Obraz súčasnej dobyObraz súčasnej doby Ľudia obrátili na ruby sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich za cnosti:


Pýchu nazvali zdravým sebavedomím.


Lakomstvo zákonom ekonomiky.


Smilstvo zdravým biologickým inštinktom.


Nestriedmosť vyššou životnou úrovňou.


Surovú závisť a nenávisť bojom o spravodlivosť a politickú slobodu.


Hnev rozhorčením nad názormi druhých.


Lenivosť nazvali filozofickým postojom.... a dôsledky toho zdieľame všetci...