Cesta k ušľachtilej ženskosti - 7. stupeňLÁSKA


Cesta k ušľachtilej ženskosti

Ako sme napísali už na začiatku tejto série, pre pravé pôsobenie ženy nie je bezpodmienečne nevyhnutné, aby zmyslom jej života bolo naplnenie manželského zväzku. Dopĺňanie ženského a mužského princípu (alebo pasívneho a aktívneho pôsobenia) je možné aj bez prežívania takéhoto blízkeho vzťahu. Dopĺňanie aktívneho a pasívneho princípu prebieha všade, kde žijú muži a ženy. Keď každý dokáže na svojom mieste správne rozvíjať svoje dary a žena je vo svojom čistom naladení schopná prijímať a odovzdávať ďalej svetlé prúdy, ktoré zachytáva vďaka svojmu jemnejšiemu naladeniu smerom nahor, tak v každom takomto spoločenstve bude vždy správne pôsobiť súzvuk aktívneho a pasívneho princípu.

Ak sme však obdarení tým šťastím, že smieme nájsť blízkeho človeka, ktorý si vo svojom naladení nesie doplnenie našich vlastností, schopností a temperamentu, musíme tento dar ľudského súladu opatrovať a rozvíjať ho do krásy silnej vernej lásky. Jedine takto prežiarený vzťah medzi mužom a ženou je schopný prestáť nielen mnoho ťažkostí, ale naopak, rozvíja sa stále do krajšej a zrelšej podoby.

Zato, že v tejto dobe ľudia už zabudli v živote prežívať všetko celým svojím srdcom, zabudli, že človek nie je len ľudské telo, ale jeho podstatou je vnútorné ja – náš duch, ktorý sa prejavuje len citovým prežívaním, rozumom uzavreli svoje čisté túžby a city kdesi hlboko, a tak stratili dôveru, a tým i možnosť prežívať skutočný nádherný, láskyplný vzťah muža a ženy. Vo všetkom dnes prevláda povrchnosť a istý druh náhlenia, s ktorým sa väčšina ľudí ženie svojím životom vpred, aby stihla zachytiť a užiť si v ňom všetko, čo sa len dá. Poháňaní navyše mylnou predstavou, že žijeme len raz, sú teraz ľudia pri dostatku všetkého základného pre život vo vymýšľaní nových druhov zábavy nesmierne vynaliezaví a sú lační po nových a nových formách takzvaného dobrodružstva. A s týmto prístupom sa mnohí vrhajú len do povrchných vzťahov, založených na telesnej príťažlivosti, v ktorých nikdy nemôžu nájsť šťastie, keďže väčšina ľudí chce len prijímať domnelú lásku od druhého. Je to podobné ako pri používaní chemických hnojív a pri genetických úpravách rastlín. Aj v tomto smere majú ľudia snahu všetko zrýchľovať kvôli veľkej úrode. Aká je však kvalita takto pestovaných rastlín? Až po čase, po mnohých nepríjemných skúsenostiach zisťujeme, aké vedľajšie účinky nám prinieslo toto naše počínanie. Ľudia chcú totiž všetko „hneď a veľa“.


Čistá láska rozkvitá pomaly

Láska, pravá, čistá láska musí však rozkvitať pomaly, ale intenzívne. Musíme sa o ňu trvalo starať. Všetko citové, čo do takého vzťahu zo seba vložíme, sa nám predsa rovnakou mierou vráti. Tak ako pulzuje zákon dávania a brania vo všetkom ostatnom, aj tu ho môžeme prežívať veľmi silno.

Priblížme si obraz láskyplného vzťahu od jeho zrodu. Ak žena túži stať sa ozajstnou ženou a s čistou túžbou sa usiluje o napĺňanie svojej úlohy pravej ženskosti, vyžaruje okolo seba nádherné láskyplné prúdy ako čistý, nežný púčik. Jemná vôňa tohto kvetu potom prenikne až k čistému mužskému srdcu, ktoré je vo svojom mužskom pôsobení aktívneho, tvorivého rytiera zasiahnuté neznámym, no krásnym prúdom svetlých tónov. Tento prúd v ňom potom otvára cit, ktorý sa neustále zosilňuje a vyvoláva potrebu tento nádherný kvet čistej ženskosti ochraňovať. Muž sa pomaly a zľahučka približuje, aby túto krehkosť, ktorá mu dáva toľko sily a odvahy, nezranil. Postupne sa tak zbližujú dvaja ľudskí duchovia, ktorí vo svojej blízkosti rozvíjajú len tie najkrajšie dary, ktoré si priniesli. Prebúdza sa a silnie čistý dar lásky, ktorý vyvoláva v každom túžbu byť pre toho druhého tým najlepším. Obdarúvať ho samým sebou, svojimi cnosťami, aby si ten, ktorého si môžeme za jeho cnosti vážiť, mohol si za to isté vážiť nás.

