„Zlá“ energia


„Zlá“ energia

Mám v sebe zlú energiu, ktorá mi robí problém žiť život normálne. Prosím vás, poraďte mi, kde alebo kto mi môže pomôcť? Stačil by farár alebo niekto, kto vie vyháňať zlých duchov z posadnutých ľudí? Prosím Vás o radu, mám s tým veľké problémy v každodennom živote.


To, čo Vám môže pomôcť najviac, je pochopenie dejov a súvislostí, aby ste mohli nájsť cestu k východisku, ktorá existuje vždy, bez ohľadu na stav, v ktorom sa človek nachádza. Pomoc, ktorá je na to potrebná, je každému z nás stále nablízku. Potom sa však touto cestou musíte aj vydať. Potrebujete na to pevné predsavzatia, na ktoré potom nesmiete v žiadnej situácii zabúdať.

Ako prvé by ste si mali uvedomiť, že neexistuje „dobrá“ alebo „zlá“ energia. Je len jedna energia, ktorú všetci využívame na dobré alebo zlé účely bez toho, žeby sme si to uvedomovali, bez toho, aby sme chceli.

Ako to všetko pôsobí? Máloktorý človek si je v súčasnosti vedomý toho, ako prenikavo pôsobia už aj naše myšlienky. Tie sa totiž hneď nestrácajú, ale môžu ešte dlho pôsobiť na dobré alebo zlé účely, vždy podľa druhu toho, na čo sme mysleli, alebo aké bolo pri tom naše vnútorné naladenie. Ani si neuvedomujeme, aký účinný prostriedok tým máme v rukách. Aj Vy by ste ho mohli použiť v tomto prípade na zmenu toho, čo prežívate.

Každá letmá, aj tá „najnevinnejšia“ myšlienka sa ihneď sformuje v neviditeľnom myšlienkovom svete, a preto môže pôsobiť ďalej samostatne aj vtedy, keď sme sa ňou už prestali zaoberať. Pokiaľ je táto myšlienka nepekná, a vznikla napr. z predstavivosti, hnevu alebo súhlasného prikývnutia na niečo, o čom si myslíme, že v praxi by sme to samozrejme nikdy neurobili, môže „napadnúť“ iných ľudí. Vzdialenosť pritom nehrá žiadnu rolu. Stačí, ak je niekto slabší, menej vyspelý, menej morálne uvedomelý, pod tlakom rôznych okolností alebo žije napr. v podmienkach, ktoré mu dovoľujú myšlienku uskutočniť (k tomu by sa dali zaradiť všetky napäté a hraničné životné situácie až po krízové či vojnové stavy), ľahko môže „svoj nápad“ zrealizovať. Za každý taký čin sú však spoluzodpovední aj všetci tí, ktorí myšlienku živili, pretože svojím „prilievaním do ohňa“ posilnili útvar, ktorý potom dotyčného človeka v najmenej očakávanej chvíli napadol, a prostredníctvom jeho konania sa doslova zhmotnil.

Pôvodcovia takých „nevinných“ myšlienok sa však nemôžu diviť, ak sú neskôr sami atakovaní negatívnymi myšlienkami, ktorým sa potom nedokážu ubrániť. Veď každému sa vracia len to, čo sám zasial, čo sám spôsobuje iným.

Našťastie to však funguje aj opačne. Každá dobrá, ušľachtilá myšlienka, ktorá nám preletí mysľou, ktorú „vyšleme do sveta“, pôsobí rovnako ďalej a môže silno povzbudzovať aj druhých a pomáhať im, aby sa tiež zaoberali dobroprajnými či láskyplnými vecami. Každému, koho myslenie a cítenie je čisté, z toho potom môže dozrievať len dobré ovocie. Potom prežíva vnútornú radosť, ľahkosť, nezaťaženosť. Samočinne sa mu tým dostáva aj ochrany pred útokmi nižšieho druhu. Pôsobí pritom zákon príťažlivosti rovnorodého. Pokiaľ by ste sa dokázali trvalo zaoberať dobrými, peknými myšlienkami, boli by „všade okolo Vás“, t.j. vytvorili by okolo Vás „jemnohmotné“ okolie. Toto by k Vám potom začalo priťahovať ďalšie dobré, pekné, čisté a svetlé útvary, čím by sa postupne presvetľovalo aj Vaše terajšie okolie, až by vytvorilo ochranný obal, za ktorý by sa nemohlo dostať nič „nečisté“, či už by šlo o následky zlej karmy, alebo „zlých duchov“. Voči tomuto všetkému by ste sa stali jednoducho cudzím, inorodým.

