Články z časopisu Prebúdzajúce sa Slovensko 4/2008Vývojové zlomy v evolučnom procese na Zemi a vo vesmíre

vývojové zlomy v evolučnom procese

Len málokto z nás si uvedomuje, v akej nesmierne vážnej dobe žijeme. Avšak podvedomé tušenie čohosi prevratného, veľkého a neznámeho sa prejavuje množstvom rôznych katastrofických predpovedí „konca sveta“, posledného súdu či globálnych apokalyptických udalostí.

Podobných podnetov prichádza v súčasnosti zo všetkých strán tak veľa, že prevažná väčšina ľudí k nim zaujíma veľmi rezervovaný postoj. Časom totiž nadobudli presvedčenie, že ak sa doteraz v ich bezprostrednej blízkosti nič z predpovedaných udalostí nestalo, tak sa pravdepodobne v najbližšom období ani nič nestane. Tým je pre súčasného človeka všetko vybavené a ľudia si aj naďalej pokojne a nerušene kráčajú po svojich vychodených cestách....čítať článok


Božia Milosť

Božia Milosť

Postupne, ako to už v náboženstve ľudí býva, pojem Božia Milosť takisto stratil svoj pravý význam a mylne sa zamieňa so zmäkčilosťou. Podľa učenia mnohých náboženstiev vraj Boh človeku odpustí všetko – stačí, keď oľutuje svoje hriechy, vyspovedá sa a vykoná skutok zmeny. Ako však také oľutovanie hriechov vyzerá v praxi? Človek pár minút rozmýšľa, ľutuje svoje činy, a tým považuje vec za skončenú. V najlepšom prípade za účelom vyrovnania skutočne aj niečo zmení, avšak takmer vždy iba formálne, navonok, akoby z obchodných pohnútok. Dôkazom toho, že takáto zmena nie je dostatočná, je neustále opakovanie starých chýb znovu a znovu. Skutočná zmena sa totiž musí odohrať v duši človeka, nie v myšlienkach. Nie je naozaj naivné domnievať sa, že pár minút rozmýšľania v podobe výčitiek svedomia stačí na opätovné získanie stratenej harmónie? ...čítať článok


Príbeh spoza opony 3.časť

zlatá braná

Po uzdravení sa Tomáš vydal do mesta, plný nadšenia... a ilúzií. Zistil ale, že nájsť si tu miesto nie je také ľahké. Chcel sa stať rytierom, no nemali tam záujem o niekoho, kto nemá žiadne skúsenosti a kto ešte nikde nepreukázal svoje kvality. Ani do cechu bojovníkov ho neprijali, lebo jeho telo bolo fyzicky slabé. Blúdil teda bezcieľne mestom a neostávalo mu nič iné, než robiť to, čo pôvodne za žiadnu cenu robiť nechcel – pomocníka na farme. Bola to namáhavá práca a Tomáš mal spočiatku čo robiť, aby to vôbec vydržal. Postupom času však zosilnel a pretože ho túžba stať sa bojovníkom neopúšťala, začal po práci na poli ešte cvičiť, a tak okrem sily nadobudlo jeho telo i pružnosť. Snažil sa tiež ušetriť čo najviac peňazí, aby si za ne mohol pre začiatok kúpiť meč a výzbroj. Trvalo to mnoho rokov, kým našetril dosť, ale nakoniec to dokázal, odišiel z farmy a vstúpil do cechu bojovníkov ...čítať článok


Pád minulosti

lúčne kvety

Zmenil som sa. Odhodil som od seba zbytočnosti, ktoré sa na mňa nebadane nalepili. Namiesto do „spoločnosti“ som sa jej začal radšej vyhýbať a chodil som von, najradšej na prechádzky do lesa alebo na lúky. Raz som zbieral bylinky pri areáli nedostavaného krytého bazéna, ktorého ruiny smutne čneli z krovísk a žalovali na nezodpovedných správcov, ktorí nechali schátrať nedokončené dielo. Medzi rozbitými dymovými sklami a nebezpečne trčiacimi nerezovými trubkami po rozkradnutých kotloch si v zatopených základoch našli svoje miesto iba žaby a komáre... Aj podbeľu, ktorý má rád rumoviská, sa darilo dobre na zvyškoch stavebného piesku ...čítať článok