Len zľahučka sa títo dvaja ľudia približujú ešte viac, až je ich súzvuk natoľko mocný, že cítia pravosť a úprimnosť svojho citu. Až potom sa dotknú ich ruky a ich vzťah sa môže pomaly rozvinúť i do telesnej blízkosti. Ak budú opatrovať svoj vzťah s nehou a túžbou byť pre toho druhého vždy tým najkrajším predovšetkým svojimi cnosťami, ich vzťah môže jedine naberať na sile, intenzite a môže dozrievať. Keď si žena i muž budú neustále udržiavať čistú túžbu napĺňať Zákony Stvorenia a ako ľudia sa budú usilovať o pravú ľudskosť, môžu aj svoj vzťah pretkávať svetlými nitkami svojich ušľachtilých duchov a vzájomne sa budú povznášať na ceste nahor k Svetlu. Potom budú tiež prežívať pravý vzťah, ktorý je uzavretý v nebi, pretože je tu zakotvený obojstrannou túžbou po splnení svojej úlohy čistej ľudskosti tak, ako nám bola daná.

Tento obraz nám mal priblížiť čistý záchvev skutočnej lásky. Bez takéhoto obsahu nemôžu ľudia nikdy prežívať ozajstnú lásku. Je mnoho krásnych maličkostí, ktoré zosilňujú možnosť prežívať láskyplný vzťah. Tieto nepatrné maličkosti však ľudia dnes vo svojej povrchnosti znehodnotili tým, že nimi plytvajú pri všetkých možných príležitostiach. Ako príklad si vezmime bozk, ktorý by mal byť len rýdzim prejavom čistej a silnej lásky. Mal by sa dávať v nežnosti súladu len medzi tými, ktorí takúto lásku prežívajú. Poobzerajme sa však okolo seba. Ľudia to považujú za samozrejmý prejav napr. pri zvítaní, kdekoľvek sa stretnú. Ani im na um nezíde, že tým celkom pošpinili hodnotu čistého bozku. O objímaní a ďalších telesných dotykoch, ktoré sa dnes zneužívajú v rovnakej miere, ani nehovoriac. Väčšina ľudí však nad tým mávne rukou a začne hovoriť o zbytočnej prudérnosti.


Rýdzo telesné ukojenie pudov prináša ochladnutie

Takým konaním sa však ľudia hlavne sami pripravujú o jemné, nádherné záchvevy lásky, ktoré by nadobudli inú hodnotu, keby im boli vzácne a keby neboli rozdávané na počkanie. Mnohých dnes ženie len spaľujúca túžba dosiahnuť svoj cieľ, ktorý je často len určitým pocitovým a pudovým pohonom. Ale tento rýdzo telesný pohon sa rýchlo vyčerpá, vyprchá a taký vzťah potom okamžite stráca zmysel. Lebo cieľ bol dosiahnutý, a tak... zostáva už len zotrvačnosť, ochladnutie, nezáujem. Takýto vzťah je len obojstranným trápením. Žiaľ, zväčša sa ľudia takýmito zážitkami len utvrdzujú v tom, že tak je to normálne. A tak hľadajú rozptýlenie inde, aby opäť prežili onen pocit vzrušenia, ktorý prežívali kedysi dávno, kdesi na začiatku svojho vzťahu.

Navyše ich ešte rôzni odborníci na manželstvo utvrdzujú v tom, že i to je správne a že prípadná nevera, ak sa nevyzradí, ich vzťah utuží. Všimnime si, ako dnešná spoločnosť toleruje i verejné nevery. Mnohí muži sa nimi doslova chvália ako lovci trofejami. Stránky bulvárnych novín sú toho plné a čitatelia takéto pikantnosti priam hltajú. V očiach mnohých si takí partneri dokonca získavajú väčší obdiv ako tí, ktorí v tomto smere stoja čisto a verne. Ale to všetko je len povrchné prežívanie vzťahu, pokrivený prístup k nemu. Ozajstný vzťah je možný len na základe hlbokého vnútorného citu. Ako nesmierne nízko tu stojí ľudstvo...

