Nástrahy letných dní


Nástrahy letných dní

S príchodom teplých letných dní sa zvyšuje množstvo sporo odetých jednotlivcov – mužov, žien, i mladých dievčat. Pod pláštikom letnej módy sa sklon k zviditeľňovaniu tela uplatňuje takmer bez zábran prirodzenej hanblivosti a, žiaľ, mnohí to považujú za prejav „pokroku a oslobodenia sa od zbytočných škrupúľ, patriacich do stredoveku“.

Pozrime sa teraz na praktický dopad bezmyšlienkovitého prispôsobovania sa módnym trendom z duchovno-duševného hľadiska. Poslúži nám na to aj nasledujúci prípad mladej ženy.

Katarína nepatrila v období mladosti k výstredným dievčatám, pretože mala už od detstva prirodzene rozvinutý stud a radšej vyhľadávala samotu pred hlučnou spoločnosťou. Aj keď si to sama neuvedomovala, príchod do hlučného prostredia ju vždy obťažoval a vyčerpával.

Jej prirodzené správanie však bolo po dosiahnutí 16-teho roku života dosť ohrozené. Čím? Okruhom kamarátov, ktorí sa jej posmievali a považovali ju za hlúpe, naivné dievča, ktoré nevie, čo chce. Určitý čas tomuto nátlaku dokázala vzdorovať a zachovávala si prirodzené spôsoby správania, no napokon predsa len podvolila. V letných mesiacoch si začala aj ona obliekať krátke sukne, tričká s hlbokým výstrihom a úmerne tomu prispôsobila i spôsob svojho vyjadrovania.

Tieto zmeny pôsobili na okolie presvedčivo a umožnili jej nájsť si priateľa, avšak len dočasne. Každý cítil, že jej duša je v podstate celkom iná, čistá, a že nový štýl jej v skutočnosti nepristane. Jej konanie preto spôsobovalo, že čím modernejšie sa snažila vyzerať, zachádzajúc neraz až do extrémov, tým trápnejšie a odpudzujúcejšie to pôsobilo na jej okolie.

Neskôr však nasledovalo ešte niečo horšie. Kataríne sa vzťah s priateľom rozpadol a ona začala byť náladová, čo neskôr prerástlo do citovej lability. Často v samote plakala, zúfajúc si sama nad sebou i nad svojím životom. Zdalo sa jej, akoby na ňu padol čierny závoj, cez ktorý už nevidela slnko na nebi, ba ani krásu prírody vo svojom okolí. Začala si tiež uvedomovať, že sila, ktorú predtým cítila v duši, spočívala práve v jej rozhodnosti, odvahe a odhodlaní obhájiť hodnoty, ktorými bola i vďaka výchove obdarená.

Matka, ktorá jej vždy rozumela, teraz nevedela, ako jej pomôcť. Zdanlivo náhodne sa však dozvedela o mužovi z neďalekého mesta, ktorý by mohol na základe svojich skúseností a jasnozrivosti poznať riešenie Kataríninho problému. Rozhodla sa preto navštíviť ho s prosbou o radu. A čo sa dozvedela?

Katarína trpela, pretože pozornosť mužov z okolia sa nesústredila na jej osobnosť, zračiacu sa v tvári, ale len na určité proporcie jej tela. Tým vyvolávala doslova vlny myšlienok nízkej zmyselnej žiadostivosti mužov, ktoré nemohla kontrolovať a ktoré ju energeticky obťažovali, zneuctievali a pošpinili podobne, ako býva zašpinený človek, ktorého «ohádžu» blatom. Nemalou mierou sa na jej stave podieľali aj závisťou nabité myšlienky niektorých dievčat, ktoré si takisto priali mať pekné telo, vystavované na obdiv, aj napriek tomu, že boli obdarené inými prednosťami.

Vlnu duševnej úzkosti posilnili aj myšlienky opovrhovania, ktorým bola Katarína pre svoje vyzývavé správanie vystavená zo strany tzv. slušných ľudí. Tieto pôsobili na Katarínu a jej duševný stav rovnako energeticky škodlivo ako myšlienky nízkej žiadostivosti mužov, pretože aj im chýbala pomáhajúca láska a dobroprajnosť.

Posledným silným vplyvom bolo uvoľnenie rodovej karmy, ktorá by sa nikdy nemohla prejaviť takými škodlivými účinkami, keby o tom Katarína sama nerozhodla svoju slabosťou.

Stretnutie prinieslo matke i Kataríne poznanie, vďaka ktorému sa jej stav po krátkom čase podstatne zlepšil. Zlepšenie nespočívalo, samozrejme, v ničom inom, než v opätovnom nadobudnutí studu a cudnosti ako základných hodnôt ľudskosti, chrániacich každého pred úpadkom do prúdov negatívnych energií.

Koľko mladých dievčat sa v nastávajúcom období letných horúčav ocitne pred podobnou, nenápadnou možnosťou úpadku, ak si nedajú poradiť?


Z archívu redakcie