Články z časopisu Pre Slovensko 11/2011Znovuzrodenia

Znovuzrodenia

Človek so svojím jednostranne prepestovaným rozumom sa rád oddáva pôžitku poznania, pričom pravé Poznanie, skutočná Múdrosť a Pravda nepochádza od neho. On z nej môže iba čerpať alebo sa ju snažiť napodobniť.

Žiaľ, pre svoj pád do hriechu nedokáže už oceniť ani nádheru spočívajúcu v jednoduchosti. Výsledkom jeho namáhavého učenia nemôže byť predsa niečo, čo dokáže pochopiť aj dieťa! Skutočná Pravda je však jednoduchá, natoľko jednoduchá, že jej pochopenie nevyžaduje namáhavé štúdium cudzích názorov. Vyžaduje len bdelý pohyb ducha, prežívajúceho život tak, že dokáže vnímať súvislosti vo všetkom, čo sa okolo neho deje a čo sa ho dotýka. ...čítať článok


Neznáme kozmické žiarenie

Neznáme kozmické žiarenie

V článku „Prečo dochádza k prírodným katastrofám“ sme sa v minulom čísle nášho časopisu mohli dočítať o vzrastajúcom tlaku Svetla, ktorý spôsobuje u ľudí nielen zmenu myslenia, ale má na svedomí okrem iného aj neustály nárast psychických ochorení. Na podnet viacerých čitateľov prinášame v tomto čísle podrobnejšie informácie o spomínanom tlaku, vyvolanom neznámym kozmickým žiarením.

Predpovede uznávaných klimatológov sa zhodujú v tom, že ustálené počasie, najmä v období letných mesiacov, stane sa pre naše podnebné pásmo pomaly minulosťou. Globálny nárast teploty zemskej atmosféry o jeden stupeň Celzia zvyšuje totiž pravdepodobnosť živelných katastrof až o 6%. Globálne oteplenie o 4 - 5 stupňov by znamenalo potom pre tisícky ľudí trvalé ohrozenie života ...čítať článok


Sme vnútorne slobodní?

Sme vnútorne slobodní?

V živote sa niekedy cítime ako niekto, s kým si každý „robí, čo chce“. Ľudia, s ktorými spolunažívame v rodine či v práci, nám chcú určovať, čo máme robiť, tlačia nás do rozhodnutí, ktoré sa často priečia nášmu najvnútornejšiemu cíteniu. Nie vždy dokážeme povedať, že s niečím nesúhlasíme, že máme iný názor, napr. zamestnávateľovi, partnerovi, rodičom..., a preto sme potom utrápení. Zdá sa nám, akoby sme ani nežili svoj vlastný život.

Takto nejako sa cíti človek vnútorne neslobodný = závislý na názoroch iných ľudí, vnútorne málo pevný na to, aby prevzal vo svojom živote vedúcu úlohu, prijal poznanie, že za všetko je zodpovedný on sám ...čítať článok


Siedme prikázanie - Nepokradneš!

Mojžiš

Koľko je na zemi ľudí, ktorí toto prikázanie aspoň raz v živote neporušili? Áno, každý vie, že to, čo je vo vlastníctve iného človeka, nie je možné bez dovolenia brať. No koľko postranných, nepriamych ciest vedie k tomu, aby sa napokon podarilo získať aspoň časť majetku niekoho druhého! Je predsa také lákavé, zosnovať plány tak, aby nakoniec niečo z cudzieho majetku uviazlo v rukách toho, kto si ho vyhliadol.

Siedme prikázanie však hovorí proti okrádaniu iných! Hovorí všeobecne! Nie je tak prikázaním posudzovaný vlastný skutok, ale úmysel! ...čítať článok


Ľudská spoločnosť VII - Svetový trhový systém a jeho budúcnosť

Svetový trhový systém a jeho budúcnosť

Je princíp voľného trhu prirodzenou súčasťou ľudskej spoločnosti alebo nie? Podľa názoru väčšiny ľudí voľný trhový systém k životu na Zemi patrí, pretože ho vnímajú ako motor vedúci k čo najväčšej efektivite hospodárstva. Toto svoje tvrdenie zvyknú opodstatňovať aj tým, že kopíruje boj o prežitie všetkých živých organizmov v prírode, čiže je podľa nich prirodzený. Navyše je po tisícročia osvedčeným akcelerátorom motivácie a inšpirácie materiálne úspešných ľudí.

