Zákony v ktorých žijeme


Zákony v ktorých žijeme

Všetko, čo je dokonalé, je aj jednoduché. Také sú aj zákony, podľa ktorých funguje nielen celý duchovný a hmotný svet, ale aj náš život. Nechceme týmto povedať niečo nové alebo čosi, čo nepoznáte. Chceme iba pripomenúť princípy, ktoré tu sú, hoci si ich neuvedomujeme.


Zákon rovnorodosti: “Rovnaké sa stretáva, rôzne sa míňa”. Jednoducho povedané: “Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá”.

Zákon sily: “Silnejšie priťahuje slabšie a slabšie je priťahované silnejším”, alebo: “Silnejšie odpudzuje slabšie a slabšie je odpudzované (odtláčané) silnejším.

Zákon tiaže: "Ťažké klesá dolu a ľahké sa vznáša". Inak povedané: “zdravému sa darí a choré upadá”. Láska, nádej, trpezlivosť, viera, pokora, šťastie a radosť sú ľahké svetlé vibrácie, ktoré povznášajú. Naproti tomu pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, lenivosť, smilstvo a pažravosť sú ťažké temné vibrácie, ktoré ťahajú dole.


Nie všetko, čo je jednoduché, je aj ľahko pochopiteľné. My však nepotrebujeme týmto zákonom “rozumieť”, my si ich potrebujeme uvedomovať v našom bežnom živote. Preto si namiesto vysvetľovania uvedieme konkrétne situácie.Pomôžete a vráti sa vám opak

Je dôležité vedieť, prečo niekomu pomáhate. Ak sa k vám ten druhý zachová namiesto vďaky zle, vaša pomoc nebola vhodná. Robili ste niečo nechcené druhým. Podľa zákona rovnorodosti sa vaša pomoc minie úmyslu a ublíži. Zlá odplata (namiesto vďaky) je vlastne prirodzenou reakciou. Preto pomáhajte vtedy, keď vás o to niekto požiada. Vtedy sa neminie vaša pomoc s cieľom. Pokiaľ však uvidíte niekoho v núdzi a ak to nebude proti jeho vôli, pomôžte.


Neúspešné podnikanie

Ak podnikaním robíte pre ľudí niečo potrebné a užitočné, dávate zamestnancom slušnú prácu a plácu, je to niečo pekné (svetlá ľahká vibrácia) – darí sa vám. Ak však chcete zarobiť hneď veľa pre seba, či “svoju” rodinu, čo je dosť sebecké (ťažká temná vibrácia) – nedarí sa vám. Pokiaľ áno, tak iba dočasu, kým nezačne pôsobiť zákon tiaže. Účinky sa môžu prejaviť najskôr v medziľudských vzťahoch a v psychike, neskôr v celom vašom živote.


Hľadanie zamestnania

Strach a agresivita sú rovnako temné a ťažké vibrácie. Ak máte strach o svoje zabezpečenie, každý to cíti a nechce vás zamestnať (a môžete sa tváriť ako chcete). Kto by predsa zamestnal niekoho, kto má strach o seba a myslí stále na svoje veci. Ak však chcete tvoriť a pracovať a namiesto strachu budete mať v sebe nádej, máloktoré dvere vám budú zatvorené.


Nemôžete si nájsť partnera

Chcenie je nepochopenie života. Chcieť niečo mať, napríklad partnera, je strach. Chcenie mať je ťažká vibrácia. Tá odrádza všetkých potencionálnych partnerov. Lebo vy chcete niekoho, kto vám bude dávať. A to je obchod, nie láska. Preto na základe zákona rovnorodosti sa miniete s tými, ktorí chcú niekoho milovať (čo je svetlá povznášajúca vibrácia).


Chcete porozumenie

Nikdy nenájdete človeka, ktorý vám porozumie a naozaj vás vypočuje. Na základe rovnakosti nájdete takého, ako ste vy - niekoho, kto hľadá porozumenie sám pre seba. Ak však budete chcieť porozumieť iným, hneď nájdete niekoho, kto porozumie aj vám.


Hra na automatoch

Chcete pohodlne získavať a nechcete nič pre to urobiť v reálnom živote, ktorý nie je práve dvakrát ľahký? Potom musíte byť pritiahnutý rovnakým. Aj majitelia automatov chcú zisk bez práce. Získať prostriedky na život a vyhrať svoj boj o vlastný život. A vďaka hráčom sa im to darí.


Potreba pomoci

Mnoho ľudí zažilo obdobia, keď trpeli citovou alebo finančnou “núdzou” a potrebovali naozaj “pomôcť.” Vtedy sa obyčajne ukáže, kto je naozajstný kamarát a kto sa tak iba tváril. Keď však “núdza” pretrváva dlhodobo, pomoc zvonku je neúčinná. Vtedy potrebujete vidieť život a samých seba iným spôsobom. Až vtedy človek dokáže vidieť ostatných, začne im rozumieť, prestane byť arogantným a bezcitným. Uvidí iných v núdzi a sám im bude chcieť pomôcť. Až tak sa mu podľa zákona rovnorodosti dostane tiež pomoci.


Hľadáte správne riešene? Vsaďte na mladých

Mladý človek ešte nie je zaradený do “života”. Nie je ešte zaťažený stereotypom práce, zhonom a stresom, povinnosťami, starosťou o každodenné prežitie, zvykmi a zlozvykmi. Je schopný vidieť nepoznané možnosti a dokáže odhaliť nefunkčné, lebo je nezaťažený poznaním starého. Takéto nezaťažené videnie vytvára podľa zákona tiaže a zákonu rovnakého ľahké a pekné riešenia prinášajúce harmóniu a rozkvet. Ako teda využijeme zákon sily? Donútime mladých prispôsobiť sa starému alebo ich necháme zmeniť náš svet na krajší?


Zhrnutie:

Robte druhým to, čo chcete, aby robili oni vám. Dávajte a bude vám dané, milujte a budete milovaní, pomáhajte a aj vám bude podaná pomocná ruka, nekradnite a nebudú okrádať vás, neubližujte a nikto nebude ubližovať vám. Uvedomte si zákon rovnorodosti a dajte priestor pre život sebe aj iným. Veď je to také jednoduché.


Prevzaté z www.poznanie.sk