Netreba si však pripúšťať, že prežívať láskyplný vzťah v dnešnej dobe už nie je možné. To by bola degradácia vnútornej sily každého z nás. Lebo my sme schopní takéhoto vzťahu. Tu na Zemi máme všetko prežívať predovšetkým svojím duchom, svojimi citmi. Všetko, čo robíme, má byť vždy naplnené cítením. Akékoľvek rozhodovanie sa musí opierať o vnútorné pritakanie ducha, že je to správne, pravé, zmysluplné, posilňujúce, harmonické, vytvárajúce krásu, ochraňujúce všetko slabé. A pri cite lásky má byť tento vnútorný súhlas ešte mocnejší.


Prudkého partnera môže dopĺňať pokojný.

Len súžitie zvierat má z podstaty zvieracej duše za úlohu iba rozmnožovanie. Ľudský duch stojí však vo svojej duchovnej podstate vyššie a má schopnosť prežívať silné city. A práve jedine prostredníctvom skutočného a silného prežívania môže byť človek šťastný. Toto šťastie si nenahradí zbieraním a hromadením hmotných statkov a súperením s druhými v snahe zvíťaziť a ukázať, kto je schopnejší a majetnejší, kto má vzhľadovo krajšieho a atraktívnejšieho partnera. Lásku, pravú lásku možno prežívať i dnes a my ženy môžeme urobiť veľmi veľa, aby sa láska opäť rozozvučala medzi všetkými ľuďmi. Či už je náš temperament mierny alebo naopak živší, pokiaľ si v sebe nesie zafarbenie ženských cností, vždy sa nájde taký muž, ktorý nás bude môcť harmonicky dopĺňať. Hovorí sa, že opaky sa priťahujú. Žena a muž môžu vo svojom čistom prežívaní nádherného harmonického zväzku splynúť v celok. Aktívnejší muž, s až cholerickým temperamentom, môže k svojmu druhu potrebovať ženu miernejšiu, aby mohla vyvážiť jeho silnú mužskú aktivitu, a takáto žena môže potrebovať pre svoje pôsobenie akurát túto silnú mužskú aktivitu. Muž, ktorý má miernejší temperament, môže naopak potrebovať ženu temperamentnejšiu, aby mohla doplňovať jeho žiarenie. Neznamená to však, že by si žena a muž mali vo vzťahu prerozdeľovať základné úlohy muža a ženy. Všetko musí zostať v zdravých hraniciach ženského a mužského princípu vo Stvorení. Ako sme už písali, je to dané naším uspôsobením. Na rýdzo mužské pôsobenie je naplno vybavený len muž a na rýdzo ženské pôsobenie je najlepšie vybavená žena. Keď to budeme rešpektovať i vo svojich vzťahoch, budeme ich môcť rozvíjať prirodzene a sebavedome.

Žena tiež musí do vzťahu stále vnášať krásu a harmóniu. Nesmie nikdy dovoliť, aby pred svojím mužom dbala na svoje správanie a vzhľad menej než pred ostatnými. Stále musí chcieť byť tou najušľachtilejšou hlavne pre svojho muža, ktorého miluje. Ako by muž mohol milovať ženu, ktorá sa pred ním ukazuje v teplákoch, natáčkach, pobieha po byte polovyzlečená a do toho ešte okrikuje deti i jeho. Predstavme si my ženy, ako na nás pôsobí muž v obnosenej a vyťahanej spodnej bielizni, ktorý leží na pohovke, sleduje televíziu a pritom popíja pivo z fľaše. Nie je to pekný pohľad, ale je to, žiaľ, predovšetkým vina ženy – nedokázala vo vzťahu udržať krásu a harmóniu hlavne svojím príkladom a svojím čistým pôsobením.

A v tomto stave to žiadne výčitky nenapravia. Keď sa žena chce pohoršovať nad správaním svojho muža, nech si radšej najprv spytuje svedomie sama.


Kvet lásky opatruje žena

Cesta k ušľachtilej ženskosti

Žena musí dokázať udržať i tú najťažšiu chvíľu vzájomného prežívania v čistej harmónii, keďže ona je tá, ktorá opatruje čistý kvet lásky vo vzájomnom vzťahu muža a ženy. Ako tento kvet polieva, tak rastie alebo vädne. Muž je ten, ktorý je buď nesmierne posilnený ženským pôsobením a túži z celého srdca svoju ženu ochraňovať, teší sa domov, kde ho po náročnom dni mnohých bojov čaká harmonické zázemie, svetlom prežiarená žena, kvôli ktorej by mohol i nebesá dobývať. Pokiaľ toto vo svojom domove nenachádza, je preňho veľmi ťažké a často i nemožné oddýchnuť si, prijať posilu a udržať si vrúcny vzťah k žene, ktorá ho ešte k tomu častuje mnohými nepríjemnými slovami a obťažuje svojím zanedbaným vzhľadom. Ním mu hovorí, že jej už nestojí za to, aby sa kvôli nemu namáhala byť stále tou nežnou a láskyplnou bytosťou ako kedysi, pred dvadsiatimi rokmi. Namiesto vzájomnej posily a podpory prežívajú tak obaja len sklamanie a čakajú, kedy sa ten druhý zmení. Napätým dusným tichom sa vznáša potom veľké množstvo obojstranných výčitiek a zraňujúceho sklamania. To všetko však možno zmeniť!