Odpustenie 2.časť

Odpustenie

„Jednému som odpustil, ale druhého z duše nenávidím...“ I takéto slová môžeme počuť od ľudí, ktorí si o sebe myslia, že pochopili, čo odpustenie znamená. Položme si však otázku: Možno hovoriť o odpustení a zároveň niekoho nenávidieť? Je odpustenie azda obchod, ktorý chceme uzavrieť, alebo niečo celkom iné, omnoho väčšie a vznešenejšie?

Vzaté do dôsledkov, odpustenie je stav vnútorného zušľachteného vnímania skutočnosti ako nedeliteľného celku v kontexte všetkých bytostí a všetkých javov, pričom v osobných medziľudských vzťahoch sa až následne prejavuje jeho hodnota. V skutočnosti je však od nich celkom nezávislé a môže sa prejavovať v duševnom prežívaní človeka aj vtedy, keď voči blížnemu neprežíva konflikt ...čítať článok


Úskalia mediálnych posudkov

Úskalia mediálnych posudkov

Nechala som si urobiť automatickú kresbu, na ktorej médium zobrazilo úroveň mojej duchovnej zrelosti. Žiaľ, výsledok ma dosť zarmútil, pretože mám výrazne zablokované niektoré čakry a údajne som aj pod vplyvom dvoch negatívnych bytostí. Môžete mi, prosím, poradiť, čo to pre mňa znamená a čo môžem pre zlepšenie tejto situácie urobiť? Momentálne sa cítim ešte horšie ako predtým a potrebujem pomoc. Vopred ďakujem za odpoveď ...čítať článok


Trest a Spravodlivosť

Trest a Spravodlivosť

Už dlhšiu dobu si uvedomujem, že prílišná povoľnosť štátneho zriadenia voči úmyselnému bezpráviu a krádežiam dodáva zločincom odvahu škodiť aj naďalej. To ma privádza k názoru, že by bolo vhodné pritvrdiť v postihoch až do takej miery, že za krádež by bola zlodejovi odseknutá ruka, ktorou kradol. Iste je to veľmi kruté, ale v Thajsku sa takéto tresty využívajú a kriminalita je tam vďaka tomu relatívne málo rozšírená. Nebolo by dobré začať uplatňovať podobné tresty konečne aj na našom území, prípadne vo všetkých európskych krajinách? Iste by to mnohí poškodení s radosťou privítali ...čítať článok


Pútnici v tomto Stvorení

Pútnici v tomto Stvorení

Sme pútnikmi v rozľahlých hmotných úrovniach Stvorenia, nad ktorými sa vo výšinách rozprestiera náš skutočný domov – duchovný Raj!

Z tohto nádherného svetlého domova sme kedysi vyšli ako nevedomé duchovné zárodky, aby sme mohli byť zasiati do hmotnej úrovne Zeme. Podobne ako semienka do tmavej, vlhkej, ale o to úrodnejšej pôdy, boli sme ponorení do hmoty, aby sme v nej mohli dozrievať a prinášať mnohonásobnú úrodu. Veľká túžba po poznaní ženie nás vpred. Týmto poznávaním získavame svoje skúsenosti ...čítať článok


Planéta Zem z pohľadu prílivu životnej sily

Zem ako jablko

V predchádzajúcich článkoch bolo už písané o tom, že naša planéta sa nachádza v zložitej spoločensko-ekologickej kríze, ktorej vážnosť už uznávajú aj vedecké kruhy. Problematika kyslých dažďov, skleníkového efektu či hroziacej pandémie je však len „špičkou ľadovca“, ktorého ťažisková podstata spočíva ukrytá hlboko pod hladinou javov, pozorovateľných vedou. Predsa je však ľahko pochopiteľná, ak aspoň na okamih upustíme od jednostranného experimentálno-exaktného úsilia a pootvoríme v sebe bránu zjasneného citového vnímania. Jedine vďaka nemu dokážeme konečne vnímať našu planétu ako viacúrovňový živý celok, ktorý je vo svojom harmonickom rozvoji plne závislý najmä od prílivu nám neviditeľnej univerzálnej životnej sily tak, ako i všetko, čo sa v ňom neskôr smelo vyvinúť k samostatnému životu, vrátane nás ľudí ...čítať článok