Čím viac citov do myšlienok vkladáte, tým silnejšie sú útvary, ktoré tým oživujete. Preto sú nenávisť, závisť a podobné nízke emócie také škodlivé. A naopak, sila čistej lásky je to najsilnejšie, čo existuje, pretože víťazí nad akýmkoľvek démonom, vzniknutým z nenávisti, závisti či strachu ľudí.


Poďme teraz ku konkrétnym radám pre Vás. V prvom rade dbajte neustále na „myšlienkovú a citovú hygienu“. Inými slovami, snažte sa o to, aby Vaše myšlienky a city boli čo najčistejšie. Spočiatku to bude síce ťažšie, no pamätajte na to, že každý človek má vždy v sebe aspoň čiastočnú schopnosť preladiť sa, ktorá spočíva v jeho slobodnej vôli. Vždy sa však môže vedome vyhýbať situáciám, ktoré by mu dali podnety na zlé, nečisté myslenie. Aj Vy sa preto snažte vyvarovať pred situáciami či prostredím, ktoré by Vám uľahčovalo pestovanie zlozvykov.

Ak Vás napriek snaženiu aj napadne nejaká „nečistá myšlienka“, ak si ju znovu pripustíte, nebojujte s ňou strnulo, nerobte to nasilu. Je lepšie nemyslieť príliš na to, ako by ste sa tej myšlienky mohli zbaviť, veď aj tým jej venujete energiu čiže ju živíte svojou pozornosťou. Bolo by to ako nekončiaci boj s deväťhlavým drakom, odseknutím jednej hlavy by na inom mieste ihneď vyrástla ďalšia. Túto chybu robí veľa ľudí, ktorí vedia niečo o myšlienkovom svete, a preto sa im nedarí od toho oslobodiť.

Účinnejšie by bolo, keby ste radšej zamerali svoju pozornosť iným smerom. Nájdite si nejaký pekný, ušľachtilý cieľ, a tomuto cieľu venujte pozornosť, môžete sa usilovať o jeho dosiahnutie. Tým postupne prestanete myslieť na nedobré, prestanete to vyživovať. Vlákna, po ktorých k Vám mohlo to zlé doteraz prichádzať, budú stále tenšie, až úplne vyschnú a odpadnú, čím Vás už nebudú môcť obťažovať, pod podmienkou, že si ich svojím chcením zase nenaviažete.


Pokiaľ patríte k tým, ktorí sú „posadnutí“ iným duchom – t.j. ak o Vaše telo bojuje iný ľudský duch zo záhrobia so zlými úmyslami, aj to sa môže diať len preto, že Váš duch spí alebo je veľmi slabý. Preto musí byť nedobrovoľne posilňovaný bojom s „temným“. V takých prípadoch ide o stavy schizofrénie ako následok boja dvoch duchov o nadvládu nad pozemským telom tým, že svojou vôľou pôsobia na mozog a nervovú sústavu. Samozrejme, aj v tomto prípade pomôže dlhodobá myšlienková „hygiena“. Veď už len samotný ušľachtilý – t.j. duchovný cieľ, ktorý nie je zameraný iba na napĺňanie hmotných potrieb, ale smeruje oveľa ďalej – k radosti a šťastiu iných – musí posilňovať každého ducha, pretože je tým nútený hýbať sa, akurát tentokrát je jeho pohyb dobrovoľný. Silný duch sa potom ľahko dokáže ubrániť cudzím vplyvom, nehovoriac o svetlej ochrane, ktorú sme už spomínali. To však býva niekedy veľmi ťažké, keď už cudzí duch nadobudol prevahu. Ale aj na to existuje účinná „prvá pomoc“.

Cestou k nej je poznanie, že na to, aby duch mohol ovládať pozemské telo, potrebuje špecifický kľúč, ktorý „sa hodí“ presne k nemu a k tomuto telu. Preto za normálnych okolností môžete svoje telo „ovládať“ jedine Vy, a žiadny iný človek, či už v záhrobí alebo žijúci na Zemi. Tým kľúčom je veniec žiarení, ktorý slúži ako premostenie priepasti medzi druhovou rôznosťou ducha človeka a jeho tela. Prostredníctvom týchto žiarení môže duch svojou vôľou účinne pôsobiť tlakom na nervovú sústavu fyzického tela, ktoré je preňho druhovo úplne cudzie. Bez týchto na mieru ušitých „medzičlánkov“ by bol akýkoľvek kontakt vylúčený.

