktorý chceli prestať fajčiť skutočne. Chcenie prestať fajčiť ako rozhodnutie v myšlienkach človeka totiž nie je skutočné chcenie, a teda nemá potrebnú silu. Keď si poviete: "chcem prestať fajčiť", je to skôr túžba netrpieť, vyhnúť sa nepríjemným následkom, a takéto chcenie v sebe nemá hĺbku. Preto má tak veľa ľudí problém prestať fajčiť, lebo chcú prestať fajčiť iba povrchným prianím, ale v skutočnosti ...čítať článok


Liečivé bylinky

Liečivé bylinky

Všetci vieme, že liečivé bylinky liečia. Ako ale môže pár lístkov alebo usušených korienkov nejakej rastliny pomôcť odstrániť naše zdravotné problémy? Je to neviditeľné vyžarovanie, ktoré môžu vidieť jasnovidci žiariť z liečivých rastlín, čo nás lieči, alebo sú to chemické zlúčeniny, ktoré liečivé bylinky obsahujú?

Ak budeme sledovať proces liečenia na úrovni tela, bude sa zdať, že to, čo lieči, je celý komplex látok, ktoré liečivé bylinky obsahujú. Znie to presvedčivo – doplníme to, čo telu chýba, a bude znovu fungovať. Čo ale v prípade homeopatických prípravkov, v ktorých sa prítomnosť chemických zlúčením už ani nedá zistiť, lebo pôvodná látka je miliónty krát riedená vodou? Rovnako tak v prípade, keď sa liečivá rastlina iba priloží na choré miesto a nedostane sa do fyzického kontaktu s naším telom, nie je možné vysvetliť jej liečivú silu na hmotnej rovine ...čítať článok


Kto stojí za svetovým terorizmom?

bankovky

V dnešnej tlači je možné každodenne čítať veľké množstvo článkov, úvah a zamyslení, súvisiacich so „sedemhlavým drakom“ svetového terorizmu, ktorému okamžite, po zoťatí jednej hlavy, narastú tri ďalšie, čím sa táto hrozba modernej civilizácie nezmenšuje, ale naopak, neustále narastá.

Kto teda môže za súčasnú situáciu? Kde hľadať jej príčinu? Koho možno označiť za skutočného a pravého vinníka?

Žiaľ, v navyknutej povrchnosti, bez potreby a vôle k hlbšiemu skúmaniu je pre veľkú väčšinu najpohodlnejšie posudzovať veci čiernobielo. Na jednu stranu postaviť dobrých, teda obete a na druhú stranu zlých, čiže vinníkov ...čítať článok


Slovenská hymna a jej duchovné posolstvo II.

Kriváň

Celé dejiny ľudstva na Zemi svedčia o tom (či sa to už týkalo jednotlivcov alebo národov), že takzvaná „poroba“, „blesky – hromy“, útlak, neprávosť, sa mohli prejaviť vždy iba tam, kde sa prejavovalo niečo slabé a nezdravé v ľuďoch i celých národoch. Utrpenie nakoniec prinieslo požehnanie v tom, že postupným vývojom práve cez utrpenie nastalo žiadúce zosilnenie a pozdvihnutie a vzostup o stupeň nahor.

V súčasnosti „blesky hromu“ predstavujú negatívne spätné pôsobenie konzumného a pôžitkárskeho spôsobu života, materializmu a odvráteniu sa od Boha, na čo sme si už takmer všetci navykli ...čítať článok


Pravý zmysel Božích Prikázaní

Pravý zmysel Božích Prikázaní

Väčšina ľudí, hľadajúcich duchovné hodnoty, nedokáže pochopiť, aký je vlastne pravý zmysel Božích Prikázaní, ktoré môžeme nazvať aj základnými princípmi harmonického medziľudského spolužitia. Presnejšie povedané, ľudia nedokážu pochopiť, prečo im Stvoriteľ dal „obmedzujúce“ nariadenia, keď Jeho Láska je predsa neobmedzená a nekonečná. Vidia v tom protirečenie, a preto tápu v prepadlisku vlastných pochybností o dokonalosti tohto aktu, až kým v ňom nakoniec od vyčerpania neustrnú ...čítať článok


Druhé prikázanie

Mojžiš

„...Veľké Meno, ktoré od človeka vyžaduje práve to najcitlivejšie zváženie pri používaní, má pre ľudstvo menšiu cenu ako deravá handra!...

...Nie je ťažké domyslieť si, aká žatva vzíde potom ľuďom z tejto sejby! Stvoriteľ nedal predsa svoje prikázania ľudstvu bezdôvodne! Veď za všetko, čo človek robí a hovorí, nesie vo Stvorení aj zodpovednosť! Je úplne jedno, že si túto zodpovednosť neuvedomuje! Ona samočinne a nepretržite pracuje ďalej a nakoniec ... s istotou prinesie späť ovocie všetkého, čo človek vyslal do sveta“ ...čítať článok


Odkaz Ľudovíta Štúra II.

