Úskalia mediálnych posudkov


Úskalia mediálnych posudkov Odpovede na otázky

Na prednáškach, ktoré uskutočňujeme s prianím pomôcť hľadajúcim ľuďom nájsť zmysel života, nám poslucháči kladú mnoho zaujímavých otázok, ktorými sa iste zaoberá nejeden z vás. Niektoré z nich sme zaznamenali v písomnej forme, aby sa mohli stať užitočnou súčasťou a obohatením časopisu. Veríme, že aj Vy v nich nájdete povzbudenie na ceste k Svetlu.Úskalia mediálnych posudkov

Nechala som si urobiť automatickú kresbu, na ktorej médium zobrazilo úroveň mojej duchovnej zrelosti. Žiaľ, výsledok ma dosť zarmútil, pretože mám výrazne zablokované niektoré čakry a údajne som aj pod vplyvom dvoch negatívnych bytostí. Môžete mi, prosím, poradiť, čo to pre mňa znamená a čo môžem pre zlepšenie tejto situácie urobiť? Momentálne sa cítim ešte horšie ako predtým a potrebujem pomoc. Vopred ďakujem za odpoveď.Je dôležité uvedomiť si, že médium síce môže približne určiť stav Vašej duchovnej zrelosti, no vždy ide len o aktuálny stav, určený práve v čase diagnostikovania. Tento stav sa však môže pod vplyvom rozmanitých podnetov už v priebehu krátkeho času zásadne zmeniť a spôsobiť, že diagnóza stráca svoju aktuálnosť a význam, keďže vypovedá o minulosti, ktorá je už preč. Inými slovami, posudok média je statický (vzťahuje sa na prechodné obdobie vývoja), pričom duchovný život človeka je veľmi dynamický, pretože sa využívaním slobodnej vôle neprestajne vyvíja a mení. Človek si tak neraz zúfa nad nízkym stupňom svojej zrelosti, hoci má dôvod na radosť, ak v sebe zodpovedným vnútorným úsilím medzitým niečo prežil, pochopil či zdokonalil.

Mnohí mediálne nadaní ľudia navyše prehliadajú, že diagnostikovanie približného stavu duchovnej zrelosti človeka nadobúda zmysel až vtedy, keď dokážu rozlíšiť, či bol konkrétny stupeň dosiahnutý na ceste vzostupu alebo zostupu. Ak totiž médium zaznamenalo napr. nízky stupeň zrelosti dosiahnutý na ceste vzostupu, vyjadruje to pokrok a vytvára prirodzený dôvod na radosť, a naopak, ak bol pomerne vysoký stupeň duchovnej zrelosti dosiahnutý na ceste zostupu, mohol by byť prejavom úpadku a alarmujúceho stavu, vyžadujúceho urýchlenú nápravu.

Veľkému riziku sú vystavení aj ľudia, ktorí vidia auru a na základe jej prejavov (farebnosti, intenzity, porúch a pod.) odvodzujú hodnotu či celkovú zrelosť dotyčného človeka. Prečo? Aura sa môže aj za krátky čas výrazne zmeniť, a preto neposkytuje hodnoverný základ pre robenie takýchto vážnych záverov. A napokon, aj v duši temperamentného človeka, ktorého aura je neraz skalená rušivými emóciami, sa môže nachádzať vrúcne srdce, bijúce pre Pravdu. (navrhujem vetu preformulovať – „v duši sa nachádza srdce...“) Vždy preto treba hľadať v človeku jeho najvnútornejšiu duchovnú podstatu a nestavať príliš na jej premenlivých vonkajších prejavoch. Kto tak nečiní a vynáša ľahkovážne posudky nad sebou či svojimi blížnymi, ktorí k nemu prichádzajú s dôverou, môže v krátkom čase narobiť viac škody ako osohu s nepredstaviteľnými následkami na osud zúčastnených.

Jediným meradlom ľudskej hodnoty je dôslednosť v maličkostiach každodenného života a dlhodobé dobrovoľné usilovanie sa o Dobro a Spravodlivosť, preverené skúškami času.


Z archívu redakcie