Vyber brvno zo svojho oka


Vyber brvno zo svojho oka

Biblia podáva v evanjeliách slová Božieho syna, zaznamenané niektorými z jeho učeníkov dlhé roky po jeho smrti. Hoci sú podobenstvá povedané Ježišom veľmi jednoduché, nie je ľahké im porozumieť. Cirkvi sa snažia vykladať Ježišove slová už skoro dvetisíc rokov, ale ich skutočný význam zostáva väčšinou skrytý. Ako uvidíte na nasledovnom príklade, na našu vlastnú škodu.

Ježiš často vyjadroval to, čo chcel povedať, v podobenstvách. Vložil tak do slov utvorených na vyjadrovanie pozemských vecí hlboký duchovný odkaz. V kostoloch sa podobenstvá síce čítajú a následne širšie preberajú, ale iba do tej miery, aby si ich veriaci zapamätali, prípadne ich pochopili rozumom. No vysvetlenie, ktoré by prinieslo skutočný úžitok pre náš praktický život, chýba.

Pokiaľ sa hovorí o íverku a brvne, tak asi v tomto zmysle: „Sám máš chyby, lebo si hriešny, tak sa nestaraj do druhých.“ Inak povedané – toleruj chyby iných, aby aj oni tolerovali tvoje. Toto vysvetlenie vedie k dosť pohodlnému riešeniu. Skutočný význam podobenstva je však ďaleko cennejší.


Podobenstvo: „Prečo vidíš íverko v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako povieš svojmu bratovi: Daj, nech vyberiem íverko z tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku? Pokrytče, najprv vyber brvno zo svojho oka a potom môžeš vybrať íverko z oka svojho brata.“

Brvno predstavuje takú veľkú prekážku, že cez ňu nevidno. Prirodzene, človek nemôže mať v oku brvno, ale aj malá nečistota zastrie takú veľkú plochu výhľadu, akoby bolo v oku brvno. Brvno tu symbolizuje bremeno, teda niečo, čo ťaží, ťahá dolu a je nám na príťaž. Človek majúci takto zastretý pohľad svoje bremeno nevidí.

Múdrosť v podobenstve nám ukazuje, ako úplne jednoducho môžeme vidieť to, čo nás zaťažuje, na druhých. Tam si dovolíme, aby nám nejaká vlastnosť vadila a poburovala nás, aj keby to bola chybička malá ako íverko. Pritom u seba nevidíme chybu, aj keby bola veľká ako brvno. Keby však človek sám takúto vlastnosť nemal, tak by si ju toľko nevšímal na druhých a už vôbec by mu nemohla tak veľmi vadiť. Svoje nechcené vlastnosti nevidíme preto, lebo sme sa ich naučili sami pred sebou skrývať a ospravedlňovať. Sme v tom majstri, veď sa to učíme už od detstva. A časom prestávame vidieť svoje nechcené vlastnosti a chyby rovnako, ako človek prestáva vnímať tikot hodín v miestnosti.

V skutočnosti nám druhí ľudia, najmä tí najbližší, s ktorými denne žijeme, robia verné zrkadlá, v ktorých môžeme vidieť projekciu svojich vlastných chýb. Preto sa v podobenstve hovorí o bratovi, nie o blížnom. Keď nás teda hnevá správanie sa alebo vlastnosti niekoho iného, hnevá nás vlastne to, že sa ozýva naše vlastné svedomie. Sami máme pritom chybu, ktorá nám vadí na druhom, ešte vo väčšej miere. No my to nevidíme! A keď už nedokážeme vidieť, čo nás ťaží, ešte je možnosť uvidieť to vďaka podobenstvu.

Podľa íverka v oku svojho blízkeho spoznáš svoje neužitočné bremeno, aby si sa ho mohol zbaviť. Keď spoznáš a naučíš sa odstrániť bremeno Ty, až potom budeš schopný pomôcť druhému.


Prosím, neuspokojte sa iba s prečítaním článku, ale overte si v praxi, či to tak naozaj funguje. Skúste pozorovať niekoho v svojom okolí koho poznáte a počúvajte, na čo sa najčastejšie sťažuje. Potom sa pozorne pozrite, ako je to s danou vlastnosťou u neho samotného. Možno s úžasom zistíte, že tento človek má sám danú vlastnosť ešte vo väčšej miere. Ak zistíte, že to tak naozaj funguje u druhých, dovoľte si priznať, že to bude platiť aj u Vás. Prajeme Vám pri tom veľa úprimnosti.


Prevzaté z www.poznanie.sk