Ľudovít Štúr

Začiatkom roka 1843 oboznámil Ľudovít Štúr svojich blízkych priateľov s myšlienkou spojiť katolícky aj evanjelický prúd Slovákov na báze jednotného spisovného jazyka. Za základ vybral stredoslovenské nárečie najmä pre jeho rozšírenosť, pôvodnosť a zrozumiteľnosť. Zjednotenie Slovákov sa malo uskutočniť prostredníctvom všeslovanského nadkonfesionálneho spolku Tatrín.

Ľudovít Štúr začal v roku 1845 vydávať „Slovenské národné noviny“, ktoré boli svojím obsahom zamerané na osvetovú činnosť, na sociálne práva, oboznamovali s kultúrnou tvorbou Slovanov a prinášali aj aktuálne články o politickej situácii doma i vo svete. Činnosť Štúra a ďalších redaktorov však sťažoval cenzor, ktorý svojimi zásahmi okliešťoval články novín ...čítať článok


Snahou o duchovné sa nenajeme

Klasy obilia

Aký má zmysel usilovať sa o duchovné hodnoty, keď sa z nich nenajeme? To je častý argument voči duchovným snahám.

Usilovanie sa o duchovné ideály sa celkom prirodzene odráža aj v pozemskom pôsobení. K duchovným ideálom môžeme priradiť česť, zodpovednosť, pracovitosť atď. Tieto hodnoty prehlbujú každú pozemskú činnosť, ktorá pri snahe o ideálne prichádza do úvahy. Dávajú jej požehnanie a tak sa človeku dostáva ešte viac „pozemského chleba“, ako keby sa o duchovné neusiloval ...čítať článok


Slovensko z pohľadu hlbších súvislostí II.

Vysoké Tatry - Skalnaté pleso

Mužskému rodu sa dáva prednosť práve preto, že určitá neha a citlivuškárstvo smerujú k ženskosti - a s touto mäkkosťou sa spája značná hrubosť, ktorá je miernená práve ženským vplyvom. Tento vplyv leží v "bytostnom", v samom "bytí", inak nie je žena vedúca, tak ako u zvierat, u nižšieho bytostného, je ženský živel podriadený mužskému. Preto je slovenská žena veľkou zbožňovateľkou mužskej sily, muž sa tiež považuje "pánom", má však zároveň živý pocit byť nutným ochrancom ženy. Tento vonkajší stav nevylučuje možnosť toho, aby žena, ako jemnejšia a citovejšia časť, nemala skutočné vedenie - a muži, aj keď radi uplatňujú zdanie opaku tohto stavu, ochotne sa tomuto ženskému vplyvu podriaďujú, bez toho, aby si to priznávali ...čítať článok


O budúcich vládcoch

kráľovská koruna

Človek, ktorý je viditeľným vo svojej úlohe pri spravovaní spoločenských a verejných záujmov, je v zákonitom účinku Božej Vôle nutne a vždy vystavený mnohonásobne vyšším nárokom voči kvalitám svojej osoby. Pod tlakom týchto nárokov sa preto musí trvalo približovať splňovaniu podmienok ideálneho vládcu ...čítať článok


Duchovné, nespoznané príčiny nemocí I.

Štruktúra DNA

V súčasnosti sa čoraz častejšie rozpráva o tzv. duševných príčinách nemocí. Informácie, ovplyvňujúce verejnú mienku v tomto smere, však nie sú dostačujúce, pretože prevažnej väčšine liečiteľov a lekárov chýba schopnosť hlbšie vniknúť do podstaty osudového diania ľudského života a spolu s tým chýba i to najdôležitejšie – nevyhnutné zohľadnenie všetkých možných príčin, vedúcich k vzniku zdravotného problému. Mnoho diagnostických posudkov, osobujúcich si výsadu neomylnosti a zodpovedného prístupu preto muselo neraz zlyhať a zviesť ľudí, hľadajúcich pomoc, na scestie zmätkov, sebaklamu a nedôvery v možnosť skutočnej pomoci ...čítať článok


Zlaté teľa vedie národ do záhuby

Zlaté teľa

Skúsme sa niekedy v tichosti, zamyslieť nad tým, koľko energie dokážeme vyprodukovať, ak pracujeme jeden proti druhému. Skúsme sa pozastaviť nad vetou „keby sme nemali koho a čo kritizovať, boli by sme nemí“. A takto sa správajú politici aj občania voliči. Nikto z nich už nevie, čo je a čo nie je pravda. To čo jedni nazývajú „zlodejstvom“ tomu druhí hovoria „reštrukturalizácia“, čo je u jedného „demokracia“ je u druhého „uchvátenie moci“. Ak samotným politikom chýba jednotný slovník, ktorý by im určoval spoločný cieľ, chýba im aj hodnotový systém, na ktorom by mohli postaviť spoločné stanovisko a nemajú žiadnu vyššiu perspektívu – ako sa majú potom dohodnúť medzi sebou voliči-občania. Súčasnosť – to je množstvo abstraktných hesiel, nesprávnych názorov, dohadov, tápania, žabomyších vojen a egoistických záujmov, ktoré sa navzájom atomizujú a politici aj voliči sú hádzaní raz na jednu raz na druhú stranu, kde chýba pevný hodnotový bod, podľa ktorého by sa mohli orientovať ...čítať článok


Pravá krása ženy

Pravá krása ženy

Nasledujúci text je určený pre každého človeka, ktorému nie sú ľahostajné problémy a starosti, ktoré nás každodenne obklopujú.

