Brána poznania


Brána poznania

Páčiť sa nám môže všetko, okrem krásy, tú je nutné milovať.


Keď si myslíš, že nemáš šťastie, že nemáš to, čo chceš, tak to mať nebudeš.


Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.


Krása je nevyčerpateľný prameň radosti pre toho, kto ho vie odkryť.


Odtrhol som kvet, zvädol mi. Chytil som motýľa, zomrel. Až potom som pochopil, že krásy sa máme dotýkať srdcom.


Hoci bohatstvo, rozum a krásu dostávaš darom, samotná pýcha všetko zničí, keď stále ti sprievodcom bude.


Krása je život snímajúci závoj zo svojej tváre. Avšak vy ste život a vy ste závoj. Krásne veci poznávajú a vyhľadávajú, ktorí sú na to nadaní.


Stačí štipka fantázie a otvoria sa nám všetky zámky.


Všetka rozmanitosť, všetok pôvab, všetka krása života sa skladá z tieňov a svetla.


Keď čakáš na šťastie, nikdy nepríde. Keď o ňom hovoríš, tak ťa obíde. Keď v neho veríš, tak si ťa nájde.


Nekráčaj predo mnou, nemusím nasledovať. Nekráčaj za mnou, nemusím viesť. Iba kráčaj vedľa mňa a buď môj priateľ.


Krásu ľudských oči nesmieme hľadať v ich farbe, ale v tom, čie sú.


Každý z nás prežíva čas hľadaním tajomstva života. Tajomstvo života je v umení.


Usmievaj sa, aj keď nie je všetko dokonalé. Máš dar, pretože si to ty, kto zvláda aj tie najťažšie situácie s úsmevom na perách.


Daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.


Človek má 3 cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním. To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobovaním. To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou. To je tá najtvrdšia.


Život je predsa dar, hoci aj chudobnejší a pôda pôdou je, hoc vietor po nej skučí. A zmysel života len v tom je skrytý, to, čo ti život dal skrášliť a uhájiť.


Ak máte v sebe prostú krásu a nič iného, máte asi to najlepšie, čo svet stvoril.


Z tváre prírody odhalili sme mnoho závojov a po každom odhalení javí sa nám jej tvár krásnejšia, vznešenejšia, zázračnejšia.