Kde však berieme tento „kľúč“ a ako ho môžeme ovplyvňovať tak, aby bol vhodný len pre nás, a nie pre „zlého“ ducha? Týmto kľúčom je vyžarovanie krvi, ktoré do veľkej miery určuje práve jej špecifické zloženie. Zloženie si spoluvytvára duch sám, svojím pôsobením alebo chcením. Ak je duch slabý, a teda musí bojovať o nadvládu s iným duchom, ktorý sa takisto snaží prispôsobiť si krv „na svoj obraz“, je tu veľmi účinná pomoc: cielená a zámerná zmena zloženia a tým aj vyžarovania krvi prostredníctvom vhodne zvolenej diéty.

Problém je však zistiť, aká diéta je pre každého jednotlivca individuálne vhodná a správna, pretože na to musí byť človek vnímavý „na rady“ pomocníkov, ktorí to presne vedia určiť. Ide o pomocníkov, ktorých má každý z nás okolo seba, i keď sú pre nás bežne neviditeľní. Ich radám sa však dokážu otvoriť aj niektorí liečitelia, ktorí dokážu predpísať tú najvhodnejšiu bylinkovú kúru, vhodnú diétu z iných prírodných zdrojov či homeopatický liek. (Princíp homeopatie je založený na tom, že telu dodá potrebnú energiu, podobne ako môžu dodať špecifickú energiu bylinky, najmä ak sú nazbierané v období, keď jej prijímajú najviac).

Pokúste sa aj Vy naladiť na rady Vašich pomocníkov, sledujte jemné reakcie Vášho vnútra na rôzne druhy stravy. A predovšetkým sa pri konzumácii vyhýbajte omamným látkam, alkoholu, nikotínu a ďalším, ktoré silno ovplyvňujú vyžarovanie krvi. Nebezpečné v tomto druhu sú aj niektoré druhy silných liekov či transfúzia krvi, ktorá môže zásadným spôsobom ovplyvniť kľúč vyžarovania krvi.

Obzvlášť účinnou pomocou, ktorú máme k dispozícii kedykoľvek – je sila modlitby. Pokiaľ je precítená, úprimná a čistá (zbavená povrchnosti a vypočítavosti), môže vytvoriť spojenie s vysokými úrovňami, odkiaľ môže prísť pomoc aj okamžite.


Na záver je namieste spomenúť ešte škodlivé činnosti a javy, ktoré naopak, môžu podnietiť alebo spustiť posadnutosť cudzími vplyvmi. Patrí k nim predovšetkým podrobenie sa stavu hypnózy – a to v akejkoľvek forme. Bez ohľadu na to, či zámerom hypnózy je „liečenie“, rýchlejšie učenie sa, alebo len uspokojenie zvedavosti, princípom hypnózy je chvíľkové dosiahnutie stavu obmedzenia spojenia alebo úplnej izolácie ducha od fyzického tela. Telo sa tým zároveň stáva nechráneným, čo hypnotizérovi umožňuje, aby do jeho „podvedomia“ vložil zamýšľanú informáciu. Tým istým spôsobom sa však môže počas doby hypnózy „zachytiť“ aj niečo tretie, cudzie, následkom čoho vznikne stav „posadnutosti“. O tom všetkom hypnotizér nemá tušenie ani vedomosti – pretože inak by hypnózu nikdy nepraktizoval.

Nebezpečné sú i rôzne iné umelé cvičenia a tréningy zamerané na odstraňovanie bariér, ktoré nás prirodzene oddeľujú od kontaktu s „druhým svetom“ (špiritistické seansy, meditácie s cieľom „videnia“, metódy na otváranie „tretieho oka“ či inej čakry), ako aj užívanie halucinogénnych látok. Nie je náhodné, prečo je človek od uvedených vplyvov od svojho narodenia chránený. Pokiaľ sa u niekoho podobná schopnosť rozvinula prirodzeným spôsobom, pokiaľ ju dostal ako „dar“, znamená to súčasne, že dotyčný človek je vybavený aj dostatočne silnou schopnosťou ochrany – to sa však nestáva často. Všetko umelo navodzované, vyvolávané či predčasné je v tejto oblasti veľmi nebezpečné a škodlivé.


Redakcia