Každý z nás má možnosť denne sa presviedčať, že svet okolo nás nie je v poriadku. Zmätok v spoločnosti, sociálne problémy, narušené vzťahy v rodinách, v partnerských vzťahoch, hrubo sa prejavujúca dorastajúca mládež.

Skúsme sa zodpovedne zamyslieť nad príčinou tohto nepriaznivého stavu a nad tým, čo môžem ja urobiť pre to, aby sa k lepšiemu zmenilo nielen osobné prežívanie, ale aj celkové „naladenie“ v spoločnosti ...čítať článok


Príbeh spoza opony I.

Zajatie - domy

Volá sa Tomáš. Je to človek – ľudský duch, akých sú dnes na Zemi milióny. Keby ste ho ešte mohli stretnúť na Zemi, asi by ste ho od iných nerozoznali. Jednoducho bol súčasťou priemeru spoločnosti, ktorá nevyčnieva ani hore, ani dole, ani doľava, ani doprava. Mal svoju prácu, ktorú nemal príliš rád, ale ktorá ho celkom dobre živila. Žil sám a mal jednu veľkú záľubu. Veľmi rád čítal knihy! Nie však hocijaké. Mal rád žáner fantasy, pretože mu umožňoval odpútať sa od reality, ktorá preňho bolo len šedivou kulisou. Tak ako väčšina ľudí, aj on bol unavený systémom, ktorý bol na Zemi a ktorým sa cítil spútaný. Každodenný stereotyp, ráno vstať, ísť do práce, popoludní z práce, nakúpiť, ísť domov, večer spať, ráno vstať, ísť do práce, popoludní z práce... Cítil sa týmto životom otrávený, nemal nikoho, pre koho by žil, kto by dal jeho životu zmysel, a tak len čítal a čítal ...čítať článok


Rytierskosť

Rytieri

Slovenský výraz cnosť, či čnosť (ak nás naša intuícia neklame) pochádza zo slova česť. Významovo by bol teda príbuzný onomu gréckemu „anengklétos“ - čistý, bezchybný, správny, priamy, priamočiary v zmýšľaní a počínaní.

Kto dnes hovorí o rytierskosti, sotva sa stretne so záujmom u poslucháčov. A predsa sa k tejto tak dôležitej cnosti, ideálu bohatierov zašlých storočí, treba vracať a stále na ňu upozorňovať, jedno či ostaneme pri pôvodnom názve, ktorý mimovoľne navodzuje asociáciu stredoveku a donquichotských „dobrodružstiev“, alebo dáme podnet lingvistom „raziť“ nové, moderné pomenovanie ...čítať článok


O Láske

Ruža a láska

S láskou je nerozlučne spojený kvet ruže, vyrastajúci z piatich okvetných lístkov, ktoré ho obopínajú. Päť rán utrpel Kristus, stelesnenie Božskej Lásky, kým prekonal smrť na kríži a piaty je tiež mesiac máj, ľuďmi považovaný za mesiac medziľudskej lásky.

Čo by sme si teda v symbolike čísla päť mali želať v tomto vzácnom období, keď na sklonku roka opäť prenikne až do sfér pozemských hmotností, z večného tepu oživujúcej Božej sily nový prúd žiarenia Lásky? ...čítať článok


Umenie a pravá Krása

Krása prírody

Pravú krásu možno vždy zreteľne spoznať podľa toho, že v nás dokáže oživiť záchvevy zjasneného vnímania, povznášajúc cit až k východisku života. V tomto stave, hraničiacom s vrúcnou, plne vedomou modlitbou, je možné dosiahnuť stupeň duchovného osvietenia a vďaka tomu ľahšie spoznať pravý zmysel vlastného životného poslania so všetkými možnosťami, ktoré ponúka ...čítať článok


Laila

Laila

Bol večer. Princezná Laila ležala vo svojej striebornej posteli a myslela na uplynulý deň. Dnešný deň bol taký krásny... Laila mala narodeniny. Od rána prichádzalo do zámku mnoho návštev. Ľudia v kráľovstve mali princeznú veľmi radi a chceli ju v deň jej narodenín potešiť. Aj zo susedných kráľovstiev pricválali poslovia s darmi a želaniami. Koľko krásnych vecí dnes princezná Laila dostala a koľko úprimných slov si vypočula... Teraz sa však v mysli najčastejšie vracala k starenke, ktorá jej k narodeninám priniesla zvláštny kvet. Laila sa pozrela na nočný stolík, ani v noci sa nechcela odlúčiť od tohto vzácneho daru. Po koľkýkrát si už pripomenula chvíľu, keď sa na ňu starenka zahľadela žiarivo modrými očami a riekla: ...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.