Čo zaseješ, to zožneš!Čo zaseješ, to zožneš!

Človek má možnosť zasiať semienko rastliny, ale to, čo z neho vyrastie, nemôže ovplyvniť.


Záleží len na človeku, čo zasieva.


Má možnosť skrze dar slobodnej vôle zasiať to, čo chce. Ale akonáhle sejbu uskutoční, druh rastliny už nezmení.


Zo smrekového semienka vyrastie vždy jedine smrek, nikdy nie dub. Taký je Zákon prírody.


Podobne má možnosť zasievať dobré či zlé skutky, slová a myšlienky. Ich spätné účinky sú však celkom v rukách Zákona spätného pôsobenia.