Antikoncepcia


Antikoncepcia

K telesnému spojeniu muža a ženy by malo dochádzať na základe túžby darovať sa milovanému človeku – duchovne tak blízkemu, že toto telesné spojenie stalo by sa pre oboch umocnením harmonickej duchovnej súhry. Je to ojedinelý dej v celom Stvorení. V žiadnej inej úrovni nie je totiž takéto spojenie, súvisiace s plodením a rozmnožovaním, možné. Vzaté do dôsledkov, ide o dej odohrávajúci sa prostredníctvom fyzického tela, teda prostredníctvom posledného vonkajšieho obalu ľudského ducha.

V súčasnosti zaužívaný spôsob odievania žien i mužov, obzvlášť v letných mesiacoch, musí však toto prirodzené predurčenie narúšať umelým vyvolávaním nadmernej, neskôr až neovládateľnej pudovej predráždenosti. Z toho potom samozrejme vyplýva aj zodpovedajúci druh správania sa ženy a muža v oblasti telesného spojenia.

Je zaujímavé, aký je človek vynaliezavý, keď potrebuje uspokojiť takto vystupňovanú pudovú aktivitu. Našlo sa riešenie pre požiadavky človeka konzumného typu – čo najväčšia pohodlnosť a praktickosť s vysokou spoľahlivosťou účinku – teda hormonálna antikoncepcia či už vo forme perorálnej alebo transdermálnej. Dopad na duševný život ľudí, ktorí hormonálnu antikoncepciu začali užívať, bol nepredstaviteľný. Nielenže sa vystupňovaný pohlavný pud ešte väčšmi vymkol spod kontroly jeho bezhraničným zneužívaním, ale postupne to prinieslo aj poškodenie vyžarovania krvi, prostredníctvom ktorej sa na Zemi prejavuje duchovná podstata človeka. Vyvolal ho práve neprirodzený prísun hormónov do organizmu, spôsobujúcich v žiareniach krvi doslova zmätok. Takto postihnutí jednotlivci si pritom ani neuvedomovali, že týmito násilnými zásahmi do prirodzených funkcií tela strácajú z dlhodobého hľadiska aj svoju ľudskú hodnotu, pretože im chýbal potrebný podiel duchovnej sily pre harmonický život. Ak by tieto slová neboli skutočne pravdivé, ako je potom možné, že aj napriek pudovej neviazanosti, od ktorej ľudia očakávali povznesenie, pribúda stále viac rozvodov a potratov? Prečo stále viac ľudí, žijúcich v partnerských vzťahoch, potrebuje psychiatrickú liečbu namiesto toho, aby sami pomáhali iným? A to ani nehovoriac o vplyve hormonálnej antikoncepcie na znehodnotenie genetiky človeka, v dôsledku čoho sa neraz rodia deti s určitým zdravotným postihnutím.

Zložitejšie to mali ľudia s cirkevným náboženským cítením, ktorí antikoncepciu odsudzujú na základe nariadenia cirkvi alebo aj z vlastného presvedčenia. Títo si však vďaka svojej bystrosti našli o niečo prirodzenejší spôsob, ako si v tomto smere pomôcť – začali uplatňovať tzv. prírodné metódy, zohľadňujúce plodné a neplodné dni, počas ktorých by spojenie ženy a muža nemalo viesť k počatiu dieťaťa. Čo je však prirodzené na tom, keď sa pohlavná zdržanlivosť vynucuje práve v období, keď je telo ženy prirodzene pripravené na počatie, a s tým korešponduje aj prirodzená žiadosť tela a hladina príslušných hormónov? Veď to vedie k nezdravému potláčaniu potreby tela práve v stanovenej dobe a, naopak, k prípadnému vynucovaniu žiadostivosti v inom čase.

V čom spočíva východisko? A napokon: Je vypočítavá regulácia počatia skutočne prirodzená a správna? Dokáže človek svojím obmedzeným rozumovým uvažovaním a skúsenosťami objektívne spoznať vhodný čas na narodenie sa dieťaťa, keď nevie, či istoty, ktoré považuje za nevyhnutný predpoklad narodenia dieťaťa, v blízkej dobe nestratí? Poznáme predsa prípady, keď sa dieťa narodilo ako „chcené“, pretože rodičia nadobudli dobré materiálne zázemie, a predsa sa malo počas života v rodine zle, pretože aj napriek blahobytu necítilo lásku a, naopak, dieťa sa narodilo neplánovane do veľmi chudobnej rodiny s desiatimi deťmi, kde sa však práve vďaka sťaženým podmienkam naučilo žiť skromne a jednoducho, stanúc sa pre rodinu i pre celú spoločnosť veľkým prínosom.

Kto nechce hľadať pravdu a nechce sa ani v tejto oblasti života nechať s dôverou viesť predovšetkým svojím citom, určite si niektorý zo spôsobov regulácie počatia vyberie. Možno dokonca nájde iný, efektívnejší spôsob, ako za každú cenu uplatniť vlastnú vôľu.

Ostatní nech sa však skúsia teraz zamyslieť:

Človek je duchovná bytosť, ktorá dokáže svojou podstatou prirodzene ovládnuť hmotu, a teda i všetky funkcie svojho tela. Patrí k nim aj funkcia produkcie hormónov v mozgu, ktoré sa na plodnosti človeka významne podieľajú.

Nás najviac zaujímajú hypotalamické regulačné hormóny, ktorými sú folikulostimulačný a luteinizačný hormón, pretože obidva pôsobia u žien na rast a dozrievanie folikulov a na tvorbu pohlavných hormónov vo vaječníkoch. V mužských pohlavných žľazách reguluje luteinizačný hormón tvorbu testosterónu a folikulostimulačný hormón stimuluje spermatogenézu.

Ak si uvedomíme, že aj produkciu a funkciu týchto dôležitých hormónov možno v určitom čase zásadne podvedome ovplyvniť, pochopíme, že práve tým možno ovplyvniť aj plodnosť človeka bez akéhokoľvek vedomého úsilia.

Vo všetkom bolo o človeka postarané tak, aby nemusel konať v rozpore s prirodzenosťou, ak využije svoje duchovné schopnosti pri ovládaní hmoty. Preto až keď nájdeme pravý obsah a rozmer duchovnej hodnoty života a každé prežívanie obohatíme čistou láskou, potom konečne pochopíme hodnotu intímneho vzťahu ženy a muža. Potom sa už nebudeme pýtať, aká antikoncepcia je pre nás najvhodnejšia, najpraktickejšia, najbezpečnejšia! Potom bude pre nás intímny styk prirodzeným, v čistote sa zachvievajúcim zážitkom, vyplývajúcim z prirodzenej potreby nepredráždeného tela. Takéto spojenie nájde si v dostatočných intervaloch vždy ten správny čas, keď spomínané prostriedky nebudeme musieť používať, a napriek tomu nebude potrebné obávať sa následkov v podobe ešte alebo už neplánovaného tehotenstva.

Na záver treba ešte uviesť, že kto nie je pripravený niesť zodpovednosť za všetky následky, vyplývajúce z intímneho partnerského spolužitia, alebo má dokonca k prípadnému počatiu dieťaťa odpor, mal by sa zamyslieť nad tým, či na intímne zblíženie duševne dozrel. Keď zistí, že dostatočne zrelý nie je, mal by venovať svoj čas a energiu predovšetkým svojmu duševnému dozrievaniu a nie vyhľadávaniu nových umelých spôsobov regulácie počatia.


Redakčne upravené - Petr Klimeš - www.os-obroda.cz