List synovi II.


List synovi

Drahý synu,

napĺňa ma cit vrelej radosti z toho, že prostredníctvom tohto listu môžem aspoň na okamih „preletieť“ Atlantický oceán, ktorý nás fyzicky delí, a sprostredkovane Ti priblížiť to, čo ma v hĺbke duše práve napĺňa. Aj keď list môže len čiastočne nahradiť význam osobného stretnutia, predsa môže byť jedinečným nositeľom citov, a preto verím, že budeš otvorený ich pôsobeniu. Pokúsim sa byť výstižný a úprimný; snáď mi tak lepšie porozumieš a vycítiš nezištnosť môjho úmyslu.

Prečo Ti teda píšem?

V poslednom období som sa snažil lepšie zorientovať v stave spoločnosti, ktorej súčasťou je každý z nás. Avšak tentokrát nielen po stránke duchovnej, o ktorej vieme, že je nesmierne zanedbávaná, ale aj po stránke pozemskej, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu i celkové možnosti nášho praktického života. Týmto pozorovaním a skúmaním som smel spoznať niekoľko vážnych, ba až varujúcich okolností, ktoré môžu zásadne v krátkom čase život každého z nás zmeniť na nepoznanie.

Prosím, každú vetu si prečítaj pozorne a sám ju domysli do dôsledkov. Len tak ma správne pochopíš.

Celkové zriadenie spoločenského života ľudí vo všetkých krajinách sveta sa navonok javí bezproblémovo a sebestačne, akoby bolo vybudované v súlade s Božou Vôľou, no v skutočnosti je založené na chladnokrvnej vypočítavosti nadnárodných monopolov a závislosti tzv. slabých od silných. Áno, závislosť je ten pravý výraz, ktorý je menovateľom zdanlivého pokroku spoločnosti. Celkové zriadenie života spoločnosti sa preto podobá dominu, kde keď zvalíme prvú kocku, začnú za ňou nezadržateľne padať aj všetky ostatné až po poslednú. To spôsobí, že v krátkom čase sa celá stavba domina, navonok pevná a stabilná, sama doslova zosype.

Čo je tou „prvou kockou“ domina spoločnosti? Odpoveď netreba dlho hľadať: Je ňou svetová ekonomika, založená na obchode a finančnom profite. A čo ovplyvňuje svetovú ekonomiku viac než ropa, bez ktorej by súčasný život nebol možný? Veď práve z ropy sa vyrábajú hlavne pohonné látky.

Jej nedostatok by napríklad len v samotnom potravinárskom priemysle spôsobil, že ceny surovín by museli vzhľadom k zvýšeným nákladom na výrobu a prepravu týchto surovín niekoľkonásobne stúpnuť a stali by sa pre ľudí nedostupné. Mnohé potraviny by dokonca ani nebolo možné vyrábať a baliť, pretože plastové obaly (napr. PET fľaše) - sa v prevažnej miere vyrábajú tiež z ropných produktov.

To by mohlo spôsobiť kolaps, pretože majiteľom hypermarketov, ktorí sa už obchodovaním finančne dobre zabezpečili, by sa neoplatilo tieto málo výnosné obchody udržiavať v prevádzke, a tak by ich zo dňa na deň zatvorili. Keďže malých predajcov predtým stihli obchodne predbehnúť a zničiť, ľudia by náhle začali trpieť hladom a rozmáhalo by sa násilie. O iných okolnostiach spojených s nedostatkom ropy ani nehovoriac.

Na tejto situácii je vážne najmä to, že môže nastať veľmi rýchlo. Stačí napríklad, aby v niektorej z oblastí, kde sa vo veľkej miere ťaží ropa (Irak), došlo k živelnej katastrofe alebo vojnovému konfliktu, a to by cenu ropy mohlo zvýšiť natoľko, že spoločnosť, plne závislá na rope, by jej nedostupnosť nedokázala tolerovať a naznačený scenár kolapsu by sa stal skutočnosťou.

Súčasné zásoby vyťaženej ropy pokrývajú dennú spotrebu sveta asi na 12 dní a práve Amerika je jej najväčším spotrebiteľom. Dokážeš si predstaviť, čo by to pre Teba znamenalo, keby novú ropu nebolo možné naďalej ťažiť, alebo by došlo k jej výraznému nedostatku?

Je pravda, že ropy je v zemi ešte dosť, ale jej prevažná časť je súčasným ťažným podmienkam nedostupná. Keď sa minú zásoby, ktoré sú dostupné súčasnými technológiami, bude možné ťažiť ju len novými a neporovnateľne drahšími technológiami. Čo by to znamenalo pre spoločnosť vzhľadom na neporovnateľne vyššiu cenu ropy, to si určite dokážeš sám domyslieť.

Drahý synu, v súčasnosti by mal každý myslieť na to, že keď si večer líha s pocitom istôt, ktoré budoval celý život, tak už zajtra, keď sa prebudí, môžu patriť nenávratnej minulosti. To isté samozrejme platí aj o preprave medzi mestami a štátmi, ktorá, hoci je dnes dostupná, čoskoro môže byť len výdobytkom najbohatších. Obzvlášť, ak ide o prepravu medzi kontinentmi, kde je transport vzhľadom na spotrebu pohonných látok niekoľkonásobne nákladnejší.

Všetko, čo máme a na čo sa spoliehame, je dočasné a veľmi ľahko i rýchlo zničiteľné. Prosím, mysli na to stále a zariaď si podľa toho svoj život po všetkých stránkach. Stále totiž platí, že šťastie praje pripraveným.

S láskou a očakávaním Tvojho príchodu domov,

Tvoj otec