Zem v rukách šialených ľudí?


Zem v rukách šialených ľudí?

Pojem šialenec – šialenstvo je hovorové označenie psychicky či duševne chorého človeka, ktorý v určitých intervaloch neovláda náruživosti, ktoré presahujú hranice ľudskej psychickej a duševnej prirodzenosti, a možno ich teda nazvať odchýlkou od spomínanej prirodzenosti duchovného základu človeka. Opäť si ale treba predstaviť nie patologické prejavy šialenstva celkom vyšinutých jednotlivcov, ale máme na mysli malé pokrivenosti, ktoré však v súvislosti s určitým vplyvom ďalších okolností môžu priniesť mnohonásobné zlo, hoci samotný zrod tohto zla možno v spoločnosti len ťažko nájsť.

V tejto sérii chceme hovoriť v skutočnosti o zdanlivo normálnych ľuďoch, žijúcich v ľudskej spoločnosti. Poväčšine sú usmievaví, ústretoví, úspešní, dobre situovaní a často si svoj stav ani neuvedomujú. Domnievajú sa, že musia konať tak, ako vo svojich rozhodnutiach konajú, pretože inak by na ich mieste rozhodoval niekto iný, kto by si počínal oveľa horšie a celkom iste by svojím konaním viedol druhých do skazy, či už na rovine firemného podnikania, kultúrneho života, v činnosti spoločensky prospešných organizácií, v športe, médiách, školstve a vede, alebo samozrejme tiež v politike, ale predovšetkým na rovine rodinného života.

Výsledky rozhodovania týchto ľudí, čiže v skutočnosti často i výsledky rozhodovania nás samých, nasledované miliardami obyvateľov Zeme, vedú vo výsledku k prežívaniu, ktoré nás každodenne obklopuje.

A teraz ešte otázka pre čitateľov: Považujete sa za šialených?

Samozrejme, chápeme, že v žiadnom prípade nie!

Dokážete však vždy vecne a čisto obhájiť každé svoje konanie, ktoré od vás vychádza voči druhým ľuďom?

A čo Váš myšlienkový svet?

Je trvalo ústretový, nezištný, pozitívne naladený tak, ako by v prirodzenosti ľudského druhu mal byť?


Prevzaté z www.ao-institut.cz

( redakčné upravené )

Poznámka: Článok v plnom znení obsahuje podrobnejšie vysvetlenie o podstate davovej psychózy vo vzťahu k myšlienkovému svetu ľudí.Súvisiace články:

Zem v rukách šialených ľudí? - úvod

Ekonomika stojaca na davovej psychóze

O nepoznanej zodpovednosti sveta novinárov a toho, čo spôsobuje

Metóda pokusov a omylov vedeckého sveta

Je vzdelanie zárukou múdrosti?