Ekonomika stojaca na davovej psychóze


Ekonomika stojaca na davovej psychóze

Ak sila myslenia nie je usmernená duchom človeka k ideálu ušľachtilosti, potom nutne deštruktívne ovplyvňuje široký okruh ľudí v spoločnosti, ktorých duch nie je dostatočne ukotvený vo svojom správnom smerovaní. Tým sa stávajú obeťami falošných spoločenských hodnôt a ideálov bez toho, aby si to uvedomovali. A práve následkom neovládnutia sily myslenia človeka a tvorivej energie, ktorú v sebe myslenie človeka vždy obsahuje, je i davová psychóza, o prejavoch ktorej sa dočítate v nasledujúcom článku.

Aj keď je samozrejmé, že dnešný svet riadi mnoho vplyvov, možno celkom otvorene povedať, že obchod a investície sú tými hlavnými veličinami, ovplyvňujúcimi život každého človeka na Zemi. Keď v súvislosti s obchodovaním hovoríme o davovej psychóze, tak treba povedať, že nemáme na mysli davovú psychózu v zmysle paniky, rútiaceho sa ľudského prúdu, ale hovoríme o stupni, ktorý spomínanú paniku často tesne predchádza.

Davová psychóza sa prejavuje v reklame, ale aj v investovaní a v obchodovaní na všetkých svetových burzách. Hoci sa prevažná časť maklérov, hráčov a investorov domnieva, že pracujú celkom zo seba a pre seba, pre svoj prospech, netušia, že sú len jedincami, závislými so svojou náruživosťou na podmienkach, ktoré sú ovplyvňované mohutnými myšlienkovými formami.

Keď sa teda v tomto myšlienkovom svete zrodí prevažujúce chcenie nakupovať, vtedy sa väčšina hráčov vrhá do nakupovania, aby včas zachytila tzv. stúpajúci trend. Keď preváži predávanie, vtom sa na zdesenie všetkých začne odvíjať neovládateľný proces vypredávania, bez toho, aby si niekto uvedomil, že on sám hrá v tomto svete obchodu len rolu jednej ničotnej súčiastky, ktorá je ľahko nahraditeľná, lebo s každým novým dňom ponúka sa ďalším tisícom ľudí možnosť „zahrať si na burze“.

Ba čo viac, dnes je to nesmierne žiadaný spôsob zárobku na celom svete bez toho, aby si niekto z jednotlivcov uvedomoval, či týmto novým spôsobom spoločnosti na Zemi niečo prináša, alebo či náhodou neškodí.

Tu sa celkom iste ihneď ponúka osvedčený argument „keď to nebudem ja, bude to robiť niekto iný, a ja mám so svojím zárobkom na rozdiel od mnohých iných pekné ciele“. Taký človek sa domnieva, že tým je preňho všetko vybavené, že obhajoba jeho konania postačuje a že on stojí vo svete obchodu s úplne čistými úmyslami. Chce si predsa trochu zarobiť na splnenie svojich prianí a cieľov. Neuvedomuje si však pritom, že za splnením jedného priania nastupujú hneď dve alebo tri ďalšie, ktoré celkom iste tiež musí dosiahnuť, lebo mu to pripadá tak, že by bol sám pred sebou i pred druhými menejcenný, keby si ich nesplnil. Postupne prestáva sledovať zmysel a účel svojich nových cieľov a prianí a stáva sa stále náruživejším po ďalších nových a nových veciach a pôžitkoch, nachádzajúcich sa na Zemi.

S jedlom rastie chuť! Toto porekadlo je správne a veľmi presne odpozorované od princípu, ktorý sa stal najväčším impulzom, účinkujúcim vo svete myšlienkových foriem. Vinou ľudí, tento svet myšlienkových foriem už dlhý čas slúži všetkému neduchovnému chceniu a pôsobeniu, odklonenému od Svetla, a tým aj od pravého zmyslu života človeka na Zemi. Tento svet foriem, pracujúci na princípe magnetickej príťažlivosti rovnorodého, v miliardách ľudí žijúcich teraz na Zemi povzbudzuje okrem iného všetko to, čo súvisí s pozemským uplatnením sa a pozemským úspechom. Bez ohľadu na to, či ide o uplatnenie a úspech založený na čistom svedomí človeka, alebo nie.