Vznešený rytier

Vznešený rytier

Po dlhom a hrdinskom živote dosiahol istý vznešený rytier večnosť. Mal sa dostať do Raja, no pretože bol zvedavý, požiadal, či by sa mohol ísť pozrieť najskôr do pekla.

Jeho prianie bolo splnené. Kráčajúc k zvolenému miestu, dostal sa do priestrannej sály. V strede bol prestretý stôl a na ňom misy plné vyberaných jedál. Len prísediaci, ktorí sedeli okolo stola, boli vychudnutí, bledí, s odpudzujúcim výrazom v tvárach.

„Ako je to možné?“ spýtal sa rytier. „Veď majú pred sebou toľko dobrého jedla! ...čítať článok


Stop ťažbe uránu na Slovensku

Stop ťažbe uránu na Slovensku

Zaradí sa Slovensko medzi uránové veľmoci? Odpoveď na túto otázku hľadajú v súčasnosti intenzívne najmä v Košiciach. Najväčšie známe stredoeurópske zásoby strategickej suroviny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti východoslovenskej metropoly, v lokalite Jahodná, postavili proti sebe záujmy súkromných investorov, samosprávy a občianskych združení.

Trochu z histórie - v roku 1986 sa zistilo, že urán je rádioaktívna látka. Dnes sa po tzv. obohatení uránu (zvýšení koncentrácie izotopov 235U) používa ako palivo v jadrových reaktoroch alebo ako náplň atómových bômb ...čítať článok


Králi a rytieri, prebuďte sa!

Králi a rytieri, prebuďte sa!

Kráľ je zárukou poriadku, nádejou slabých a výstrahou mocných. Kráľ vždy chránil svojich poddaných ako koruna stromu hniezdiacich vtákov. Keď boli srdcia kráľov odvážne a čisté, boli veľké aj ich činy. A z tieňov pradávnych bojísk stúpala ich sláva k nebu, aby ako hviezda svietila na cestu tým, ktorí prichádzajú po nich.

Nie sme králi, ale občas sa stáva, že sa i naše srdcia rozbúchajú naliehavým tlkotom, keď treba brániť slabých, postaviť sa proti násiliu či presadiť spravodlivosť. To sa v nás ozývajú srdcia dávnych kráľov ...čítať článok


List synovi II.

List synovi

Drahý synu,

napĺňa ma cit vrelej radosti z toho, že prostredníctvom tohto listu môžem aspoň na okamih „preletieť“ Atlantický oceán, ktorý nás fyzicky delí, a sprostredkovane Ti priblížiť to, čo ma v hĺbke duše práve napĺňa. Aj keď list môže len čiastočne nahradiť význam osobného stretnutia, predsa môže byť jedinečným nositeľom citov, a preto verím, že budeš otvorený ich pôsobeniu. Pokúsim sa byť výstižný a úprimný; snáď mi tak lepšie porozumieš a vycítiš nezištnosť môjho úmyslu.

Prečo Ti teda píšem?

V poslednom období som sa snažil lepšie zorientovať v stave spoločnosti, ktorej súčasťou je každý z nás. Avšak tentokrát nielen po stránke duchovnej, o ktorej vieme, že je nesmierne zanedbávaná, ale aj po stránke pozemskej ...čítať článok


Reinkarnácia, osud človeka a ľalia

Reinkarnácia

Predstavme si nádherne kvitnúcu, voňavú ľaliu, ktorej biele lupene nás nadchýnajú prenikavým dojmom krásy. Napriek nášmu prianiu, aby tento povznášajúci okamih nikdy nepominul, prirodzený sled zákonitostí prírody však prinesie zmenu ročného obdobia, a napokon aj nami obdivovaná ľalia odovzdá svoju krásu zemi.

