Vnútorný nepokoj


Vnútorný nepokoj

Namiesto toho, aby ľudia hľadali a skúmali, o čo vlastne ide a k čomu ich to ženie a pudí, nevedomky, bez pochopenia a s vnútorne nevyjasnenými nádejami sa naplno ponárajú do všetkých radostí života.

Berú, poznávajú a ochutnávajú, čo im život ponúka, tajne dúfajúc, že práve týmto spôsobom nájdu to, čo by uhasilo onen neznámy a nedefinovateľný vnútorný nepokoj a do ich vnútra prinieslo šťastie, pokoj, mier a naplnenie.

Jedni to hľadajú v láske, partnerskom vzťahu a deťoch, iní zase v kariére, športe a najrôznejších koníčkoch. Ďalší v peniazoch, moci a sláve a sú aj takí, čo hľadajú v neviazaných vzťahoch, alkohole, drogách a podobných závislostiach. Možností a ciest, ktoré sa nám ponúkajú, je obrovské množstvo. Každá z nich však môže iba na určitý čas uhasiť alebo lepšie povedané iba dočasne umlčať onen vnútorný nepokoj, ktorý sa po čase ozýva vždy znova a znova, a to najmä vo chvíľach ticha a samoty.

Mnohí ľudia dneška však nechcú počúvať túto nástojčivú túžbu po nevyhnutnosti hľadať niečoho, čo ešte nevedia zistiť. Nechcú, aby ich tiesnila, a preto sa snažia unikať pred tichom a samotou. Ponárajú sa do hudby, zábavy, športu, televízie, internetu a ešte mnohých iných záľub.

Nič z toho však nemôže natrvalo umlčať tento hlas! Aj v návale spomínaných činností naň možno zabudnúť iba na čas. Nič tu nezmôže ani ten najkrajší partnerský vzťah, ani tie najvydarenejšie deti, ani tá najúžasnejšia kariéra, ani to najväčšie materiálne bohatstvo.

Bude sa v nás neúnavne ozývať dovtedy, kým nedospejeme k pochopeniu toho, o čo tu vlastne ide, čo sa od nás požaduje a po čom tak veľmi túžime.


Všetko vo Stvorení povstalo z Pravdy, a teda aj človek. Jej nezmazateľnú pečať nesie ukrytú hlboko v sebe. Tam, v najhlbšom vnútri každého z nás, spočíva drobná iskierka Pravdy. Je to ona, čo tak nástojčivo túži po Pravde, z ktorej kedysi vyšla a ktorú chce opätovne nájsť a vnútorne sa s ňou spojiť. Žiadny človek nemôže a nebude mať pokoj, kým to nedosiahne!

Áno, to nedefinovateľné nutkanie po niečom neznámom, tajomnom, veľkom, nádhernom, ušľachtilom, čistom, naplňujúcom a oblažujúcom je túžba po Pravde, ktorú chceme spoznať, aby sme podľa nej mohli žiť! Podvedome jej túžime prispôsobiť celé svoje cítenie, myslenie, reč i konanie. Domnienka, že to nie je možné dosiahnuť, môže byť pre človeka doslova ubíjajúca. Je dostupná všetkým bez rozdielu, každej rase, pohlaviu, náboženstvu alebo politickej príslušnosti. Predpokladom na jej nájdenie je úprimná, čistá, vážna a pokorná túžba po Pravde, vytrvalosť, spolu s prísnym a bdelým skúmaním každého názoru, ktorý sa nám predkladá. Niečo ako slepá viera tu nikdy neobstojí.

Vraví sa, že rovnaké priťahuje rovnaké. Ak teda budeme čisto, vážne a úprimne túžiť po Pravde, touto svojou vnútornou túžbou sa s ňou staneme aspoň do určitej miery vnútorne rovnorodými. A práve na základe tejto rovnorodosti budeme potom schopní nájsť k nej cestu. Ostáva už len po nej odvážne vykročiť. Až potom nás konečne bude môcť sýtiť, oblažiť, vniesť do našej duše vnútorný pokoj a mier.

Ak nám samým na sebe naozaj záleží, mali by sme vykročiť na cestu hľadania čo najskôr. Naplňme to, po čom tak nástojčivo túži naše najhlbšie vnútro a napojme sa na prameň Života, ktorý je pre nás dosiahnuteľný!


Skutočná Pravda, ktorá ako jediná je schopná uhasiť náš pálčivý vnútorný smäd, na zemi jestvuje!


Redakcia