Slovo na úvodSlovo na úvod

Milí priatelia,

rok čo rok môžeme pozorovať, ako sa príroda počas zimy pripravuje na príchod jari. Mnohé druhy rastlín, ktoré sa v zime nachádzajú pod povrchom zeme, začnú s prvými jarnými dňami pozvoľna ožívať, predierať sa na svetlo sveta, aby napokon mohli dospieť k svojmu úplnému rozkvetu. Celý tento dej je podmienený prílivom zvýšeného slnečného tepla a energie do zemskej atmosféry.


Len čo sa táto energia vleje do cibuľky budúcej snežienky, okamžite v nej aktivuje pohyb, ktorý ju postupne po krôčiku privádza k rozkvetu. Do čoho sa táto tvorivá neutrálna energia vleje, to sa prejaví samočinne podľa vlastného druhu, nikdy nie inak.


Niečo podobné prebieha aj u nás, u ľudí. Každý rok, približne v období Vianoc, má človek možnosť otvoriť sa obrovskej duchovnej Sile, prúdiacej na Zem zo Svetlých výšin, a naplnený touto Silou Lásky smie potom z nej neobmedzene po celý rok čerpať pre svoje bytie. To, čo v nás táto Sila nájde skryté, presne to uvedie do pohybu, aby ožilo a stalo sa viditeľným, aby „rozkvitlo“.


Kto si uvedomuje vážnosť tohto deja, musí si hneď na prahu nového roku položiť veľmi dôležitú otázku: Čo vo mne Sila Lásky, ktorej sa mi aj tentokrát dostalo plným priehrštím, čo vo mne oživí? Čo privedie v tomto roku k plnému rozpuku? Bude to kvet naplnenia môjho snaženia nájsť prirodzenú cestu k iným ľuďom alebo kvet niečoho nezmyselného a ničotného?


Buďme si vedomí už teraz, na čo všetko môžeme denne premieňať túto nádhernú tvorivú Silu! Človek na rozdiel od rastlín je kormidelníkom svojho osudu, a tak má stále možnosť zachrániť i to, čo sa zdá byť navždy stratené.


Milí priatelia, prajeme Vám láskyplné prežívanie roku 2011.S úctou a poďakovaním za doterajšiu priazeň redakcia Pre Slovensko