Čo asi uvidíme, keď potom prídeme v zime na miesto, kde kvitla naša ľalia? Celkom iste len mrazivú snehovú prikrývku, vyvolávajúcu pocit, že žiadna ľalia tam predtým nerástl ...čítať článok


Sibyla

Sibyla

Približne v rokoch 970 až 870 pred Kristom žila Sibyla Kumana, kráľovná zo Sáby, nazývaná podľa nádherného mesta Sába v južnej Arábii, ktoré bolo jej pôvodným sídlom.

Preslávila sa ďalekou cestou do Jeruzalema ku kráľovi Šalamúnovi, ktorému zverila mnohé zo svojich tajomstiev. Časť Sibyliných proroctiev sa zachovala aj napriek tomu, že prísna cenzúra zabraňovala v mnohých krajinách ich knižné vydávanie. Zákaz čítania týchto proroctiev vydávali panovníci zaiste i kvôli zachovaniu dedičnosti trónu pre svoj rod.

Lebo Sibyla predpovedala okrem vynálezov, objavov, áut, lietadiel, podmorských plavidiel aj oslobodenie poddaných, pád veľkých ríš a kráľovských rodov. Predpovedala toho veľa a veľa z toho sa vyplnilo. A keď sa naplní čas, vyplní sa aj to ostatné ...čítať článok


Cti otca a matku!

Mojžiš

Štvrté prikázanie

„... Pre každého dôsledne zmýšľajúceho človeka je pochopiteľné, že tam, kde chceme hovoriť o úcte, tam sa musia nachádzať hodnoty, ktoré si možno vážiť a ctiť!

Tým je hneď vylúčené povrchné uplatňovanie tohto prikázania! Ako si dieťa môže vážiť svojich rodičov, keď vo svojom prebúdzajúcom sa svedomí vidí neprávosti, ktoré sú v mnohých rodinách často na dennom poriadku! Vzájomné klamstvá, hádky, hrubé osočovanie a iné prejavy nevraživosti vyskytujú sa nápadne často medzi dnešnými manželmi, z ktorých mnohí sú navyše aj rodičmi!

Je preto jasné, že toto prikázanie bude v prvom rade požadovať vytvorenie ozajstného domáceho zázemia, kde vládne vzájomná harmónia a kde sa obidvaja rodičia snažia plniť všetky prikázania ...čítať článok


Poviedky pre potešenie duše

Poviedky pre potešenie duše

Rozprávka o somárovi

Somár je jedno z mála domácich zvierat, ktoré sa slepo nepodriaďuje príkazom človeka. Preto jeho meno ľudia používajú na označenie hlupáka. Ale neoprávnene.

Kde bolo tam bolo, bol jeden dedko, a ten mal starého somára. Zviera mu dlhé roky slúžilo, keď tu jedného dňa padlo do studne. Chudák dedko zúfalo plakal a snažil sa niečo vymyslieť, aby ho odtiaľ dostal. Ale nech hútal celé hodiny, nič nevyhútal. Rozhodol sa teda, že studňu zakope. „Somár je už aj tak starý a vyschnutú studňu som chcel zakopať už dávno,“ povedal si ...čítať článok


Zákon pohybu

Zákon pohybu

Pozoruhodná logika všetkých vesmírnych i pozemských javov potvrdzuje, že vznik, udržiavanie a rozvíjanie života je podmienené pohybom. Dôkazom je skutočnosť, že len tam, kde je pohyb dostatočný, nenastáva stav viaznutia, smrti a rozpadu. Pre ľahšie ujasnenie sa stačí zamyslieť nad ľudským telom, ktoré nadobúda pevnosť a silu len vtedy, keď je dostatočne zaťažované či namáhané.

