Horský prameň


Horský prameň

Predstavme si horský prameň, ktorý živo a zároveň jemne steká po kameňoch.


Všetko, čoho sa dotkne, pocíti životodarnú posilu a očistenie.


Tento prúd čistoty je však chladivý a udržuje neprestajný pohyb.


Všetko, čo by v tomto prameni chcelo zostať stáť, pocíti tento chlad a ihneď ožije.


Buďme takýmto prameňom, ktorý živým pohybom prúdi krajinou, občerstvuje, dáva silu, radosť a nebeský jas, ktorý sa v ňom odráža, a nikoho nenechá stáť vo svojich vodách.


Redakcia