Je to ako mocný vír mrakov, podobný hurikánovému mračnu, ktoré k sebe strháva v myšlienkovom svete všetkých, ktorí si našli cestu k investovaniu, a tým k hre na burze. Svet obchodovania však v súčasnosti prerástol pôvodné zdravé obchodovanie, ktoré kedysi čerpalo svoju energiu zo skutočných hodnôt, vložených prácou človeka.

Ako pleseň prerástol všetky prvovýrobné odvetvia obchodovania a služby a hýbe svetovou ekonomikou ako s látkovými kulisami detského divadielka.

Hore, dolu! Rast a pád! Je to ako pri stále sa stupňujúcej horúčke, ktorá nakoniec prinesie úplné vyčerpanie a zrútenie do kómy. Pritom žiadny z desiatok ekonómov netuší, či bude vôbec ešte možné vzkriesiť k životu ono prvotné obchodovanie s výrobkami a službami potom, čo sa nezdravý svet búrz s ohlušujúcim praskotom a rachotom zrúti do prachu.

Zem je v rukách šialených ľudí! Nie snáď v rukách šialených jedincov, ale v ekonomickom svete ide o celé zástupy šialencov, ktorí až do úplného konca budú tvrdiť: „My nič, my sme to predsa ani nevymysleli, ani nezačali, my sme len hrali a obchodovali ako druhí. Nie sme predsa zlí, keď to robia i druhí. Keby to bolo naozaj zlé, niekto by to predsa povedal a zastavil by to, alebo nie?“

Naivní šialení ľudia, ktorí denne dusia svoje svedomie, ktoré v nich kričí: „Uvedom si, že je v tom niečo nesprávne, aby si zarobil behom niekoľkých hodín tisíce a desaťtisíce, bez toho aby si pritom čokoľvek urobil! Navyše, tú veľkú sumu, čo si zarobil, musel niekto stratiť!“

Rozbitie všetkého, čo súvisí s ekonomikou a obchodovaním s výrobkami a energetikou na Zemi, dopadne spätne na všetkých týchto nikdy neuspokojených hráčov, ktorí nesú svojim dielom veľkú zodpovednosť za všetko, čo príde!

Nesú túto svoju zodpovednosť plne a nezmazateľne, lebo ich pri príchode na túto Zem nikto hrať ani špekulovať nenútil! Učinili tak v deväťdesiatych prípadoch zo sto dobrovoľne, bez toho, že by vážne skúmali, či sa im ponúkajú aj iné cesty.

Podľa toho bude tiež posudzovaný Zákonmi Stvorenia ich podiel na výslednom stave, ku ktorému teraz ľudská spoločnosť nezadržateľne speje...

Nešťastní ľudia! Pre krátky čas pôžitku a úspechu v tomto živote na Zemi, pri špekulatívnom investovaní, im hrozí, že nakoniec prídu z hľadiska svojho duchovného bytia vo Stvorení o všetko – o možnosť svojho trvania a radovania sa z nádhery Stvorenia...


Prevzaté z www.ao-institut.cz

( redakčné upravené )

Poznámka: Článok v plnom znení obsahuje podrobnejšie vysvetlenie o podstate davovej psychózy vo vzťahu k myšlienkovému svetu ľudí.Súvisiace články:

Zem v rukách šialených ľudí? - úvod

Ekonomika stojaca na davovej psychóze

O nepoznanej zodpovednosti sveta novinárov a toho, čo spôsobuje

Metóda pokusov a omylov vedeckého sveta

Je vzdelanie zárukou múdrosti?