Ak má však pohyb skutočne podporovať rozvoj života, je potrebné, aby bol harmonický, čiže nesmie byť ani príliš pomalý, ani prehnane dynamický. Aj tu každý extrém z dlhodobého hľadiska škodí ...čítať článok


Duchovný stav Zeme k 5. 5. 2008

Planéta Zem

Stále viditeľnejšie dostáva sa na povrch všetko, čo svedčí o blížiacom sa bode veľkého obratu. Znehodnocovaním pojmov, používaných pri vzájomných dohovoroch na presadzovanie vlastných cieľov, dosahujú ľudia čoraz vyšší stupeň neporozumenia: ten si nerozumie s tým, druhý zas s niekým tretím, a tak pomaly nik nie je schopný chápať kohokoľvek iného.

Svet už dospel k takému stupňu úpadku, ktorý môžeme smelo prirovnať k pomätenému Babylonu. Práve preto sa mohlo stať, že v dobe relatívnej dostupnosti všetkých informácií prevažná väčšina ľudstva nevie nič o skutočnom dianí, ktoré sa blíži k Zemi ...čítať článok


Paradox nášho času

kvet v ľade

Paradox nášho času je, že máme väčšie budovy, ale menšie charaktery; širšie diaľnice, ale užší rozhľad. Máme väčšie domy, ale menšie rodiny; viac vymožeností, ale menej času; viac expertov, ale ešte viac problémov; viac lekárov, ale menej zdravých; viac vedomostí, ale menej múdrosti. Znásobili sme bohatstvo, ale znížili hodnoty; rozprávame príliš veľa a milujeme málo. Naučili sme sa zariadiť si žitie, ale nie život. Píšeme viac, ale čítame menej ...čítať článok


Konzum

Konzum

Múdrosť, viera, pokora, skromnosť, úprimnosť..., to v dnešnom svete veľmi chýba. Zato konzum, ten je všade. Čo je na ňom také lákavé a očarujúce, že sa tak rozmohol a je všeobecne podporovaný?

Úspech konzumného života je v tom, že sa týka základných potrieb človeka a útočí na jeho pudy a priania. Naša osobnosť sa totiž veľmi rada prispôsobuje, najmä vtedy, keď si vie všetky výhody daného prispôsobenia dobre spočítať. Vtedy sa nechá hoci aj zapredať, častokrát zabúdajúc na akékoľvek morálne či etické hodnoty ...čítať článok


O mimozemských civilizáciách vo vesmíre

hlbiny vesmíru

Hoci dnes panuje okolo tém, týkajúcich sa všetkého mimozemského vo vesmíre obzvlášť horúčkovité pátranie po nových, ucelenejších poznatkoch, možno povedať, že v skutočnosti nie je doteraz k dispozícii nič, čo by jasne a presvedčivo dokazovalo alebo, naopak, vyvracalo existenciu mimozemských civilizácií! Ak opomenieme všetko, čo sa vytvára umelo – kvôli obchodu – čo je, žiaľ, väčšina, zostane nám len veľmi malá časť dôveryhodných poznatkov, s ktorými sa dnes možno verejne oboznámiť.

Vynechajme teraz teda aj zaručené správy tých, ktorí dnes stále častejšie „nadväzujú kontakt“ s najrôznejšími flotilami obklopujúcimi i Zem, pripravenými na veľkú misiu na záchranu pozemského ľudstva ...čítať článok


Tri brány

brána

Duša človeka sa často podobá opevnenej hradbe s tromi bránami. Keď chceme do nej vstúpiť – teda keď si chceme s dotyčným človekom vytvoriť priateľský medziľudský vzťah, musíme každú bránu otvoriť zodpovedajúcim zlatým kľúčom. Kde však tieto kľúče možno nájsť a čo vyjadrujú? Odpoveď nie je zložitá. Nachádzajú sa v hĺbke našich duší, a sú nimi duchovné schopnosti, ktoré nám boli prepožičané na životnú cestu.

