Ďakujem ti PaneĎakujem ti Pane

Za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku.


Za dni slnečné i zamračené.


Za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.


Ďakujem ti za zdravie i choroby, za trápenie a radosti, ktoré som mal v tomto roku.


Ďakujem ti za všetky veci, ktoré si mi požičal a potom vzal späť.


Ďakujem ti za priateľský úsmev a pomocnú ruku.


Za lásku, ktorú som prijal i za všetky nádherné veci.


Za kvety a hviezdy, za deti a láskyplné duše.


Vďaka ti za samotu, za prácu, za ťažkosti a problémy, za neistoty a slzy, pretože toto všetko ma priviedlo bližšie k tebe.


Ďakujem, že si zachoval môj život, že si sa postaral o moje prístrešie, pokrm a všetky moje potreby.
Čo ma očakáva v tomto novom roku?


To, čo chceš vždy ty, Pane.


Len ťa prosím, daj mi záruku viery, aby som ťa videl vo všetkom, čo mi príde do cesty, nádej a odvahu, aby som sa nepoddal, a lásku… viac lásky každý deň pre teba a pre ľudí okolo mňa.


Daj mi trpezlivosť, pokoru, oddanosť a dávajúce srdce.


Pane, daj mi, čo je pre mňa dobré a to, o čo neviem prosiť.


Daj mi oddané srdce a ucho, ktoré počuje, bdelého ducha a aktívne ruky, aby som sa oddal tvojim prianiam a svoj život podriadil tvojej dokonalej vôli.


Požehnaj všetkých mojich drahých a vnes do ľudských sŕdc pokoj.


Amenautor neznámy - z archívu redakcie