Mnohí z týchto ľudí obhajujú voľný trhový systém, i keď si uvedomujú jeho nedostatky, len preto, lebo nepoznajú lepšiu alternatívu. Myslia na to, že príčinou zlyhávania všetkých doterajších systémov v spoločnosti vrátane toho dnešného je morálny úpadok. Preto sa snažia hľadať systém, ktorý by riadil hospodárstvo bez zásahu akýchkoľvek ľudí, pretože o každom človeku predpokladajú jeho morálnu nestálosť ...čítať článok


Ľahostajnosťou podporujeme zlo

Ľahostajnosťou podporujeme zlo

Ak sa vážne zamyslíme nad ponukou súčasných masovokomunikačných prostriedkov, zistíme, že to, čo v nej prevláda, je iba lacná, plytká zábava, intrigy, zloba, násilie, konzum alebo kult tela!

Takmer v každej domácnosti, na každom pracovisku je denne zapnutý rozhlasový či televízny prijímač alebo počítač s internetom. Väčšina z nás si život bez týchto „vymožeností“ nevie ani predstaviť. A tak nám často všetok voľný čas vypĺňajú médiá. Pritom si málokto uvedomuje, že médiá sú dnes pohodlným a verným nástrojom deštrukčných síl, ktorým sa sami takto dobrovoľne a bezprostredne vystavujeme ...čítať článok


Čo zaseješ, to zožneš!

Čo zaseješ, to zožneš!

Človek má možnosť zasiať semienko rastliny, ale to, čo z neho vyrastie, nemôže ovplyvniť.

Záleží len na človeku, čo zasieva.

Má možnosť skrze dar slobodnej vôle zasiať to, čo chce. Ale akonáhle sejbu uskutoční, druh rastliny už nezmení ...čítať článokCesta k ušľachtilej ženskosti - 7. stupeň

Cesta k ušľachtilej ženskosti

Ako sme napísali už na začiatku tejto série, pre pravé pôsobenie ženy nie je bezpodmienečne nevyhnutné, aby zmyslom jej života bolo naplnenie manželského zväzku. Dopĺňanie ženského a mužského princípu (alebo pasívneho a aktívneho pôsobenia) je možné aj bez prežívania takéhoto blízkeho vzťahu. Dopĺňanie aktívneho a pasívneho princípu prebieha všade, kde žijú muži a ženy. Keď každý dokáže na svojom mieste správne rozvíjať svoje dary a žena je vo svojom čistom naladení schopná prijímať a odovzdávať ďalej svetlé prúdy, ktoré zachytáva vďaka svojmu jemnejšiemu naladeniu smerom nahor, tak v každom takomto spoločenstve bude vždy správne pôsobiť súzvuk aktívneho a pasívneho princípu ...čítať článok


Predtucha

Predtucha

Bolo jedno mestečko a v ňom žila pani Veronika so svojím mužom Jánom. Ich dospelé deti mali už vlastné rodiny, a tak manželia zostali vo svojom dome sami. Hoci ich život nebol vždy ľahký, žili šťastne a spokojne, pretože ich srdca dotkla sa Božia láska a oni s radosťou a vďakou prijímali všetko, čo k nim denne prichádzalo.

Ako tak jedného dňa pracovala Veronika v záhrade, ovládol ju náhle veľmi silný pocit, akési intenzívne tušenie, že už čoskoro môže byť z tohto sveta odvolaná. Túto predtuchu vnímala súčasne ako upozornenie, že si má dať svoje pozemské veci do poriadku. Zachvela sa: Mala by už teda odísť? Bude odvolaná z tejto krásnej Zeme, kde sa tešila zo života a kde spolu s mužom chceli toho ešte toľko dosiahnuť? Je tá predtucha vôbec reálna, alebo sa jej votrela do mysle iba dajaká fantastická predstava? Nebola si istá a myšlienka na to sa stávala neodbytná. Jej predtucha bola predsa taká skutočná ...čítať článok


Zaviate doby sa prebúdzajú - 2. časť

Ježiš - Syn Boží

Už niekoľko dní besnela nad krajinou búrka, ktorá zanášala ostré kamienky piesku z pobrežia ďaleko na pevninu. Víchrica lámala stromy, brala strechy chalúp a domčekov. Ľudí sa zmocnila neznesiteľná úzkosť, pre ktorú nevychádzali z domu.