Stále pamätajme, že aj keď sa brány, ktorými musíme prejsť, nachádzajú v duši nášho blížneho, kľúče musíme hľadať vždy len v sebe. Nikde inde ich totiž nenájdeme, pretože my sami sme si ich tam kedysi starostlivo uložili ...čítať článok


666

kvet v plnej kráse

Existujú desiatky matematických vysvetlení a špekulatívnych teórií, ktoré sa pokúšajú vysvetliť, čo číslo 666 znamená. Všetky majú niečo spoločné – sú to vysvetlenia, pri ktorých stojí človek pasívne ako pozorovateľ mimo samotného deja, a nemusí vlastne nič robiť. Mnohí našli ešte pohodlnejšie riešenie – považujú číslo 666 za diabolské a poverčivo sa mu vyhýbajú. V Jánovom proroctve sa však píše, že je to číslo človeka. Preto ak chceme porozumieť tomuto proroctvu, musíme prijať fakt, že číslo 666 sa týka priamo človeka, ako aj to, že keď sa už o tom píše v Biblii, bude to niečo veľmi dôležité ...čítať článok


Klimatické zmeny

Klimatické zmeny

Nachádzame sa v období, keď každým činom rozhodujeme o ďalšom vývoji Zeme s ďalekosiahlym dopadom na celkovú kvalitu života nasledujúcich generácií. Úroveň nášho myšlienkového života a necitlivosť k potrebám životného prostredia sa začína zreteľne prejavovať aj viditeľne mnohými nečakanými živelnými pohromami. Vieme, čím sú vyvolané, a čo možno urobiť pre ich odvrátenie?

Čas na urýchlenú premenu človeka dávno nastal a kto nechce byť príčinou ďalších živelných katastrof, mal by si to do dôsledkov uvedomiť. Každá premena sa však rodí v cite a myšlienkach, ktorých moc zatiaľ mnohí podceňujú. Keď však vedecké kruhy uznajú, že na súčasnom stave Zeme sa podieľa práve nezvládnutá sila ľudských myšlienok, iste sa urobí viac pre ich zušľachtenie. Nebude však dovtedy neskoro? ...čítať článok


Talent

talent - husle

Mnohí si myslia, že ak má človek talent, musel byť zákonite obdarený niečím výnimočným už pri narodení. Ak napríklad niekto nevie spievať, povie si, že on sa spievať nenaučí, lebo tento dar nedostal. Uvážte však, že podľa zákonu príčiny a následku nie je možné, aby človek vedel spievať, ak sa to predtým nikdy nenaučil.

Keď sa teda narodí ľudský duch s výnimočnými schopnosťami, nikdy sa tak nemôže stať bez toho, aby v sebe tieto schopnosti už niekedy predtým nerozvinul. Chce to poriadnu dávku naivnosti tvrdiť opak. Reči o výnimočných Božích daroch vedú ľudia iba kvôli svojej vlastnej lenivosti - ľahšie je totiž hovoriť často s neskrývanou závisťou o Božom dare, ktorým je ten alebo onen obdarený, než sa sám snažiť niečo dosiahnuť a prekonať svoju vlastnú lenivosť! A pritom práve takíto ľudia Božie dary, ktoré denne dostávajú, nevšímavo prehliadajú... čítať článok


Antikoncepcia

Antikoncepcia

K telesnému spojeniu muža a ženy by malo dochádzať na základe túžby darovať sa milovanému človeku – duchovne tak blízkemu, že toto telesné spojenie stalo by sa pre oboch umocnením harmonickej duchovnej súhry. Je to ojedinelý dej v celom Stvorení. V žiadnej inej úrovni nie je totiž takéto spojenie, súvisiace s plodením a rozmnožovaním, možné. Vzaté do dôsledkov, ide o dej odohrávajúci sa prostredníctvom fyzického tela, teda prostredníctvom posledného vonkajšieho obalu ľudského ducha

V súčasnosti zaužívaný spôsob odievania žien i mužov, obzvlášť v letných mesiacoch, musí však toto prirodzené predurčenie narúšať umelým vyvolávaním nadmernej, neskôr až neovládateľnej pudovej predráždenosti. Z toho potom samozrejme vyplýva aj zodpovedajúci druh správania sa ženy a muža v oblasti telesného spojenia...čítať článok


I. stupeň duchovnej úlohy človeka

ruža červená

V oblasti spoločného ľudského pôsobenia by sme mohli duchovnú cestu človeka na Zemi rozdeliť pre ľahšie porozumenie na tri základné stupne.