Žena dostala do vienka ako nesmierny dar krásnu schopnosť udržiavať si spojenie so svetlým žiarením zhora. Ak toto spojenie udržiava v čistote, dáva jej vždy veľkú posilu a pomoc. Ona tak môže s ľahkosťou načerpať túto silu pre seba i pre muža. Všade naokolo však môžeme vidieť, že sa tak nedeje.

Opäť teda nemožno dávať akékoľvek konkrétne rady, ako byť dobrou manželkou, ako sa o to snažia mnohé dnešné časopisy. Prevažná časť týchto rád a návodov sú len rady rozumu, ktorý sleduje len cieľ vo vonkajších formách. My však musíme dokázať pochopiť do hĺbky podstatu všetkého, čo konáme. Oporou budú pre nás Zákony Stvorenia, ktoré nám ľuďom priniesol už pred dávnymi vekmi Mojžiš. Zákony Stvorenia sú nám stále približované v ďalších obrazoch, aby sme dokázali i v dnešnej dobe všetko správne pochopiť. Ak budeme teda naozaj chcieť nájsť východisko z každej situácie čistým a správnym spôsobom, nájdeme vždy odpoveď v Zákonoch pre život. Aby sme správne pochopili, vždy nám bude pomáhať naše čisté vnútorné cítenie.


Nie - súpereniu, áno - harmónii.

Pokiaľ my ženy budeme chcieť udržiavať svoje vzťahy lásky čisté, žiarivé a priezračné, plné životodarného prúdenia, musíme byť schopné umenšiť svoje ja v tom smere, že nie je naším cieľom presadiť si za každú cenu „svoju pravdu“, že vzťah nie je druh súperenia o to, kto vyhrá, ale že našou úlohou je vždy udržiavať harmonické žiarenie medzi nami a naším milovaným mužom. Naše ja sa má prejavovať len tým, že sa budeme usilovať byť samostatnými, pravými osobnosťami, ktoré si môžu vážiť samy seba, čím dávajú najbližšiemu človeku možnosť, aby si nás mohol vážiť aj on. Nesprávajme sa však ani ako ovce, ktoré slepo prijímajú v rozpore so svojím citom a studom všetko, čo náš – v takom prípade už nezdravo milovaný a slepo nasledovaný muž – hovorí. Len dve samostatné, ušľachtilé osobnosti môžu spolu vytvárať láskyplný, plnohodnotný vzťah, predchnutý úctou jedného k druhému. Táto úcta nám dáva tiež vzájomnú dôveru.

Verte, že taký vzťah je aj v súčasnosti možný a že dáva človeku prežitie nesmiernej radosti a šťastia, ktoré potom vkladá do všetkého, čo koná. Z takého vzťahu si potom môžu čerpať i ostatní ľudia, ktorí žijú v blízkosti vrúcne sa milujúcich ľudí. Všetky myšlienkové formy, ktoré potom obklopujú ich rodinný kozub, sú len svetlé a povznášajúce a pôsobia tak silno, že keď vkročíte do ich domova, cítite sa tam vždy nesmierne dobre. A to je onen kruh dávania a brania. S láskou dávajúc sme otvorení prijímaniu nádherných prúdov a tie nás povznášajú a napĺňajú túžbou znovu a znovu dávať to najkrajšie, čo je v nás.

Jedine z takých vzťahov môže ľuďom prichádzať požehnanie lásky a do takých vzťahov môžu prichádzať čisté duše. Tam potom môžu vyrastať zdravé a čisté deti.

Prajem vám všetkým, aby ste mohli v akejkoľvek podobe čerpať silu z pravej, čistej lásky.


Martina Š. (redakčne upravené)Súvisiace články zo série - Cesta k ušľachtilej ženskosti:

1. Dosiahnutie presvedčenia chcieť sa stať pravou ženou

2. Znovuobjavenie čistého studu a s tým spojená zmena v odievaní

3. Myšlienky - slová - činy

4. Držanie tela

5. Zamestnanie - domácnosť

6. Ženské činnosti

7. Láska