Stop ťažbe uránu na Slovensku


Stop ťažbe uránu na Slovensku

Zaradí sa Slovensko medzi uránové veľmoci? Odpoveď na túto otázku hľadajú v súčasnosti intenzívne najmä v Košiciach. Najväčšie známe stredoeurópske zásoby strategickej suroviny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti východoslovenskej metropoly, v lokalite Jahodná, postavili proti sebe záujmy súkromných investorov, samosprávy a občianskych združení.


Trochu z histórie

V roku 1986 sa zistilo, že urán je rádioaktívna látka. Dnes sa po tzv. obohatení uránu (zvýšení koncentrácie izotopov 235U) používa ako palivo v jadrových reaktoroch alebo ako náplň atómových bômb.

Na Slovensku sa prieskumy na zistenie ložísk uránovej rudy robili už od 50. rokov minulého storočia. Aj keď do pádu socializmu sa informácie o prieskumoch tajili, faktom je, že urán sa v republike nikdy oficiálne vo veľkom neťažil. Keď sa nejaký predsa len zo zeme vydobyl, tak len v rámci prieskumu alebo ako vedľajší produkt pri získavaní iných rúd, napr. medených.

Najrozsiahlejšia ťažba uránu bola v Novoveskej hute pri Spišskej Novej Vsi. No rudu tam iba mechanicky triedili a surovinu s vyššou koncentráciou rádia posielali na spracovanie do Čiech. Podobne sa urán ťažil v Spišskom Štiavniku, vo Vikartovciach či Kravanoch. Na Muráni bola jediná baňa v Československu, kde sa uránová ruda dobývala povrchovým spôsobom.


Následky ťažby uránu

Všade vo svete zostáva po ťažbe uránu doslova spúšť – nevyčísliteľné škody, zničené ekosystémy, zamorené vodné zdroje, ľudia tam v dôsledku oslabenej imunity rýchlejšie umierajú na rôzne typy rakoviny a odchádzajú z miest. Pôvodné obyvateľstvo, ktoré ťažbu uránu umožní, stráca právo ovplyvňovať vývoj situácie a musí trpieť následky. O nevýhodách ťažby sa väčšinou podrobne a objektívne nehovorí; hovorí sa len o samých pozitívach, keďže prinášajú finančný zisk. Zaručované dodržiavanie bezpečnosti, spoľahlivosti a čistoty je vonkoncom vylúčené.

Baňa pri Košiciach by bola najbližšie situovanou uránovou baňou na svete (6 – 8 km) k takej veľkej aglomerácii (štvrť milióna obyvateľov).

Toto je zatiaľ len jedno miesto, aktuálne postihnuté hrozbou ťažby, nehovoriac o ostatných územiach na Slovensku, ktoré majú byť podrobené novému zisťovaniu výskytu tejto rudy. Urán je výhodný artikel a dostať sa k nemu znamená neustúpiť, robiť sugestívnu a psychologickú politiku a neraz i obchádzať zákony dovtedy, kým sa mnohonásobne opakované nepravdy nestanú skutočnosťou.

Urán je ruda, z ktorej môže byť použitá len malá časť (1kg uránu v 1000 kg rudy, z ktorého len polovica sa dá vyťažiť, t. j. 500 gramov uránu v 1000 kilogramoch rudy).

Ťažba uránu nevyváži s ňou neodvratne spojenú devastáciu okolia – prírody, ktorá bude znamenať nevyčísliteľné škody, o asanácii odkalísk a hlušiny ani nehovoriac. Bude ohrozené zdravie, zvýši sa hluk, smrad, prašnosť. Hlušina, odkaliská, neporiadok a iné problémy, s tým súvisiace, ako dlhodobé rádioaktívne zamorenie, zostanú na starosť nám a budúcim generáciám. Nie je to azda dostatočný dôvod na to, aby sme sa tým vážne zaoberali, kým je čas? Pomoc nespočíva vo vyvolávaní paniky a určite ani v nepriateľskom úsilí, chcieť situáciu zvrátiť. Každý však môže pomôcť vo veci odvrátenia tejto hrozby silou svojich čistých myšlienok a láskou. Sľubované peňažné výhody pre nás nemôžu byť prioritné. Kto ešte stále vyciťuje srdcom, nech sa nenechá oklamať lákavými prianiami svojho rozumu a nech pozorne rozlišuje polarity v tomto svete, a podľa toho myslí i koná.


Alternatívne zdroje energie – je ich viac ako potrebujeme

Podľa súčasných poznatkov sa v obnoviteľných zdrojoch energie zo Slnka skrýva mnohonásobne viac energie, ako celé ľudstvo v súčasnosti potrebuje. Počas jedného dňa Slnko vyprodukuje také množstvo energie, ktoré by stačilo pokryť celosvetovú spotrebu energie na 8 rokov. Technicky možno využiť len 1% tejto energie. Podľa vedcov a výrobcov solárnych zariadení, ak vezmeme do úvahy súčasnú úroveň technológií, toto jedno percento ešte stále dokáže zabezpečiť takmer 6-krát viac energie, ako v súčasnosti potrebujeme. Okrem Slnka sú ešte ďalšie zdroje obnoviteľnej energie, napríklad geotermálne zdroje, veterná energia, vodná energia, energia z biomasy...


Článok bol spracovaný na podnet Petra Šutera. Redakčne upravené. Podrobné informácie o prieskumoch, ložiskách, zámeroch a technológiách ťažby uránu nájdete na: www.greenpeace.sk/campaigns/story/story_190.html