Na prvom stupni človek prežíva najmä potrebu skvalitňovať úroveň vlastného vnútorného života, pod ktorý spadá predovšetkým schopnosť ušľachtilého myslenia a cítenia vo všetkých premenách duševného rozpoloženia. Na toto úsilie zameriava takmer všetky svoje duševné sily a považuje ho za to najvyššie a najvznešenejšie, čím môže počas života na Zemi prispieť k jeho povzneseniu. Aj keď plnohodnotné prežitie tohto stupňa je nespochybniteľne dôležité, pretože tvorí základ, bez ktorého by nebolo možné postúpiť vyššie, predsa by sme ho nemali považovať za vrchol duchovného úsilia človeka...čítať článok


Mor ho!

Samo Chalupka

Samo Chalupka, autor tejto známej básne, nebol osobnosťou vodcovského typu. Venoval sa však literárnej i básnickej tvorbe, ktorou sa snažil prebudiť národnú hrdosť a túžbu po slobode, ale i burcovať k spravodlivému boju proti nedôstojnému národnostnému útlaku Slovákov. Viedlo ho k tomu poznanie toho, že nie je spravodlivé, aby národy zeme žili v porobe. A boli to práve jeho básne, ktoré prenikavým spôsobom zasahovali dušu prebúdzajúceho sa národa.

Aj keď básnická tvorba Sama Chalupku nebola veľmi rozsiahla, každému jeho dielu predchádzalo dôsledné a dlhodobé získavanie historických podkladov, súvisiacich s obsahom, ktorý chcel vyjadriť...čítať článok


Nová mena – pokrok alebo úpadok?

Nová mena – pokrok alebo úpadok?

Od 1. januára 2009 má Slovensko pristúpiť k zavedeniu eura ako oficiálneho platidla, nahradzujúceho slovenskú korunu. Bude prijatie novej meny pre Slovensko pokrokom alebo úpadkom?

Vzostup spoločnosti možno dosiahnuť len vtedy, keď budú ekonomické a hospodárske ciele politikov v súlade s jej kultúrnymi a duchovnými koreňmi. Skúsenosť totiž potvrdzuje, že kde v tom nastal rozpor, tam postupne dochádzalo k strate identity spoločnosti, a napokon to prinieslo zánik národných hodnôt...čítať článok


Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Tomáš Baťa

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

Obchodný zisk vedie väčšinou k nezmyselnému hromadeniu peňazí, neraz aj na úkor nemajetných jednotlivcov. To nakoniec prináša sklamanie mnohým. Čo sa však stane, keď sa človek nenechá zotročiť vidinou zisku a snaží sa pomáhať iným? Odpoveď na tieto dôležité otázky nájdete v nasledujúcom článku, opisujúcom životnú cestu známeho zlínskeho obchodníka Tomáša Baťu...čítať článok


Je prísnosť súčasťou lásky?

Je prísnosť súčasťou lásky?

Odpoveď na túto dôležitú otázku hľadal iste nejeden človek v namáhavom štúdiu psychológie či náboženstva, no pritom sa málokto zamyslel nad tým, čo vo svojej jednoduchosti vyjadruje o prísnosti a láske svojím výzorom samotná ruža, ktorá je všeobecne považovaná za symbol, či skôr vyjadrenie čistých citov ľudskej lásky.

Všeobecne možno pozorovať, že maliari a fotografi zobrazujúci krásu ruže, vyzdvihujú prevažne jej kvet, pripomínajúci točiacu sa špirálu univerzálnej, všetko oživujúcej životnej energie. Položme si ale otázku: Nevytvára sa tým aj napriek kráse takýchto zobrazení príliš jednostranný pohľad na krásu ruže, skresľujúc napokon celkovú predstavu o láske, ktorú ruža vyjadruje? Nenachádza sa na ruži už nič, čo by svedčilo o tom, že láska je úzko spojená s prísnosťou?...čítať článok


Čo možno ihneď zmeniť v spoločnosti - 3.časť

hľadanie a objavovanie Pravdy

Objavenie duchovného významu zmyslu života ľudia odjakživa považovali za objavenie najcennejšieho pokladu. Nájsť odpovede na všetky otázky týkajúce sa života a smrti, šťastia a nešťastia, zdravia i choroby človeka. Je to vôbec možné? Kde začať? Ktorým smerom sa vydať? Je táto cesta – cesta hľadania zmyslu života len pre slabochov alebo, naopak, patrí len silným a odvážnym?

