Duchovný stav Zeme k 5. 5. 2008


Planéta Zem

Stále viditeľnejšie dostáva sa na povrch všetko, čo svedčí o blížiacom sa bode veľkého obratu.

Znehodnocovaním pojmov, používaných pri vzájomných dohovoroch na presadzovanie vlastných cieľov, dosahujú ľudia čoraz vyšší stupeň neporozumenia: ten si nerozumie s tým, druhý zas s niekým tretím, a tak pomaly nik nie je schopný chápať kohokoľvek iného.

Svet už dospel k takému stupňu úpadku, ktorý môžeme smelo prirovnať k pomätenému Babylonu. Práve preto sa mohlo stať, že v dobe relatívnej dostupnosti všetkých informácií prevažná väčšina ľudstva nevie nič o skutočnom dianí, ktoré sa blíži k Zemi.

Všetko je prehlušované slovami a pojmami, ktoré sú len prázdnymi zvukmi, pretože už dávno nezodpovedajú svojmu pôvodnému významu. Taká je skutočnosť! Veď sa len na chvíľku zamyslime: Ako je možné, že v dobe slobody médií sú informácie a správy namiesto toho, aby prinášali objasnenie, naopak, zdrojom ešte väčšieho zmätku a neprehľadnosti? Dnešné správy nehodnotia skutočný stav toho, o čom informujú svojich divákov, poslucháčov alebo svojich čitateľov. Vždy ide len o špecifický pohľad na vec zo strany pracovníkov médií – novinárov, čiže v každom prípade o skorigovaný, ak nie úmyselne zmanipulovaný pohľad na pôvodný vecný popis konkrétnej osoby, veci či udalosti.

Dnes niet na Zemi jedinej správy, ktorá by vecne informovala o tom, čo sa vo svete deje. Väčšina ľudstva sa stretáva už len so skreslenými komentármi, poznačenými autorovou neskrývanou snahou presadiť svoj vlastný názor.

Manipulácia informácií je v súčasnosti výsledkom úpadku duchovnej bdelosti väčšiny ľudí. Tento úpadok nespočíva však v spôsobe, akým médiá predkladajú svoje správy, ale v tom, ako sú prijímané. Ľudstvo prijíma všetko bez skúmania, bez najmenšej snahy utvoriť si o veciach aspoň základný obraz, zahŕňajúci elementárne súvislosti, ktoré by mali a aj musia do seba zapadať.

Manipulácia ľudstva médiami je pritom len malou časťou toho, čo sa deje na Zemi. Darmo sa v starých listinách nehovorí o falošných prorokoch, ktorých bude tesne pred vyvrcholením súdu ako „ húb po daždi“. Falošným prorokom je predsa každý, kto z nejakých zištných dôvodov prekrúca skutočnosť a rozširuje klamstvo.

V dobe falošných prorokov budú na vrchole tisícky prázdnych tárajov a klamárov a budú chcieť viesť ľudí. Nie však k poznaniu Pravdy, ale len za svojimi cieľmi. Dobre sa okolo seba rozhliadnite a uvidíte, kde všade a ako sa skresľuje skutočnosť a Pravda, aby pokrivené slúžili záujmom tých, čo dnes vedú alebo chcú viesť. A to nie sú len novinári, štátnici či politici. Teraz chce viesť každý, hoci len v tom najmenšom. Člen rodiny, každý zamestnanec, dokonca i žobrák a bezdomovec. Stačí, aby sa zišli čo len dvaja ľudia.

Chcenie viesť a ovládať druhých núti človeka meniť obsah pojmov, klamať a falšovať skutočnosť. To všetko robí pre uspokojenie samoľúbej túžby po moci a sláve, hoci by to malo byť len na krátky okamih. Ako sa môžu ľudia zmieriť s takýmto stavom, ktorý ich vrhá do čoraz väčšieho úpadku?

Odpoveď je jednoduchá a zároveň hrozivá, lebo v nej človek nenájde žiaden prísľub momentálneho východiska z nezadržateľného duchovného pádu. A všetko sa deje len v dôsledku pohodlnosti, povrchnosti a vlažnosti miliárd ľudí.

Napriek tomu ešte stále možno dúfať v zmenu! V okamihu, keď dorazia k Zemi údery nadchádzajúceho diania, mnohí sa ešte v poslednej chvíli prebudia, precitnú a uvedomia si, v akom hroznom, pre ľudského ducha nedôstojnom letargickom stave žili do dnešných dní.

Blažení budú tí, čo sa prebudia aspoň takto, vplyvom veľkého prírodného diania. Pre koľkých bude však už neskoro! Budú to tí, čo sa neprebudia k zdravému samostatnému uvažovaniu a vyciťovaniu ani vo chvíli vrcholnej krízy, keď sa bude všetko naokolo rúcať. Ako spiace panny premrhajú i poslednú príležitosť zachrániť svojho ducha.

Duchovný stav pozemského ľudstva klesol hlbšie, ako sa dalo vôbec predpokladať.

Dôkazom toho sú i reakcie mnohých čitateľov, ktorí aj po mnohých prežitých skúsenostiach budú i dnešné upozornenie brať na ľahkú váhu alebo sa dokonca budú z neho vysmievať.

Pre takých popis duchovného stavu k 5. 5. 2008 nie je určený. Netreba nasilu prehovárať niekoho, kto nechce nič počuť ani vidieť. Ľudia sú stále pod silným vplyvom zmätených prejavov a správ, ktoré sa im ponúkajú a ktoré pôsobia na nich ako upokojujúce narkotikum.

Každým dňom sa však nezadržateľne približuje čas, keď pod tlakom udalostí, ktoré sa už nebudú dať zakrývať, prestane toto „narkotikum“ účinkovať.


Prevzaté z www.ao-institut.sk