O Láske


ruža a láska

S láskou je nerozlučne spojený kvet ruže, vyrastajúci z piatich okvetných lístkov, ktoré ho obopínajú. Päť rán utrpel Kristus, stelesnenie Božskej Lásky, kým prekonal smrť na kríži a piaty je tiež mesiac máj, ľuďmi považovaný za mesiac medziľudskej lásky.

Čo by sme si teda v symbolike čísla päť mali želať v tomto vzácnom období, keď na sklonku roka opäť prenikne až do sfér pozemských hmotností, z večného tepu oživujúcej Božej sily nový prúd žiarenia Lásky?


I.

Najskôr by sme si mali želať pokoru, pretože bez nej by musel aj ten najodvážnejší a najvznešenejší čin dobra ostať zabudnutý v tieni nášho vlastného obmedzeného ľudského ja. Bez pokory by sme prepadli pýche a, žiaľ, ona by potom trpkým nápojom napĺňala čašu nášho srdca namiesto všemocného rubínového nápoja požehnania Najvyššieho.


II.

Potom by sme si mali želať nezištnosť, lebo práve vďaka nej dokážeme vykonať tie činy dobra, na ktoré už iným nezostáva sila, keď ich okolie prestane pozorovať a hrozí, že stratia obdiv, ktorý je pre nich neraz jedinou motiváciou k činu.


III.

Ak sme získali pokoru a nezištnosť, želajme si trpezlivosť. Prečo? Pretože ak v živote už nebudeme vedieť ako ďalej a bude sa nám zdať, že so svojimi problémami už nedokážeme úspešne bojovať, tak vďaka trpezlivosti jedno celkom určite dokážeme – vytrvať. S vytrvalosťou, ktorá je najvznešenejšou dcérou trpezlivosti, prečkáme aj tie najväčšie životné búrky a keď sa ich ťažké mračná rozplynú pod belasou oblohou našich nových nádejí, môžeme opäť napredovať k napĺňaniu svojich úžasných životných cieľov.


IV.

Po trpezlivosti si želajme milosrdenstvo, pretože ako Kristus zasľúbil vo svojich blahoslavenstvách, blažení budú všetci tí, čo sú milosrdného srdca, pretože sami dosiahnu milosrdenstvo i odpustenie. Aj keď je milosrdenstvo len nepatrnou súčasťou všeobsiahlej Lásky, predsa má mať v našich srdciach svoje nezastupiteľné miesto. Veď čo iné znamená byť milosrdný, ak nie prekonať svoju vlastnú zlovôľu, odzrkadľujúcu sa v povahe svojho blížneho?


V.

A na záver si z celej duše želajme odpustenie, aby sme si vždy dokázali dať novú šancu postaviť sa, ak v sebe zatiaľ nedokážeme prebudiť k životu ani jednu z týchto vzácnych vlastností pravej Lásky.


Kiež ženy, nositeľky jemných citov, dokážu z nití jednotlivých vlastností lásky spriadať pre seba tie najskvostnejšie šaty a zlaté rúcha; kiež z nich dokážu utkať košele pre svojich mužov, aby ich chránili na všetkých cestách ďaleko od teplého krbu domova.


T.Lajmon