Ak začneme na ceste hľadania a objavovania zmyslu života na Zemi od začiatku, tak najskôr musíme v tomto bode začiatku v sebe zmeniť to najdôležitejšie – musíme sa naladiť na stav bdelého skúmania a pozorovania...čítať článok


Krása ženy

Krása ženy

Každá žena môže a má byť krásna. Ak budeme svoje vnútro prežarovať láskou, čistotou, nehou a spanilosťou, budeme krásne v každom veku. Pokiaľ to v nás nebude, môžeme si telo akokoľvek vyzdobiť, nikdy nebudeme krásne. Budeme len vymaľovanými bábkami, ktoré nie sú ničím iným než dekoráciou.

Dnešná žena už stráca zmysel pre krásu. Necháva sa ovplyvňovať módnymi trendmi, aby v domnienke, že jedine tak je krásna, upútala na seba pozornosť. Pre nedostatok vlastného cítenia a povrchnosť musia dnes ľudia všetko zvýrazňovať krikľavými farbami. Veď sa len rozhliadnite vôkol seba. Žena si dnes farbí vlasy, líči tvár, jej odev je neprirodzene pestrý. Cítite azda v hĺbke duše, že toto sú prejavy pravej krásy?...čítať článok


Čas posledných rozhodnutí

Čas posledných rozhodnutí

Každý človek iste aspoň raz v živote cestoval vlakom po železničných koľajniciach, a preto nám práve táto skúsenosť môže poslúžiť ako mimoriadne výstižný príklad nášho osobného putovania Stvorením po tzv. železných dráhach jeho Zákonitostí.

Princíp fungovania prepravy po železnici je nasledovný: Vlaky sa presúvajú po oceľových koľajniciach presne vytýčenou trasou, na ktorej sa nachádzajú určité uzlové body, umožňujúce zmenu smeru, nazývané výhybky. Po ich „prekročení“ pokračuje vlak ďalej svojou vybranou dráhou a možnosť zmeniť smer sa naskytne až na ďalšej najbližšej výhybke...čítať článok


Nástrahy letných dní

Nástrahy letných dní

S príchodom teplých letných dní sa zvyšuje množstvo sporo odetých jednotlivcov – mužov, žien, i mladých dievčat. Pod pláštikom letnej módy sa sklon k zviditeľňovaniu tela uplatňuje takmer bez zábran prirodzenej hanblivosti a, žiaľ, mnohí to považujú za prejav „pokroku a oslobodenia sa od zbytočných škrupúľ, patriacich do stredoveku“.

Pozrime sa teraz na praktický dopad bezmyšlienkovitého prispôsobovania sa módnym trendom z duchovno-duševného hľadiska. Poslúži nám na to aj nasledujúci prípad mladej ženy...čítať článok


Je Apokalypsa nevyhnutná?

Je Apokalypsa nevyhnutná?

Základným predpokladom správnej odpovede na túto otázku je pochopenie toho, že proroctvo nie je nikdy predurčením, ale len predpokladom osudu, ktorý sa naplní, ak predtým nedôjde k zmene okolností, podmieňujúcich naplnenie proroctva. Človek totiž nie je hračkou v rukách osudu, ale bytosťou, ktorá dokáže využitím slobodnej vôle odvrátiť každé hroziace utrpenie tak, ako môže očakávaný mier a pokoj premeniť na bolesť a smrť. Či nie je preto pochopiteľné, že podobne je to aj v prípade hroziacej Apokalypsy, keď človek aj v tomto prípade disponuje slobodnou vôľou? Utrpenie nikdy neprichádza náhodne, ale preto, aby prinieslo nutné poučenie. V čom by však Apokalypsa mohla poučiť ľudí, pokiaľ by sa poučili dobrovoľne v predstihu?...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.