Nezabiješ!


Piate prikázanie

Mojžiš

Možno povedať, že práve piate prikázanie sa zdá úplne zrozumiteľné každému, kto sa niekedy zaoberal Mojžišovými zákonmi. Nezabiješ! Ľudia sa väčšinou cítia byť voči tomuto prikázaniu nevinní, pretože sú si vedomí toho, že nikdy žiadnemu človeku nevzali život! Dokonca o to prísnejšie, s opovrhnutím pozerajú na tých, ktorí sa voči tomuto prikázaniu previnili! Všeobecne sa na pozemských vrahov hľadí ako na vydedencov ľudskej spoločnosti, ktorí dokázali zmariť život iného človeka!

No kto z týchto „nevinných“ ľudí aspoň raz vážnejšie premýšľal o tom, že sa dá zabíjať rovnako i v cite a v myšlienkach! Že je možné ešte bolestivejšie ubiť druhého človeka, ak sa vypočítavosťou a intrigami nastavia páky okolností tak, aby ho úplne zrazili v životnom rozlete! A tým zmaria životné uplatnenie svojho blížneho, ktoré by v prípade jeho slobodného vývoja ohrozovalo postavenie vinníka, čím by utrpela predovšetkým jeho samoľúbosť! Takto ubiť znamená predsa to isté, čo zabiť!

Dnes sa to deje všade, kam sa len pozrieme! Nemilosrdné zasadzovanie úderov takéhoto druhu sa stalo v pozemskom živote ľudí doslova každodennou záležitosťou! Muž nenávidí muža, žena ženu, jeden potláča druhého! Človek využíva každú príležitosť na to, aby toho druhého odstránil z cesty. Jeden druhému sa všemožne snaží zmariť životné plány! Jedno, či je to zákerné snovanie intríg proti iným, alebo je uplatnená zdanlivo oprávnená pozemská moc! Veď celý život obete je v obidvoch prípadoch zničený.

Rozhodnutie sudcu či úradníka, ktorý sa vlastnou necitlivosťou iba strnulo pridŕža paragrafov, zabíja nádej každého dôverčivého človeka rovnako násilne ako fyzické ubitie! Mnohým ľuďom sa potom dokonca jedným takým rozhodnutím zmení celý zvyšok života, ak im bola odoprená spravodlivosť alebo nejaký oprávnený nárok! Bezmocnosť a zúfalstvo zabíja vlastný duševný rozvoj často bolestivejšie než fyzické utrpenie. Už to chápete? Práve pred tým varuje piate prikázanie!

Je teda celkom jedno, akým spôsobom pri tom človek postupuje! Či silou, nátlakom, alebo postrannými cestičkami. Je jedno, či napríklad rodičia násilne zabíjajú v dieťati túžbu po vlastnom výbere povolania a uplatnení sa, alebo či, naopak, deti zabíjajú v rodičoch nádej, že sa z nich raz stanú zrelí, sebavedomí ľudia, z ktorých budú mať všetci blížni radosť.

Piate prikázanie je prekračované oveľa častejšie, ako si ľudia bežne myslia! Nezabiješ! Prikázanie predsa jasne hovorí, že sa v človeku nemá ubíjať nič živé! Nielen život fyzický, ale život! Nezabudli sme na slová: „Tým činom preňho život takmer stratil cenu.“? Mnohí z nás už predsa na vlastnej koži zažili, aké ťažké je znovunadobudnutie síl, ak bol raz zasiahnutý ranou, ktorá otriasla jeho dôverou v priateľstvo, v spravodlivosť a lásku!

Rovnako ľudia, ktorí si sami siahnu na život, zabíjajú tým nevyhnutne aj čosi iné. Zabíjajú nádej najbližších, ktorí ich poznali, ktorí smeli byť s nimi počas určitej doby ich vývoja a mali spoločné vyhliadky do blízkej budúcnosti! Citový život človeka je predsa životom, ktorý tiež možno zabiť!

Pamätaj na to každý, kto sa chceš vyhnúť prísnemu rozsudku, až raz bude podľa veľkého Zákona Stvorenia Tvoj život hodnotený z hľadiska piateho prikázania!

Tvoje vyvyšovanie a samoľúbosť sú najnebezpečnejšími vražednými nástrojmi a hoci dnes mnohým svojim činom pripisuješ iba malý význam, raz budú svedčiť proti Tebe! Nezabíjaj v iných nádej na dobro a vieru v spravodlivosť; nebuď prekážkou ich poctivým snahám v živote, nebrzdi rozlet ideálu mladých, rozlet nadania a talentu v ušľachtilých hodnotách ľudského druhu! Táto múdra rada je tým pravým obsahom piateho prikázania!

Nech si kýmkoľvek – sudcom, úradníkom, učiteľom, riaditeľom, vládcom národa, služobníkom Božím, robotníkom, či žobrákom! Či si vojak, alebo ako strážnik ochraňuješ ľudí, nech si kdekoľvek, nezabudni na piate prikázanie, riaď sa ním v každej chvíli tak, aby si sa nakoniec nestal nepriateľom života, lebo potom by si bol Stvoriteľom označený za toho, kto zabíja! Takí ľudia nakoniec zostanú vzdialení od života, ktorým sami pri jednaní s blížnymi opovrhovali! Zostanú oddelení od života v blízkosti Božej – od života, po ktorom predsa každý človek, ktorý v sebe nosí čo len jeden jediný záblesk citu lásky a dobra, skutočne túži!


Zákony pre život na Zemi (© Volání, s. r. o.)


Súvisiace články:

Prvé prikázanie - Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

Tretie prikázanie - Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!

Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Piate prikázanie - Nezabiješ!

Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!

Siedme prikázanie - Nepokradneš!

Ôsme prikázanie - Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!