666


kvet v plnej kráse

Existujú desiatky matematických vysvetlení a špekulatívnych teórií, ktoré sa pokúšajú vysvetliť, čo číslo 666 znamená. Všetky majú niečo spoločné – sú to vysvetlenia, pri ktorých stojí človek pasívne ako pozorovateľ mimo samotného deja, a nemusí vlastne nič robiť. Mnohí našli ešte pohodlnejšie riešenie – považujú číslo 666 za diabolské a poverčivo sa mu vyhýbajú. V Jánovom proroctve sa však píše, že je to číslo človeka. Preto ak chceme porozumieť tomuto proroctvu, musíme prijať fakt, že číslo 666 sa týka priamo človeka, ako aj to, že keď sa už o tom píše v Biblii, bude to niečo veľmi dôležité. Keďže Jánovo proroctvo hovorí o Božom súde, číslo 666 by určite malo mať niečo spoločné s hodnotením človeka a jeho duchovnými kvalitami, ktoré budú mať pri Božom súde najväčšiu váhu. K pochopeniu Jánovho proroctva určite prispeje aj takmer úplne prehliadaný fakt, že podobenstvo nehovorí o čísle 666, ale o číslach 600, 60, 6! Teraz možno číslo človeka konečne aj spočítať, ako sa píše v proroctve, a celá vec začína dávať zmysel.

Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.

Vezmi číslo 666, ktoré v dobrých aj zlých pomeroch označuje buď dokonalého človeka, alebo človeka diabolského! Rozdeľ lásku v človeku práve na 666 dielov a z toho daj Bohu 600, blížnemu 60 a sebe ponechaj 6! Ak však dávaš Bohu 6, blížnemu 60 a sebe 600 dielov, isto slúžiš diabolskému princípu!

Láska je meradlom skutočnej kvality človeka. Ak chceme chápať delenie lásky v človeku, treba mať najskôr jasno v tom, čo je to sebaláska, láska k blížnemu, a čo láska k Bohu. Ak k niekomu cítime lásku, venujeme mu aj svoj čas, prostriedky, zaoberáme sa ním vo svojich myšlienkach, slovách a skutkoch. Podľa toho ľahko zistíme, ako svoju lásku rozdeľujeme. Keď konáme to, z čoho máme osoh v prvom rade my sami, je to sebaláska. Láska k blížnemu je to, z čoho má osoh a radosť niekto iný. Láska k Bohu sa samozrejme nevyjadruje množstvom času stráveným v kostole, tak by sme počet 600 sotva naplnili, ale množstvom času, ktorý venujeme rozvoju svojej duše, a práci na odstránení nemilých povahových vlastností. Iba prečistením a zjasnením sa môže náš duch viac priblížiť k Bohu, a až vtedy, keď dokážeme svoju lásku skutkami, je namieste hovoriť o láske k Bohu. Tí, ktorí pred každým činom zvažujú, či to, čo idú robiť, je v súlade s Božími zákonmi, tí určite nemajú problém naplniť počet 600 dielov svojmu Bohu, najmä ak to, čo konajú, robia s láskou. 600 je ideál, cieľ, ktorý človek postupne dosiahne; nie nevyhnutná podmienka. Dôležité ale je, či sa človek snaží tých 600 napĺňať v láske k Stvoriteľovi, alebo v sebaláske.


Prevzaté z www.poznanie.sk