Drevorezba – umenie z dreva


Drevorezba – umenie z dreva

Je krásne vnímať, ako sa malé semienko stromu stáva výhonkom a potom mocným stromom, ktorého vetvy sa ako rozpažené ramena tela rozťahujú nahor k slnku, do voľného priestoru. Ale to nie je všetko, rovnako krásne je i veľkolepé tušenie tajomstiev, čakajúcich na svoje odhalenie celé desaťročia v samotnom kmeni stromu a to až do chvíle, kým sa nenájde ich objaviteľ.

A snáď práve v tom spočíva úloha umelcov, zaoberajúcich sa drevom – objavovať tajomstvá, ktoré do stromov vložila samotná príroda v kolobehu rokov, aby sa stali všetkým poznateľné a prinášali svoje významné výpovedné posolstvo bez slov. Nie je to však ľahká úloha, pretože každý strom si svoje tajomstvá bedlivo stráži a odhaľuje ich len tým najtrpezlivejším, je však nesmierne hodnotná a krásna, pretože učí pokore a tým vedie k vlastnému sebapoznávaniu.

Aj keď nie je možné, aby ste mohli na diaľku cítiť prenikavú vôňu suchého lipového dreva a prežiť teplo jeho dotyku, môžete si niektoré výrobky objednať.

Ako umelecký rezbár Vám ponúkam zákazkovú výrobu širokej škály predmetov umeleckého charakteru, ktorej súčasťou sú napríklad drevné obrazy s ľudovou i sakrálnou tematikou, refiély a sošky, úžitkové ľudové predmety, ornamentálne a dobové rámy na zrkadlá a obrazy, poľovnícke i rybárske podparožia podľa potreby, darčekové predmety, drevený riad a iné výrobky z dreva podľa Vášho návrhu.

Teším sa na prípadnú spoluprácu a želám Vám pokoj v duši.


Tomáš Lajmon – www.umelecka-drevorezba.sk