„Otec všetkých sa hnevá,“ vraveli druidi a ľud to opakoval, aj keď si nebol vedomý zvláštneho prehrešenia. Prečo sa na nich Otec všetkých hnevá?

Možno sa niečo dozvedia, keď sa zhromaždia v Božom Dome. Nahrnuli sa doň všetci, dokonca i tí, čo si na pravidelné modlitby a pobožnosť nenašli nikdy čas. Slnko toho dňa vôbec nevyšlo. Nemohlo sa prebiť cez ťažké mraky, ktoré ako smútočné závoje viseli na oblohe ...čítať článok


Zaviate doby sa prebúdzajú - 1. časť

Prijaté obrazy zo života omilosteného národa

A opäť nadišla slávnosť zimného slnovratu. Všetok ľud sa zhromaždil v Božom Dome, aby podľa dávnych zvyklostí oslávil so zbožnosťou zmenu ročného obdobia. Prekrásne zneli nové spevy na chválu očakávaného Božieho Syna. Vo chvíli, keď sa Pieder chystal pristúpiť k oltáru a prehovoriť k zhromaždeným, jeho sestra, najvyššia kňažka, postavila sa pred neho. Čosi také sa ešte nikdy nestalo. Ohromený Pieder pozrel do jej tváre a pochopil, že sa to deje z Vôle Otca všetkých.

Vidiaca so snehobielou, vnútorným jasom prežiarenou tvárou zastala pred oltárom a vystretou pravicou ukazovala hore: "Ľudia, či vidíte Hviezdu? Nová hviezda sa zjavila na nebeskej klenbe. Je veľká a žiari, je to služobník a posol Boží. Zdvihnite svoje zraky, kľaknite a modlite sa!" ...čítať článok


Horský prameň

Horský prameň

Predstavme si horský prameň, ktorý živo a zároveň jemne steká po kameňoch.

Všetko, čoho sa dotkne, pocíti životodarnú posilu a očistenie.

Tento prúd čistoty je však chladivý a udržuje neprestajný pohyb.

Všetko, čo by v tomto prameni chcelo zostať stáť, pocíti tento chlad a ihneď ožije ...čítať článok


Vnútorný nepokoj

Vnútorný nepokoj

Namiesto toho, aby ľudia hľadali a skúmali, o čo vlastne ide a k čomu ich to ženie a pudí, nevedomky, bez pochopenia a s vnútorne nevyjasnenými nádejami sa naplno ponárajú do všetkých radostí života.

Berú, poznávajú a ochutnávajú, čo im život ponúka, tajne dúfajúc, že práve týmto spôsobom nájdu to, čo by uhasilo onen neznámy a nedefinovateľný vnútorný nepokoj a do ich vnútra prinieslo šťastie, pokoj, mier a naplnenie ...čítať článok


Slovo na úvod

Slovo na úvod

Milí priatelia, rok čo rok môžeme pozorovať, ako sa príroda počas zimy pripravuje na príchod jari. Mnohé druhy rastlín, ktoré sa v zime nachádzajú pod povrchom zeme, začnú s prvými jarnými dňami pozvoľna ožívať, predierať sa na svetlo sveta, aby napokon mohli dospieť k svojmu úplnému rozkvetu. Celý tento dej je podmienený prílivom zvýšeného slnečného tepla a energie do zemskej atmosféry.

Len čo sa táto energia vleje do cibuľky budúcej snežienky, okamžite v nej aktivuje pohyb, ktorý ju postupne po krôčiku privádza k rozkvetu. Do čoho sa táto tvorivá neutrálna energia vleje, to sa prejaví samočinne podľa vlastného druhu, nikdy nie inak ...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.